گزارش تصویری جلسه مشترک هیأت مدیره هشتم و نهم کانون

به تاریخ 8 خرداد ماه 1400 و طی مراسمی با حضور اعضای محترم هیأت نظارت بر انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین، اعضای هیأت مدیره دوره هشتم و اعضای منتخب دوره نهم هیأت مدیره و همچنین جمعی از وکلای دادگستری در محل ساختمان جدید کانون واقع در مجتمع ادارات پونک، نبش میدان حج؛ ریاست دوره هشتم هیأت مدیره کانون پس از ارایه پاره ای توضیحات در خصوص پروژه ساختمان و اهم امور کانون عرصه مدیریت کانون را به اعضای منتخب در انتخابات نهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین تحویل داد.

در ادامه توجه شما عزیزان را به گزارش تصویری این نشست دعوت مینماییم.