گزارش اقدامات کمیته ورزش

 

به تاریخ 1 دی ماه 1395 جلسه نمایندگان محترم ورزش کانونهای وکلای دادگستری ایران در اسکودا با حضور جناب آقای حسین صمدی وکیل محترم دادگستری بعنوان نماینده کانون قزوین برگزار گردید که صورت جلسه مذکور به شرح تصویر زیر میباشد.

 


 

همچنین در تاریخ 14 آذر ماه 1395 جناب آقای صمدی بعنوان نماینده کمیته ورزش کانون وکلای دادگستری استان قزوین در جلسه ای مشترک با نماینده مسئول جام جهانی مسابقات فوتبال وکلا مواردی را که از دغدغه ها و مشکلات وکلای ایرانی جهت حضور در این مسابقات بود در میان گذاشتند.

مواردی همانند روال سخت صدور ویزا برای وکلا در کشور میزبان، عدم توجه به نسبت جمعیتی وکلا در کشورها و نیز در نظر نگرفتن هرگونه تسهیلات برای وکلای ایرانی از سمت جامعه جهانی وکلا از طرف نماینده کانون وکلای دادگستری استان قزوین مطرح و جناب آقای پیرلوسینچی نیز قول مساعد در راستای رسیدگی به این موارد را دادند.

این دیدار با اهداء لوح تقدیری به جهت مدیریت عالی و میزبانی گرم ایشان در دور قبل مسابقات جهانی فوتبال وکلا از طرف کانون وکلای دادگستری استان قزوین به پایان رسید

 

Gallery slideGallery slideGallery slide