نظرسنجی

1 Step 1

فرم نظرسنجی

ضمن تشکر از شرکت در فرآیند نظرسنجی کانون وکلای دادگستری استان قزوین خواهشمند است تمامی موارد را با توجه، تمرکز و در نظر گرفتن شرط انصاف و اصل صداقت تکمیل بفرماییدنام
نام خانوادگی
تلفن همراه
سطح آشنایی با کانونانتخاب یکی از گزینه ها الزامی است
شماره پروانه

لطفاً میزان رضایت مندی خود از واحد های کانون را به ترتیب مشخص بفرماییدجدول نظر
ضعیفمتوسطخوب
هیأت مدیره
مدیر داخلی
دادگاه و دادسرای انتظامی
حسابداری
معاضدت قضائی
کارآموزی و اختبار
انفورماتیک
دبیرخانه


در صورت نیاز به درج توضیحات بیشتر از کادر زیر استفاده بفرمایید

شرح دهید...
0 /
Previous
Next