گزارش جلسه فوق العاده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین با حضور ریاست محترم و اعضای معزز کمیسیون کارآموزی

به نام خدا

به تاریخ 12/03/1400 جلسه فوق العاده هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین با حضور ریاست محترم و اعضای معزز کمیسیون کارآموزی، با عنایت به اهمیت جایگاه دوره کارآموزی در تقویت بدنه نهاد وکالت ، در جهت قدردانی از تلاش و خدمات اعضای این کمیسیون در دوره دوساله اخیر و به منظور تبادل نظر در ایجاد رویه عملی و رویکرد کاربردی مدیریت حوزه کارآموزی برگزار و موارد ذیل به تصویب اعضای هیات مدیره رسید:
1- با عنایت به ضرورت تغییر در ساختار آموزشی در دوره کارآموزی با رعایت قانون؛ سیاست گذاری لازم نسبت به ایجاد مقدمات بهره مندی از روش های نوین آموزشی علمی و عملی صورت گیرد.
2- با تعامل هیات مدیره و کمیسیون کارآموزی برنامه ریزی لازم نسبت به برگزاری آزمون اختبار استاندارد و پرهیز از هرگونه ایجاد استرس در زمان آزمون ؛ صورت گیرد.
3- با عنایت به اینکه تقویت بدنه وکالت مستلزم برگزاری دوره جامع و قوی کارآموزی است؛ استاندارد های لازم در آموزش و حرکت به سمت آموزش تحلیل محور و کاربردی، رعایت گردد.
4- استقلال نسبی کمیسیون کارآموزی در عین حفظ جایگاه و مسئولیت های هیات مدیره مورد تاکید قرار گیرد.
5- رویکرد آموزشی دوره کارآموزی به سمت کاهش وابستگی به گزارش نویسی از پرونده ها در محاکم و افزایش برگزاری دادگاه های مجازی و کارگاه های مباحثه محور و آموزش های عملی نظیر نحوه تنظیم قرارداد، لایحه و دادخواست نویسی باشد.
6- در کمیسیون کارآموزی برنامه ریزی لازم نسبت به پاسخ گویی مدون و برنامه محور به سوالات حقوقی کارآموزان صورت گیرد.
7- در بحث آموزش اخلاق حرفه ای، مقررات صنفی، تخلفات انتظامی برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
8- هیات مدیره مقدمات برقراری تعامل سازنده با محاکم محترم دادگستری در رعایت شان کارآموزان وکالت در جهت بهره مندی مناسب از ظرفیت های دادگستری از جمله ارائه و مطالعه پرونده، شرکت در جلسات دادرسی ، تنوع پرونده ها و … را فراهم نماید.
9- ضمن حفظ، تقویت و توسعه روش های آموزش مجازی و بهره گیری از نو آوری های آموزشی؛ زمینه حضور و ارائه آموزش توسط اساتید برتر کشور بصورت حضوری و مجازی فراهم گردد.
10- تعریف ، تبیین و ابلاغ تکالیف و وظایف وکلای سرپرست و برنامه ریزی در جهت بهره مندی کارآموزان از آموزش علمی و عملی وکلای سرپرست در تمام شوون از جمله تنظیم قرارداد وکالت و ارائه دادخواست تا نحوه دفاع از حقوق موکل صورت گیرد.

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین