گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

تاریخ نام وکیل خلاصه نامه
1399/05/02 کریم جوادی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900290
1399/05/02 ابراهیم ثابتی حمل مشروبات الکلی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900409
1399/05/02 تقی تقوایی کشتکار حمل مشروبات الکلی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900402
1399/05/02 علی اکبر لشگری مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900059
1399/05/02 ولی ناصری مشارکت در نگهداری تقریبی 2 کیلو هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900059
1399/05/02 الهام معصومه وشمه سر ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900220
1399/05/02 حسین خدابنده لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980322
1399/05/02 سحر محمدبیگی نگهداری و در معرض فروش مواد مخدر شیشه 64 گرم و 1 عدد ترازو ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900087
1399/05/02 حسین رضی کلایه  2فقره تهدید و قدرت نمایی با چاقو – 2 فقره ایراد ضربو جرح – 2 فقره توهین ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 981755
1399/05/02 شیما حاتمی راد نگهداری مواد روان گردان هروئین 45 گرم ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900087
1399/05/02 حسین تیموری ایجاد مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومیو شرب خمر و توهین به مامورین انتظامی و تمرد به نحو مقاومت در مقابل مامورین و اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی ش 1 دادیاری داسرای قزوین 990044
1399/05/02 اسلام ترکمن ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف رانندگی بدون پروانه رسمی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900173
1399/05/02 رامین میرزایی نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900289
1399/05/02 منصور منصوری مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900179
1399/05/02 مهناز ادیبان ایراد صدمه بدنی فاقد آثار و تهدید و سرقت ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9900068
1399/05/02 مهدی کیایی ایراد صدمه بدنی فاقد آثار ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9900068
1399/05/04 وحید اسکندری ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900018
1399/05/04 مریم کشاورز عمندی نگهداری مواد مخدر هروئین 16 گرم و 50 سانت و 9 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 9900047
1399/05/04 فریده بابایی مدانی نگهداری 112 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900314
1399/05/04 نسرین مقدس زاده نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 990297
1399/05/06 صدیقه درگاهی  صدمات بدنی عمدی با چاقو ش 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 980806″
1399/05/06 مرتضی همتی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 9900095
1399/05/07 مصطفی علی نیا مقدم رانندگی بدون گواهینامه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/05/07 سودابه غفوری  شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/05/07 ستاره خانبان شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/05/07 سجاد مولایی شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/05/07 مریم ضیاءآبادی شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900419
1399/05/07 شهریار ربیعی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900356
1399/05/07 علی نبی ایراد صدمه بدنی عمدی در حد لوث از حیث جنبه خصوصی بزه از بابت دیه  ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900256
1399/05/07 مرضیه پاسبان سرمزده ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای البرز 981648
1399/05/07 آیدا صمدیان مشارکت در قتل عمدی و سرقت مقرون به آزار ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
1399/05/07 ثریا کشارز یوسفی  ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین  980449
1399/05/07 آراءجهانی لواط به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980322
1399/05/07 علی اصغر مقدمی  زنا ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980320
1399/05/07 محسن سالاری تخریب و قدرت نمایی با قمه و توهین ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 981365- زیر 18 سال
1399/05/07 ذوالفقار حیدری نگهداری 699 گرم شیشه ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 9900452″
1399/05/07 علی لامعی رامندی  سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534 – زیر 18 سال
1399/05/07 مریم علیزاده سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534 – زیر 18 سال
1399/05/13 فاطمه ذوالقدر سرقت 2 فقره موتورسیکلت و اوراق نمودن آن ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900534 – زیر 18 سال
1399/05/13 صبا اسماعیل پورافشار حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981878
1399/05/13 سمیه خاتوله حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981878
1399/05/13 افشین طاهرخانی اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و قطعات مورد استفاده عمومی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981724 – زیر 18 سال
1399/05/13 اصغر قهرمانی  قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981619
1399/05/13 مهدی طهماسبی اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980369 – زیر 18 سال
1399/05/14 وحید ملکان اخلال در نظم عمومیو از طریق ایجاد هیاهو و جنجال و تخریب وسایل و متعلقات مورد استفاده عموم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 980369 – زیر 18 سال
1399/05/14 حسن فرجی مشارکت در نگهداری 165 گرم هروئین ش 1 باز پرسی دادسرای آبیک 981536
1399/05/14 مجید نیک روش  خیانت در امانت ش 4 دادیاری دادسرای قزوین
1399/05/14 کامران امیدی  مشارکت در یک فقره سرقت ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900590
1399/05/14 نعیم شاه تقی زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970226
1399/05/19 سعید حبیبی نگهداری 80 گرم هروئین و 25 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900220
1399/05/19 مهناز ماله میرچگینی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو جرائم درجه 5 و ش 3 دادیاری دادسرای البرز 981648
1399/05/20 سوده خوشه گیر مشارکت در سرقت و نگهداری مواد مخدر 9900012
1399/05/20 مریم حدادی نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900254
1399/05/20 زینب باباخانیاه ایراد ضرب و جرح عمدی ش2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900409
1399/05/20 مهدی حاجی حسینی  نگهداری 85 گرم هروئین و شیشه 9900060
139/05/20 رضا مهدوی صدر نگهداری تقریبی 878 گرم هروئین و شیشه 981222″
1399/05/20 علی محمودی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو 9900741
1399/05/20 ساسان بابا نگهداری تقریبی 3 کیلو تریاک ( تکرار جرم ) 9900222
1399/05/21 سیدشهاب میرشفیعی توهین ، مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با قمه مشارکت در تخریب ، تخریب و ایراد ضرب و جرح عمدی 9900020 ، 9900546 ، 9900727
1399/05/22 سیروان هوشمندی نگهداری 5 کیلو هروئین
1399/05/22 نجمه پور نیک قلب ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستکی ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 9900507 – زیر 18 سال
1399/05/22 زهرا حاجی نگهداری هروئین به میزان 960 گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین
1399/05/22 فریده آل بویه توهین به مقدسات اسلام و اولیاء عظام ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981608
1399/05/22 رحیم معروفی تهدید کارکنان پارک ملاخلیلا با چاقو ش1 دادیاری قزوین 9900427 – زیر 18 سال
1399/05/22 سیدعلیرضا میرسجادی خرید مال مسروقه ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 980100- زیر 18 سال
1399/05/23 علیرضا جاهد نگهداری تقریبی 170 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 970088
1399/05/23 آمنه یزدانی کلاهبرداری رایانه ای از طریق برداشت وجه از حساب بانکی ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 9900148
1399/05/23 میثم محمدی فرید مشارکت در سرقت 1 دستگاه موتورسیکلت ش دادگاه عمومی بخش رامند9900377
1399/05/26 ماندانا اسلامی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900257
1399/05/26 سعید صبوری ایراد ضرب و جرح عمدی ش 102 دادگاه کیفری 2 محمدیه 9900211
1399/05/26 امیر افشار نجفی ایراد جرح عمدی با قمه ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 990170
1399/05/26 زهرا درویش مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به جرح ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980127
1399/05/28 حسن یعقوبی الموتی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900411

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

 تاریخ نام وکیل موضوع
1399/05/14 منیزه شاهسوند استرداد خودرو حوزه قضایی قزوین
1399/05/20 زهرا اسدی  طلاق توافقی حوزه قضایی البرز
1399/05/22 احسان خاکزاد شاهاندشتی  گواهی عدم امکان سازش –  – حوزه قضایی الوند
1399/05/25 امیرشیرخانلو اثبات اقاله بیع حوزه قضایی تاکستان