پاسخ سازمان سنجش آموزش کشور به معترضین آزمون کارآموزی وکالت 96

سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره 15787 مورخ 28 خرداد 97 در پاسخ به معترضین آزمون کارآموزی وکالت 1396 اعلام نمود: پس از بررسی های انجام شده مغایرتی در نمرات داوطلبین مشاهده نگردید.