نشست علمی، تخصصی دعاوی تصرف و مالکیت

کمیسیون علمی، آموزش و پژوهش با همکاری کمیسیون کارآموزی و اختبار
کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار مینماید:

نشست علمی، تخصصی
و جلسه سخنرانی فصلی کارآموزان
در موضوع:
دعاوی تصرف و مالکیت
– مقایسه رفع تصرف عدوانی، تخلیه، خلع ید

سخنران: دکتر جواد خالقیان
وکیل دادگستری و استاد دانشگاه

زمان: سه شنبه مورخ 21 تیرماه 1401 ساعت 10 صبح

مکان: سالن اجتماعات قائم
واقع در چهارراه عمران، شهرداری منطقه 2

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین