گزارش تمدید اعضای هیأت مدیره کانون

در جهت شفافیت امور کانون به اطلاع همکاران محترم میرساند که برخلاف دوره های گذشته در این دوره اعضای هیأت مدیره از پرداخت حق عضویت معاف نبوده و همانند دیگر اعضا اقدام به تمدید پروانه مینمایند.

در این راستا گزارش تمدید پروانه اعضای هیأت مدیره در ادامه همین پست به ترتیب مراجعه به نظر اعضای محترم خواهد رسید.

  • آقای محمدرضا شهیدی با پرداخت مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت حق عضویت و ۲۸،۳۴۱،۴۹۰ ریال بابت ۴% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.
  • آقای امیرافشین کلانتری با پرداخت ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت حق عضویت و ۲۵،۹۸۰،۰۰۰ ریال بابت ۴% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.
  • آقای سیدمحسن خطیبی قمی با پرداخت ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال بابت حق عضویت و ۲۰،۵۵۰،۰۰۰ ریال بابت ۴% به مدت یکسال تمدید پروانه نمودند.

نظرات بسته شده است.