معرفی کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری

پیرو نامه شماره 1118/ک مورخ 11/11/1399 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان در خصوص انتشار کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری همکاران علاقه مند به تهیه این کتاب الکترونیکی میتوانند از طرق زیر اقدام به خرید آن نمایند.