گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

ردیفتاریخنام وکیلمرجع قضاییموضوع
۱۰۲/۰۵/۱۳۹۹الهام معصومه وشمه سرش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستان
۲۰۲/۰۵/۱۳۹۹حسین خدابندهش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوینلواط به عنف
۳۰۷/۰۵/۱۳۹۹آیدا صمدیانش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستانمشارکت در قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار
۴۰۸/۰۵/۱۳۹۹ثریا کشارز یوسفیش ۲ بازپرسی دادسرای قزوین ضرب و جرح عمدی
۵۱۹/۰۵/۱۳۹۹سعید حبیبیش ۱ بازپرسی دادسرای تاکستاننگهداری ۸۰ گرم هروئین و ۲۵ گرم شیشه
۶۲۰/۰۵/۱۳۹۹مهدی حاجی حسینیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری ۸۵ گرم هروئین و شیشه
۷۲۰/۰۵/۱۳۹۹رضا مهدوی صدرش ۱ دادگاه انقلاب قزوین“نگهداری تقریبی ۸۷۸ گرم هروئین و شیشه
۸۲۱/۰۵/۱۳۹۹باقر خواجه حق وردیش ۱ دادگاه انقلاب قزوین۹۵ گرم شیشه
۹۲۳/۰۵/۱۳۹۹میثم محمدی فریدش دادگاه عمومی بخش رامندمشارکت در سرقت ۱ دستگاه موتورسیکلت
۱۰۲۶/۰۵/۱۳۹۹سعید صبوریش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ محمدیهایراد ضرب و جرح عمدی ش ۱۰۲
۱۱۲۶/۰۵/۱۳۹۹زهرا درویشش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوینمشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح
۱۲۰۱/۰۶/۱۳۹۹پریوش شایگانی سلطانش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقربی ۱۵۹ گرم هروئین
۱۳۰۲/۰۵/۱۳۹۹کریم جوادیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۲۵ گرم هروئین و شیشه
۱۴۰۲/۰۵/۱۳۹۹ابراهیم ثابتیش ۱۲ بازپرسی دادسرای قزوینحمل مشروبات الکلی
۱۵۰۲/۰۵/۱۳۹۹تقی تقوایی کشتکارش ۱۲ بازپرسی دادسرای قزوینحمل مشروبات الکلی
۱۶۰۲/۰۵/۱۳۹۹علی اکبر لشگریش ۱ دادگاه انقلاب قزوینمشارکت در نگهداری تقریبی ۲ کیلو هروئین و شیشه
۱۷۰۲/۰۵/۱۳۹۹ولی ناصریش ۱ دادگاه انقلاب قزوینمشارکت در نگهداری تقریبی ۲ کیلو هروئین و شیشه
۱۸۰۲/۰۵/۱۳۹۹سحر محمدبیگیش ۳ دادگاه انقلاب تاکستاننگهداری و در معرض فروش مواد مخدر شیشه ۶۴ گرم و ۱ عدد ترازو
۱۹۰۲/۰۵/۱۳۹۹حسین رضی کلایهش ۱ دادیاری دادسرای قزوین۲ فقره تهدید و قدرت نمایی با چاقو – ۲ فقره ایراد ضربو جرح – ۲ فقره توهین
۲۰۰۲/۰۵/۱۳۹۹شیما حاتمی رادش ۳ دادگاه انقلاب تاکستاننگهداری مواد روان گردان هروئین ۴۵ گرم
۲۱۰۲/۰۵/۱۳۹۹حسین تیموریش ۱ دادیاری داسرای قزوینایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و شرب خمر و توهین به مامورین انتظامی و تمرد به نحو مقاومت در مقابل مامورین و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی
۲۲۰۲/۰۵/۱۳۹۹اسلام ترکمنش ۳ دادیاری دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف رانندگی بدون پروانه رسمی
۲۳۰۲/۰۵/۱۳۹۹رامین میرزاییش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۲۷ گرم هروئین و شیشه
۲۴۰۲/۰۵/۱۳۹۹منصور منصوریش ۲ بازپرسی دادسرای تاکستانمشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
۲۵۰۲/۰۵/۱۳۹۹مهناز ادیبانش ۸ بازپرسی دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی فاقد آثار و تهدید و سرقت
۲۶۰۲/۰۵/۱۳۹۹مهدی کیاییش ۸ بازپرسی دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی فاقد آثار
۲۷۰۴/۰۵/۱۳۹۹وحید اسکندریش ۱۴ بازپرسی دادسرای قزوینایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی
۲۸۰۴/۰۵/۱۳۹۹مریم کشاورز عمندیش ۳ دادگاه انقلاب تاکستاننگهداری مواد مخدر هروئین ۱۶ گرم و ۵۰ سانت و ۹ گرم شیشه
۲۹۰۴/۰۵/۱۳۹۹فریده بابایی مدانیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری ۱۱۲ گرم هروئین و شیشه
۳۰۰۴/۰۵/۱۳۹۹نسرین مقدس زادهش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۱۰۰ گرم هروئین و شیشه
۳۱۰۶/۰۵/۱۳۹۹مرتضی همتیش ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تاکستانایراد ضرب و جرح عمدی
۳۲۰۶/۰۵/۱۳۹۹صدیقه درگاهیش ۵ بازپرسی دادسرای قزوینصدمات بدنی عمدی با چاقو
۳۳۰۷/۰۵/۱۳۹۹مصطفی علی نیا مقدمش ۲ بازپرسی دادسرای قزوینرانندگی بدون گواهینامه
۳۴۰۷/۰۵/۱۳۹۹سودابه غفوریش ۲ بازپرسی دادسرای قزوینشرب خمر
۳۵۰۷/۰۵/۱۳۹۹ستاره خانبانش ۲ بازپرسی دادسرای قزوینشرب خمر
۳۶۰۷/۰۵/۱۳۹۹سجاد مولاییش ۲ بازپرسی دادسرای قزوینشرب خمر
۳۷۰۷/۰۵/۱۳۹۹مریم ضیاءآبادیش ۲ بازپرسی دادسرای قزوینشرب خمر
۳۸۰۷/۰۵/۱۳۹۹شهریار ربیعیش ۳ دادیاری دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو
۳۹۰۷/۰۵/۱۳۹۹علی نبیش ۹ بازپرسی دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی عمدی در حد لوث از حیث جنبه خصوصی بزه از بابت دیه
۴۰۰۷/۰۵/۱۳۹۹مرضیه پاسبان سرمزدهش ۳ دادیاری دادسرای البرزایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
۴۱۰۸/۰۵/۱۳۹۹آراءجهانیش ۲ دادگاه کیفری ۱ استان قزوینلواط به عنف
۴۲۱۳/۰۵/۱۳۹۹علی اصغر مقدمیش ۲ دادگاه کیفری ۱ قزوینزنا
۴۳۱۳/۰۵/۱۳۹۹محسن سالاریش ۸ بازپرسی دادسرای قزوینتخریب و قدرت نمایی با قمه و توهین – زیر ۱۸ سال
۴۴۱۳/۰۵/۱۳۹۹ذوالفقار حیدریش ۱۰ بازپرسی دادسرای قزویننگهداری ۶۹۹ گرم شیشه
۴۵۱۳/۰۵/۱۳۹۹علی لامعی رامندیش دادگاه عمومی بخش رامندسرقت ۲ فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر ۱۸ سال
۴۶۱۳/۰۵/۱۳۹۹مریم علیزادهش دادگاه عمومی بخش رامندسرقت ۲ فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر ۱۸ سال
۴۷۱۳/۰۵/۱۳۹۹فاطمه ذوالقدرش دادگاه عمومی بخش رامندسرقت ۲ فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر ۱۸ سال
۴۸۱۳/۰۵/۱۳۹۹صبا اسماعیل پورافشارش ۱ بازپرسی دادسرای آبیکحمل مواد مخدر
۴۹۱۳/۰۵/۱۳۹۹سمیه خاتولهش ۱ بازپرسی دادسرای آبیکحمل مواد مخدر
۵۰۱۳/۰۵/۱۳۹۹افشین طاهرخانیش ۱ بازپرسی دادسرای قزویناخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و قطعات مورد استفاده عمومی – زیر ۱۸ سال
۵۱۱۳/۰۵/۱۳۹۹اصغر قهرمانیش ۱ بازپرسی دادسرای قزوینقتل عمدی
۵۲۱۳/۰۵/۱۳۹۹مهدی طهماسبیش ۱ بازپرسی دادسرای قزویناخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم – زیر ۱۸ سال
۵۳۱۴/۰۵/۱۳۹۹وحید ملکانش ۱ بازپرسی دادسرای قزویناخلال در نظم عمومیو از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم – زیر ۱۸ سال
۵۴۱۴/۰۵/۱۳۹۹حسن فرجیش ۱ باز پرسی دادسرای آبیکمشارکت در نگهداری ۱۶۵ گرم هروئین
۵۵۱۴/۰۵/۱۳۹۹مجید نیک روشش ۴ دادیاری دادسرای قزوینخیانت در امانت
۵۶۱۴/۰۵/۱۳۹۹کامران امیدیش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوینمشارکت در یک فقره سرقت
۵۷۱۴/۰۵/۱۳۹۹نعیم شاه تقیش ۲ دادگاه کیفری ۱ قزوینزنای به عنف
۵۸۱۹/۰۵/۱۳۹۹مهناز ماله میرچگینیش ۳ دادیاری دادسرای البرزایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو جرائم درجه ۵ و ۶
۵۹۲۰/۰۵/۱۳۹۹سوده خوشه گیرش ۱ دادیاری دادسرای البرزمشارکت در سرقت و نگهداری مواد مخدر
۶۰۲۰/۰۵/۱۳۹۹مریم حدادیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۷۵ گرم هروئین
۶۱۲۰/۰۵/۱۳۹۹زینب باباخانیاهش ۲ دادیاری دادسرای محمدیهایراد ضرب و جرح عمدی
۶۲۲۰/۰۵/۱۳۹۹علی محمودیش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوینایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
۶۳۲۰/۰۵/۱۳۹۹ساسان باباش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۳ کیلو تریاک ( تکرار جرم )
۶۴۲۱/۰۵/۱۳۹۹سیروان هوشمندیش ۱۰ بازپرسی دادسرای قزویننگهداری ۵ کیلو هروئین
۶۵۲۱/۰۵/۱۳۹۹سیدشهاب میرشفیعیش ۱۳ بازپرسی دادسرای قزوینتوهین، مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه مشارکت در تخریب، تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی
۶۶۲۲/۰۵/۱۳۹۹نجمه پور نیک قلبش ۳ دادیاری دادسرای قزوینایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستکی – زیر ۱۸ سال
۶۷۲۲/۰۵/۱۳۹۹زهرا حاجیش ۵ بازپرسی دادسرای قزویننگهداری هروئین به میزان ۹۶۰ گرم
۶۸۲۲/۰۵/۱۳۹۹فریده آل بویهش ۳ بازپرسی دادسرای قزویتوهین به مقدسات اسلام و اولیاء عظام
۶۹۲۲/۰۵/۱۳۹۹سیدعلیرضا میرسجادیش ۵ بازپرسی دادسرای قزوینخرید مال مسروقه – زیر ۱۸ سال
۷۰۲۳/۰۵/۱۳۹۹علیرضا جاهدش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۱۷۰ گرم هروئین و شیشه
۷۱۲۳/۰۵/۱۳۹۹آمنه یزدانیش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهر قزوینکلاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت وجه از حساب بانکی
۷۲۲۳/۰۵/۱۳۹۹مهدی شاه محمدیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری پیش سازهای تولید شیشه
۷۳۲۶/۰۵/۱۳۹۹ماندانا اسلامیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۲۲ گرم هروئین و شیشه
۷۴۲۶/۰۵/۱۳۹۹امیر افشار نجفیش ۴ دادیاری دادسرای قزوینایراد جرح عمدی با قمه
۷۵۲۸/۰۵/۱۳۹۹حسن یعقوبی الموتیش ۱ دادگاه انقلاب قزویننگهداری تقریبی ۲۰ گرم هروئین و شیشه

 

آمار ارجاعات معاضدتی

ردیفتاریخنام وکیلموضوع
۱۱۴/۰۵/۱۳۹۹منیزه شاهسونداسترداد خودرو حوزه قضایی قزوین
۲۱۹/۰۵/۱۳۹۹علی زرآبادی پورطلاق توافقی
۳۲۰/۰۵/۱۳۹۹زهرا اسدیطلاق توافقی حوزه قضایی البرز
۴۲۲/۰۵/۱۳۹۹احسان خاکزاد شاهاندشگواهی عدم امکان سازش – غیر مالی – حوزه قضایی الوند
۵۲۵/۰۵/۱۳۹۹امیرشیرخانلواثبات اقاله بیع حوزه قضایی تاکستان

نظرات بسته شده است.