معرفی کانون و نهاد وکالت دادگستری به نمایندگان مجلس

کانون وکلای دادگستری فارس در نظر دارد تا با تهیه ویژه نامه ای نسبت به معرفی کانون و نهاد وکالت دادگستری به نمایندگان مجلس اقدام نماید؛ لذا از کلیه همکاران علاقه مند به فعالیت در این زمینه دعوت میگردد تا نوشته ها و مطالب خود را با عناوینی نظیر نقش مثبت استقلال وکیل و نهاد وکالت در توسعه همه جانبه کشور، آثار منفی خدشه به استقلال کانون وکلا، ارتباط نهاد وکالت و نهاد قانون گذاری، تاریخ تحولات وکالت در ایران و آثار مثبت و منفی آن، نقش استقلال وکیل و کانون وکلا در تأمین و تضمین دادرسی عادلانه و توسعه روابط اقتصادی بین المللی و تضمین امنیت اجتماعی و اقتصادی جایگاه نهاد وکالت در قانون اساسی ایران، جایگاه کانون وکلا در جوامع متمدن، بررسی و نقد مواد لوایح جامع وکالت و طرح مربوطه و آثار مثبت و منفی هر یک از مواد آن، و دیگر عناوین مرتبط و مشابه، حد اکثر تا پایان شهریور ماه 1395 به نشانی الکترونیکی سردبیر ویژه نامه(آقای هومان پارسا) و یا دبیرخانه کانون تحویل نمایند.

 

رایانامه سردبیر ویژه نامه: ghparsa@hotmail.com