نکات مهم قابل توجه وکلای دادگستری در جهت استفاده از سامانه های خدمات الکترونیک قضایی

در ادامه توجه اعضای محترم را به مکاتبه اخیر معاون محترم قضایی دادگاه های عمومی و انقلاب شهرستان قزوین در موضوع نکات مهم قابل توجه وکلای دادگستری در جهت استفاده از سامانه های خدمات الکترونیک قضایی جلب مینماییم.