کلاس و کارگاه آموزشی آبان ماه ۱۳۹۹ کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم میرساند کلاس و کارگاه آموزشی آبان ماه ۱۳۹۹ کارآموزان محترم بصورت مجازی و بشرح زیر برگزار خواهد شد.


کارگاه آموزشی آبان ماه کارآموزان محترم با سخنرانی سرکار خانم مهرنوش کیانی فرد، وکیل محترم دادگستری در روز چهارشنبه مورخ 21 آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت 12:30 الی 14 برگزار میگردد.


کلاس آموزشی آبان ماه کارآموزان محترم با سخنرانی جناب آقای حسین محبی، وکیل محترم دادگستری با موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری در روز چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه ۱۳۹۹ ساعت 13 الی 14:30 برگزار میگردد.