کارگاه آموزشی جایگزین دادگاه آذرماه کارآموزان وکالت

پیرو مصوبه کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری استان قزوین به اطلاع کارآموزان محترم میرساند کارگاه آموزشی جایگزین تکلیف دو جلسه دادگاه(مدنی و کیفری) در آذر ماه کارآموزان محترم بصورت مجازی و بشرح زیر برگزار خواهد شد.


سخنران: دکتر اسلام رجبعلی

زمان: شنبه مورخ 29 آذر ماه 1399 ساعت 10 الی 12 ظهر

موضوع: طرق اعتراض به قرار بازداشت موقت

وکلای فرضی: بهزاد شهسواری – علی شهریاری