مهرهای امنیتی و ضد جعل

با توجه امکان جعل امهار در تمام اسناد و مدارک و مکاتبات اداری و همچنین اهمیت بالای این اسناد به دلیل ارتباط با امور وکالت و پیرو نامه واصله از مرکز جامع مهرهای امنیتی و ضد جعل ایران(مجما) همکارانی که تمایل به تهیه اینگونه مهرها را دارند  میتوانند با مراجعه به نماینده رسمی این مرکز در استان قزوین به نشانی قزوین، خیابان طالقانی، نبش ملک اباد، مجتمع میلاد، واحد 11 سفارش خود را جهت ساخت مهرهای حرارتی، فلورسنت و رمز دار ثبت نمایند.