گزارش دومین نشست علمی، تخصصی بازرسان کانونهای وکلای دادگستری ایران

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، دومین نشست علمی-تخصصی بازرسان کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور، روز پنج شنبه ۲۵ مهر ماه در شهر اراک و به میزبانی کانون وکلای استان مرکزی برگزار شد.

جناب آقای سید محسن خطیبی قمی به عنوان بازرس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در این‌ نشست حضور داشتند و ما نظر ایشان را در خصوص تبیین موضوع و نوع و نحوه فعالیت مجمع بازرسان و اهداف آنها در برگزاری چنین نشست هایی جویا شدیم که ایشان در پاسخ به این سوال عنوان فرمودند:
“درپی رویکرد آرمان خواهی و تحول خواهی کانون های وکلا، متناسب با سطح بلوغ حرفه ای و متغیرهای وکالت، تعاملات اجتماعی و محیطی، تحت تاثیر کمیت و کیفیت سطح مدنیت، وجود روحیه مطالبه گری، استاندارد سازی مقررات منطبق با قوانین ارتقاء سلامت اداری، قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات، لایحه شفافیت و… با تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های قانونی به منظور تسریع در روند جریان توسعه به ابتکار کانون وکلای دادگستری استان البرز، اولین نشست علمی تخصصی بازرسان کانونهای وکلای دادگستری برگزار شد و مجمع بازرسان به عنوان یکی از شاخص ترین ارکان هیئت مدیره و ابزار توسعه کانون ها به بررسی پیرامون جایگاه حقوقی بازرس در ترکیب هیئت مدیره، چالش های ساختاری نهاد بازرسی، تبیین جایگاه و نقش بازرسی در کانون وکلا پرداختند.
نشستی که در آن تغییرات، ابعاد، عناصر و سطح تحول و چالش ها مورد توجه و بازبینی قرار گرفت.
در این فرآیند بازرسان به اتفاق، گرایش به ترسیم الگوی مشخص و ایده آل در نوع نگاه به مجموعه کانون از طریق تهیه و تصویب آیین نامه، منطبق بر ماده پنج لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و سی و سه به عنوان اولین عنصر و عامل محرک پیشرفت و زیربنای فعالیت های کانون داشتند و به یقین بر این باورند که وجود چنین امری موجب تقویت سیستم نظام بازرسی و نظارتی و در نتیجه توانمند سازی و استقرار سامانه حسن اعتماد عمومی خواهد شد.
آیین نامه ای توجیه گر، تبیین گر و تحلیل گر، دارای پیام خود انتظامی و استقلال طلبی و از محرک های مهم توسعه و تولید استاندارد، جهت روزآمد تر کردن سیستم نظارت و بازرسی با امکان بکارگیری شیوه های نوین و متضمن شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات و تقویت روحیه پاسخگویی است.
سرانجام به همت کانون وکلای دادگستری استان مرکزی و در دومین نشست مجمع بازرسان، در تاریخ بیست و پنجم مهرماه سال جاری آیین نامه مزبور تهیه، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت تا بر اساس آن مدیریت مجموعه کانون ها، شیوه های روزآمدی را که منجر به اثر بخشی نظام بازرسی و باعث توسعه یافتگی کانون ها بیش از گذشته می گردد را به عنوان نسخه مدیریتی مورد استفاده بهینه قرار دهند، چرا که همگی بر این باوریم که سامانه بازرسی و نظارت کلید توسعه کانون ها است.
بدین وصف اهتمام موثر کانون ها و بازرسان، منشأ وضع قواعد و ارزش های اصیل حرفه وکالت و حامل پیام روشن بر وجود اراده بیش از پیش بر محور شفافیت، پاسخگویی، خود انتظامی و حفظ استقلال است که به واقع نظارت و بازرسی یکی از شاخصه ها و مولفه های اصیل استقلال کانون های وکلاست و از راهکارهای برون رفت از چالش ها و آفات پیش و روی این نهاد کهن است.”

روابط عمومی
کانون وکلای دادگستری استان قزوین