نامه صندوق حمایت به معاون مدیرعامل بانک ملی ایران

پیرو اعلام نارضایتی برخی همکاران محترم در خصوص برخورد نادرست و اعمال سلیقه برخی مدیران شعب شهرستانهای مختلف بانک ملی ایران و مکاتبه این کانون با ریاست محترم صندوق حمایت، ایشان مراتب را طی مکاتبه ای به شرح تصویر زیر با معاون محترم مدیرعامل بانک ملی در میان گذاشتند تا ان شا الله موجب رقع مشکلات پیش آمده و جلب رضایت همکاران محترم باشد.