کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان محترم وکالت

کارگاه آموزشی جبرانی کارآموزان کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطابق برنامه موجود در فایل پیوست برگزار می گردد.

جهت دریافت برنامه کلیک کنید