پیام تبریک هفته وکیل مدافع از طرف اداره کل انتقال خون و دعوت به یاری رسانی

پیرو نامه شماره 7722/22/خ مورخ 9 اسفند ماه 1399 اداره کل انتقال خون استان قزوین مدیر کل محترم این اداره ضمن تبریک هفته وکیل مدافع به همکاران عزیز با توجه به کاهش میزان اهداء خون در دوران شیوع ویروس کرونا و نیاز مستمر این اداره به دریافت خون سالم از همکاران خیرخواه این کانون دعوت نموده اند تا در صورت تمایل و در راستای یاری رسانی به اقشار نیازمند به خون های اهدایی با رعایت شرایط ذکر شده در نامه بشرح پیوست به مراکز اهدا خون استان مراجعه فرمایند.