منشور اخلاقی تبلیغات انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، انتخاباتی است که فرهیختگان و حقوقدانان آن را به عنوان انتخاب شونده یا انتخاب کننده برگزار میکنند و شایسته است اجرای انتخابات و بویژه تبلیغات آن از ناحیه نامزد های محترم و طرفداران آنان که بی تردید نخبگان جامعه هستند در پرتو اخلاق و رعایت تمامی موازین با نزاکت کامل و با توجه به موازین شرع و قانون در جهت حفظ حرمت و آبروی اشخاص باشد.

به همین سبب، در تاریخ 09/02/1396 هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات کانون وکلای دادگستری قزوین، منشور اخلاقی را به شرح زیر تدوین نموده است که رعایت مفاد آن از سوی نامزدهای محترم ضرورت دارد.

 

ماده 1- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره که تبلیغات خود را فردی یا گروهی به صورت های مختلف مانند اعلامیه، ارسال پیامک، ایمیل، استفاده از فضاهای مجازی و سایر موارد انجام میدهند، باید در تبلیغات شئون وکالت را رعایت نمایند.

ماده 2- هر نامزد، در زمان تبلیغات میتواند اندیشه ها و برنامه های خود را ابراز کند و به هیچ وجه مجاز نیست، مستقیماً یا غیر مستقیم اقدامی داشته باشد که منجر به هتک حیثیت یا توهین به نامزد های دیگر یا هر شخص محترم دیگر بشود.

ماده 3- انتخابات هیأت مدیره، انتخاباتی صنفی است و نامزد ها یا طرفداران آنان نباید از روش های نامشروع که غالباً موجب تخریب شخصیت افراد و سبب از بین رفتن حیثیت آنان شده و در واقع مبتنی بر نظریه «هدف وسیله را توجیه میکند» میباشد، استفاده کنند.

تبصره- نقد علمی و مستدلّ عملکرد دیگران و ارائه همزمان راهکارهای سازنده از شمول ماده­ مزبور خارج است.

ماده 4- نامزدها تا پایان انتخابات مجاز به سخنرانی یا استفاده از تریبون رسمی یا وسایل و سایر امکانات کانون نیستند مگر با اجازه هیأت نظارت که به طور برابر در صورت صلاحدید، امکانات تبلیغاتی مانند استفاده از سایت کانون را در اختیار همه نامزدها قرار خواهد داد.

ماده 5- نامزد ها یا نمایندگان یا طرفداران آنان، میتوانند در زمان مجاز برای تبلیغات در فضای مجازی با یکدیگر تبادل نظر داشته باشند و به نقد از اندیشه های یکدیگر بپردازند؛ ولی مجاز به توهین و هتک حیثیت دیگران به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیستند.

ماده 6- تبلیغات انتخاباتی برای نامزدها حق طبیعی و قانونی آنان میباشد لیکن استفاده از روش های تبلیغاتی که موجب تهدید یا تطمیع وکلای انتخاب کننده است، تحت هر عنوانی مجاز نیست.

ماده 7- در صورتی که تخلف از مفاد این منشور واجد جنبه کیفری باشد، ذینفع علاوه بر اقدام قانونی در نزد مراجع قضایی، میتواند از جنبه انتظامی مراتب را به مرجع انتظامی کانون جهت پیگرد قانونی اعلام نماید.

ماده 8- نامزدها باید به قوانین و مقررات انتخابات و اصول و ارزش های انسانی در تمامی مراحل انتخابات احترام گذارند.

ماده 9- نامزدها باید منافع صنفی را بر منافع فردی یا گروهی ترجیح دهند و انصاف و ادب را در برخورد با رقبا رعایت نمایند و به قواعد اخلاقی رقابت و تبلیغات انتخاباتی پایبند باشند.

 

این منشور اخلاقی در 9 ماده طی جلسه مورخ 09/02/1396 هیأت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.