نظرخواهی در رابطه با آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله

پیرو نامه شماره ۹۸ص۹۹ مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران و با توجه به بررسی آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله در جلسه آتی شورای اجرایی اسکودا از همکاران محترم دعوت میگردد چنانچه سوال یا ابهامی در خصوص آیین نامه مذکور در ذهن دارند مراتب را بصورت کتبی تا روز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ به دفتر کمیسیونهای کانون وکلای دادگستری استان قزوین تحویل نمایند.

نظرات بسته شده است.