نصب تجهیزات امنیتی جهت تسهیل ورود و خروج وکلا و کارآموزان در دادگستری کل استان قزوین

پیرو مذاکرات انجام شده با ریاست محترم کل دادگستری استان قزوین و در راستای تأمین رفاه و امنیت همکاران محترم مقرر گردید به زودی تجهیزات الکترونیکی و امنیتی ورود خروج وکلا و کارآموزان محترم تهیه و در محل دادگستری کل استان قزوین نصب شود تا اعضای محترم و فرهیخته این کانون بتوانند از مسیر تردد ویژه که تنها با تأیید هویت از طریق اثرانگشت فراهم میگردد، عبور نموده و وارد دادگستری شوند.

سهم اعضای محترم کانون در جهت تأمین سرمایه خرید این تجهیزات نیز مبلغ 125 هزار تومان به ازای هر نفر میباشد که در واحد حسابداری کانون وکلای دادگستری استان قزوین قابل پرداخت است.