وبینار آموزش تنظیم و نگارش قراردادهای بین المللی و جبران خسارت در داوری بین المللی

پیرو نامه شماره ۹۹۱۰۵ مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ موسسه فرهنگی نشر فن آریا از همکاران علاقه مند به شرکت در وبینارهای علمی تخصصی در موضوعات زیر دعوت میگردد به وب سایت این موسسه مراجعه فرمایند.

  • وبینار اول: آموزش تنظیم و نگارش قراردادهای بین المللی

مدرس: سرکار خانم دکتر زهرا گودرزی – مشاور مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران

زمان: پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹

 

  • وبینار دوم: جبران خسارت در داوری بین المللی

مدرس: سرکار خانم دکتر الهه قربانی – کارشناس ارشد امور حقوقی وزارت نفت

زمان: پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹

 

وب سایت موسسه: www.nashrefanlawschool.ir

تلفن تماس با دبیرخانه: ۰۲۱۸۸۹۷۹۲۵۱

نظرات بسته شده است.