نتیجه انتخابات هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین

تغییرات در هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری استان قزوین:

در پی استعفای آقای سید محمد حسینی از سمت ریاست کانون وکلای دادگستری استان قزوین و انصراف از عضویت در هیات مدیره، برابر تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری که با حضور پنج عضو اصلی آقایان: ۱- امیر کاتبی ۲- محمد مهدی نحوی ۳- غلامرضا تجدد ۴- محمد نسخه چی ۵- علی امینی تشکیل شد، متن صورت‌جلسه‌ی هیات مدیره‌ به شرح زیر می‌باشد:

-آقای محمد مهدی نحوی به‌عنوان ریاست جدید هیات مدیره‌ی دوره‌ی نهم کانون وکلای دادگستری استان قزوین، در دور اول رأی‌گیری مخفی با اخذ ۴ رای انتخاب شد.