گزارش آخرین وضعیت شناسه ملی کانون های وکلا

در ادامه توجه شما همکاران عزیز را به گزارشی از آخرین وضعیت صدور شناسه ملی برای کانون های وکلای دادگستری ایران جلب مینماییم.