گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

ردیف تاریخ نام وکیل مرجع قضایی موضوع
1 02/05/1399 الهام معصومه وشمه سر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان
2 02/05/1399 حسین خدابنده ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین لواط به عنف
3 07/05/1399 آیدا صمدیان ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان مشارکت در قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار
4 08/05/1399 ثریا کشارز یوسفی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین  ضرب و جرح عمدی
5 19/05/1399 سعید حبیبی ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان نگهداری 80 گرم هروئین و 25 گرم شیشه
6 20/05/1399 مهدی حاجی حسینی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری 85 گرم هروئین و شیشه
7 20/05/1399 رضا مهدوی صدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین “نگهداری تقریبی 878 گرم هروئین و شیشه
8 21/05/1399 باقر خواجه حق وردی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 95 گرم شیشه
9 23/05/1399 میثم محمدی فرید ش دادگاه عمومی بخش رامند مشارکت در سرقت 1 دستگاه موتورسیکلت
10 26/05/1399 سعید صبوری ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه ایراد ضرب و جرح عمدی ش 102
11 26/05/1399 زهرا درویش ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح
12 01/06/1399 پریوش شایگانی سلطان ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقربی 159 گرم هروئین
13 02/05/1399 کریم جوادی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه
14 02/05/1399 ابراهیم ثابتی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین حمل مشروبات الکلی
15 02/05/1399 تقی تقوایی کشتکار ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین حمل مشروبات الکلی
16 02/05/1399 علی اکبر لشگری ش 1 دادگاه انقلاب قزوین مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو هروئین و شیشه
17 02/05/1399 ولی ناصری ش 1 دادگاه انقلاب قزوین مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو هروئین و شیشه
18 02/05/1399 سحر محمدبیگی ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان نگهداری و در معرض فروش مواد مخدر شیشه 64 گرم و 1 عدد ترازو
19 02/05/1399 حسین رضی کلایه ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 2 فقره تهدید و قدرت نمایی با چاقو – 2 فقره ایراد ضربو جرح – 2 فقره توهین
20 02/05/1399 شیما حاتمی راد ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان نگهداری مواد روان گردان هروئین 45 گرم
21 02/05/1399 حسین تیموری ش 1 دادیاری داسرای قزوین ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی و شرب خمر و توهین به مامورین انتظامی و تمرد به نحو مقاومت در مقابل مامورین و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی
22 02/05/1399 اسلام ترکمن ش 3 دادیاری دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف رانندگی بدون پروانه رسمی
23 02/05/1399 رامین میرزایی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه
24 02/05/1399 منصور منصوری ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
25 02/05/1399 مهناز ادیبان ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی فاقد آثار و تهدید و سرقت
26 02/05/1399 مهدی کیایی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی فاقد آثار
27 04/05/1399 وحید اسکندری ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی
28 04/05/1399 مریم کشاورز عمندی ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان نگهداری مواد مخدر هروئین 16 گرم و 50 سانت و 9 گرم شیشه
29 04/05/1399 فریده بابایی مدانی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری 112 گرم هروئین و شیشه
30 04/05/1399 نسرین مقدس زاده ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه
31 06/05/1399 مرتضی همتی ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان ایراد ضرب و جرح عمدی
32 06/05/1399 صدیقه درگاهی ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین صدمات بدنی عمدی با چاقو
33 07/05/1399 مصطفی علی نیا مقدم ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین رانندگی بدون گواهینامه
34 07/05/1399 سودابه غفوری ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین شرب خمر
35 07/05/1399 ستاره خانبان ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین شرب خمر
36 07/05/1399 سجاد مولایی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین شرب خمر
37 07/05/1399 مریم ضیاءآبادی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین شرب خمر
38 07/05/1399 شهریار ربیعی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو
39 07/05/1399 علی نبی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی عمدی در حد لوث از حیث جنبه خصوصی بزه از بابت دیه
40 07/05/1399 مرضیه پاسبان سرمزده ش 3 دادیاری دادسرای البرز ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
41 08/05/1399 آراءجهانی ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین لواط به عنف
42 13/05/1399 علی اصغر مقدمی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین زنا
43 13/05/1399 محسن سالاری ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین تخریب و قدرت نمایی با قمه و توهین – زیر 18 سال
44 13/05/1399 ذوالفقار حیدری ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین نگهداری 699 گرم شیشه
45 13/05/1399 علی لامعی رامندی ش دادگاه عمومی بخش رامند سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر 18 سال
46 13/05/1399 مریم علیزاده ش دادگاه عمومی بخش رامند سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر 18 سال
47 13/05/1399 فاطمه ذوالقدر ش دادگاه عمومی بخش رامند سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن – زیر 18 سال
48 13/05/1399 صبا اسماعیل پورافشار ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک حمل مواد مخدر
49 13/05/1399 سمیه خاتوله ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک حمل مواد مخدر
50 13/05/1399 افشین طاهرخانی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و قطعات مورد استفاده عمومی – زیر 18 سال
51 13/05/1399 اصغر قهرمانی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین قتل عمدی
52 13/05/1399 مهدی طهماسبی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم – زیر 18 سال
53 14/05/1399 وحید ملکان ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین اخلال در نظم عمومیو از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم – زیر 18 سال
54 14/05/1399 حسن فرجی ش 1 باز پرسی دادسرای آبیک مشارکت در نگهداری 165 گرم هروئین
55 14/05/1399 مجید نیک روش ش 4 دادیاری دادسرای قزوین خیانت در امانت
56 14/05/1399 کامران امیدی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین مشارکت در یک فقره سرقت
57 14/05/1399 نعیم شاه تقی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین زنای به عنف
58 19/05/1399 مهناز ماله میرچگینی ش 3 دادیاری دادسرای البرز ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو جرائم درجه 5 و 6
59 20/05/1399 سوده خوشه گیر ش 1 دادیاری دادسرای البرز مشارکت در سرقت و نگهداری مواد مخدر
60 20/05/1399 مریم حدادی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین
61 20/05/1399 زینب باباخانیاه ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه ایراد ضرب و جرح عمدی
62 20/05/1399 علی محمودی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
63 20/05/1399 ساسان بابا ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 3 کیلو تریاک ( تکرار جرم )
64 21/05/1399 سیروان هوشمندی ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین نگهداری 5 کیلو هروئین
65 21/05/1399 سیدشهاب میرشفیعی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین توهین، مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه مشارکت در تخریب، تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی
66 22/05/1399 نجمه پور نیک قلب ش 3 دادیاری دادسرای قزوین ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستکی – زیر 18 سال
67 22/05/1399 زهرا حاجی ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین نگهداری هروئین به میزان 960 گرم
68 22/05/1399 فریده آل بویه ش 3 بازپرسی دادسرای قزوی توهین به مقدسات اسلام و اولیاء عظام
69 22/05/1399 سیدعلیرضا میرسجادی ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین خرید مال مسروقه – زیر 18 سال
70 23/05/1399 علیرضا جاهد ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 170 گرم هروئین و شیشه
71 23/05/1399 آمنه یزدانی ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین کلاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت وجه از حساب بانکی
72 23/05/1399 مهدی شاه محمدی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری پیش سازهای تولید شیشه
73 26/05/1399 ماندانا اسلامی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه
74 26/05/1399 امیر افشار نجفی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین ایراد جرح عمدی با قمه
75 28/05/1399 حسن یعقوبی الموتی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه

 

آمار ارجاعات معاضدتی

ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
1 14/05/1399 منیزه شاهسوند استرداد خودرو حوزه قضایی قزوین
2 19/05/1399 علی زرآبادی پور طلاق توافقی
3 20/05/1399 زهرا اسدی طلاق توافقی حوزه قضایی البرز
4 22/05/1399 احسان خاکزاد شاهاندش گواهی عدم امکان سازش – غیر مالی – حوزه قضایی الوند
5 25/05/1399 امیرشیرخانلو اثبات اقاله بیع حوزه قضایی تاکستان