گزارش تصویری ریاست کانون در آخرین روزهای فعالیت هیأت مدیره دوره هشتم

با توجه به فرا رسیدن آخرین روزهای فعالیت دوره هشتم هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین در ادامه توجه شما عزیزان را به ویدیوی گزارش تصویری ریاست محترم کانون در خصوص اقدامات به انجام رسیده طی دو سال اخیر در بخش اداری و همچنین پروژه ساختمان جدید کانون وکلای دادگستری استان قزوین جلب مینماییم.


فایل صوتی گزارش