کارگاه آموزشی جبرانی بهمن ماه 1398

کارگاه آموزشی جبرانی در روز یکشنبه مورخ 98/11/27 از ساعت ۱۰ صبح با حضور وکیل مربی سرکار خانم نازنین زهرا عطاری در محل کتابخانه کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می گردد.

کلیه کارآموزان محترم که بر اساس تصمیم کمیسیون کارآموزی و اختبار مکلف به شرکت در کارگاه جبرانی شده اند ملزم به شرکت در این کارگاه می باشند.

 

کمیسیون کارآموزی و اختبار
کانون وکلای دادگستری استان قزوین