چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی

از همکاران لاقه مند و صاحب مقاله در موضوع حقوق شهروندی دعوت میگردد مقالات خود را نهایتاً تا 30 آّبان به واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان قزوین تحویل نمایند.

محورها:

– توسعه و حقوق شهروندی

– اشتغال و حقوق شهروندی

– خودکفایی و حقوق شهروندی

– امنیت سرمایه و حقوق شهروندی

– کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی

– سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی

 

محور ویژه:

  • شهروند ایرانی، حقوق و تولید ایرانی