نایب قهرمانى تیم هاى فوتسال و والیبال کانون وکلاى دادگسترى قزوین در رقابتهاى جام قوه قضاییه

در رقابت هاى جام قوه قضاییه و در رشته فوتسال، ٨ تیم شرکت داشتند که تیم کانون وکلاى دادگسترى استان قزوین با مربی گری آقاى شایان و سرپرستى آقاى على حاجى محمدیها بعد از تیم دادگسترى عنوان نایب قهرمانى را کسب نمود.

در رقابت هاى رشته والیبال هم که با شرکت ۶ تیم پیگیرى شد، تیم کانون وکلاى دادگسترى استان قزوین با هدایت آقاى رضا خمسه و سرپرستى آقاى حسین صمدى بعد از تیم مرکز مشاوران به مقام نایب قهرمانى نائل آمد.

این رقابت ها طى دو هفته در سالن عدالت دادگسترى برگزار شد.

کسب این موفقیت ورزشى را به جامعه وکلاى دادگسترى استان قزوین تبریک عرض مى نماییم.

روابط عمومى
کانون وکلاى دادگسترى استان قزوین

نظرات بسته شده است.