گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در شهریور ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

 ردیف تاریخ نام وکیل  خلاصه نامه
1 1399/06/01 پریوش شایگانی سلطان  نگهداری تقربی 159 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 990085
2 1399/06/02 محمد قهرمانی نگهداری تقفریبی 85 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900232
3 1399/06/02 صمد شکوری مشارکت در نگهداری 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900240
4 1399/06/02 ابوالحسن رسولخانی مشارکت در نگهداری 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900240
5 1399/06/02 الهام کاکاوند مشارکت در نگهداری 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900240
6 1399/06/03 محسن منوچهری مشارکت در سرقت و نگهداری مواد مخدر ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900012
7 1399/06/04 الهام اسدی اخلال در نظم عمومی با ایجاد هیاهو و جنجال ش 106 دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 990082
8 1399/06/04 فروغ پزشکی رانندگی بدون گواهینامه موتور سیکلت و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تک چرخ زدن و حمل قمه به قصد درگیری و ایراد ضرب و جرح و تمرد نسبت به مامورین در حین انجام وظیفه;ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین
9 1399/06/04 حمزه عباسی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900774
10 1399/06/04 رویا وریانی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 9900125
11 1399/06/05 علی ذوالفقاری نژاد نگهداری تقریبی 3/5 هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900330
12 1399/06/06 حشمت پایدار  نگهداری 45 گرم هروئین و 8 گرم شیشه و 36 گرم تریاک ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان 99000635
13 1399/06/06 مهدی شهسواری نگهداری 45 گرم هروئین و 8 گرم شیشه و 36 گرم تریاک ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان9900087
14 1399/06/06 فرزانه خوری رابطه نامشروع ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 981050
15 1399/06/11 موحد حبیبی کوفلی کلاهبرداری رایانه ای ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 980035″
16 1399/06/11 محمدعلی معصومی نگهداری 50 سانت تریاک و استعمال مواد مخدر ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900099
17 1399/06/11 علیشاه قلعه ئی نگهداری هروئین 12 گرم و 10 سانتی گرم و شیشه 4 گرم 70 سانتی گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین
18 1399/06/11 محمد باقری نگهدای تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900439
19 1399/06/11 طیبه لشگری نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900288
20 1399/06/11 فرشید سرفراز ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 981597 زیر 18 سال
21 1399/06/11 معصومه اسدی  قتل عمد ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 980642
22 1399/06/11 غلامرضا شریفیان نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900481
23 1399/06/11 علی شکری رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900620
24 1399/06/16 فرنوش اسدالهی نگهداری اسپری فلفلی;ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه9900476 زیر 18 سال
25 1399/06/17 مسعود حسینی حمل مواد محترقه چهارشنبه سوری ش اول بازپرسی دادسرای قزوین 981724 زیر18 سال
26 1399/06/17 ولی جلالی حمل موادمحترقه چهارشنبه سوری ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981724 زیر18 سال
27 1399/06/17 سعیدکرمانشاهی شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای شهرستان تاکستان 9900115 زیر18 سال\””
28 1399/06/17 مینا عسگری مژدهه  شرب خمر ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900115 زیر18 سال\”
29 1399/06/17 مجتبی عبدالله زاده نگهداری 2 کیلو و750 گرم هرویین و1 کیلو گرم شیشه;ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900554
30 1399/06/18 قهرمان غنیمتی اخلال درنظم از طریق هیاهو وشرب خمر ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900715
31 1399/06/18 اکرم کلهر رانندگی بدون داشتن گواهینامه;ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900440 زیر 18 سال
32 1399/06/18 نسرین خدابنده لو سرقت موتور سیکلت ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900114
33 1399/06/18 شیوا ابراهیمی سرایی آدم ربایی وقاچاق انسان ;ش 3 بازپرسی دادسرای شهرستان البرز 960208 زیر 18 سال
34 1399/06/18 غلامرضا آزادی- شرب خمر;ش 3 بازپرسی دادسرای شهرستان البرز 9900320
35 1399/06/18 احسان خاکزاد شاهاندش شرب خمر;ش 3 بازپرسی دادسرای شهرستان البرز 9900320
36 1399/06/18 انسیه مطیعی فروش و عرضه قلیان;ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900246 زیر 18 سال
37 1399/06/18 مهسا قربانی فروش قلیان در اماکن عمومی و تهدید بهداشت عمومی;ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900246 زیر 18 سال
38 1399/06/18 مریم باریک بین رانندگی بدون پروانه رسمی و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی با وصف ترک محل حادثه ب منظور فرار از تعقیب بازپرسی 9900408زیر 18 سال
39 1399/06/19 شکوفه السادات حسینی ضزب وجرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
40 1399/06/19 محمد پارسایی ایراد ضرب وجرح عمدی باچاقو – قدرت نمایی باچاقو-اخلال درنظو عمومی-شرب خمرش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900347 زیر 18 سال
41 1399/06/19 مریم رضایی ایراد ضرب وجرح عمدی -شرب خمر-اخلال در نظم عمومی;ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900347 زیر 18 سال
42 1399/06/19 بیژن رستم خانی نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه ب میزان یکصدونود گرم ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900611
43 1399/06/20 نازنین کاکاوند نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 18 گرم و شیشه به میزان 125 گرم;ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 9900361
44 1399/06/20 صفرعلی لطفی لو  نگهداری 2 گرم شیشه;ش 1 دادیاری دادسرای البرز 9900505
45 1399/06/20 ابوالفضل بهرامی  مشارکت در حمل 813 گرم هرویین;ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900664
46 1399/06/20 علیرضا مافی مشارکت در حمل 813 گرم هرویین ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900664
47 1399/06/22 مجید بیگدلی رابطه نامشروع; شعبه101 دادگاه کیفری 2
48 1399/06/22 سمیه سمیعی اینکی  ایراد ضرب وجرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 971072
49 1399/0623 سید مرتضی میرسید قاضی مباشرت در قتل عمدی مسلمان وبرقراری رابطه نامشروع دون زنا;ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900806
50 1399/06/23 حجت صفری معاونت در قتل عمدی وبرقراری رابطه نامشروع دون زنا ش دادگاه عمومی بخش رامند 99008069
51 1399/06/23 فاطمه علی محمدی ایراد صدمه بدنی عمدی باچاقو و صدمه بدنی عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900440
52 1399/06/23 زهرا حسین زاده قره ک معاونت در جرح عمدی باچاقو;ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900221
53 1399/06/23 محمد محمود کریمی نگهداری مواد مخدر;ش اول بازپرسی دادسرای شهرستان آبیک 980543
54 1399/06/23 کمال رضایی نیارکی ایرادصدمه بدنی عمدی منتهی به حدوث نقض عضو ونابینایی چشم چپ ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980244
55 1399/06/23 سپیده وکیلی قتل عمدی مرد مسلمان ش اول بازپرسی دادسرای قزوین 9900271
56 1399/06/23 سید محمد موسوی ایراد ضرب وجرح عمدی;ش 101 دادگاه کیفری 2 شهرالبرز 980801
57 1399/06/23 زینب فرهاد لو ایراد ضرب وجرح عمدی باچاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900689 زیر 18 سال
58 1399/06/23 امین عمویی موشنگانی  زنا ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980384
59 1399/06/23 فاطمه درافشانی زنا;ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980384
60 1399/06/23 زهرا صالحی اتهام زنا ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین980384
61 1399/06/24 اعظم رحیمی حاجی بابا خرید 2 کیلو هرویین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900571
62 1399/06/25 مهدی رشوند سرقت گوشی تلفن همراه ;ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 981133 زیر18 سال
63 1399/06/29 امین بهرامی  نگهداری 39 گرم هرویین ش 1 بازپرسی دادسرای بویین زهرا 9900324
64 1399/06/29 سیده مهناز جامعی  نگهداری تقریبی 30 گرم هرویین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 9900494
65 1399/06/29 سارا امامی کوپایی  نگهداری تقریبی 49 گرم هرویین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین 9900493
66 1399/06/29 مهسا مشاطان مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هرویین وشیشه;ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین 9900521
67 1399/06/29 محمد احمدی مشارکت در نگهداری تقریبی 50 گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین 9900521
68 1399/06/29 فریبا رضایی  نگهداری تقریبی 495 گرم هرویین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین 9900508
69 139906/30 ابوالقاسم رضایی ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو ش 1 دادیاری دادسرای البرز
70 1399/06/31 زهرا اکبرشاهی کلاهبرداری اینترنتی;ش 8 دادیاری دادسرای (ویزه نیابت)قزوین 9900874
71 1399/06/31 محمد رحمانی  حمل ونگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 300 گرم ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900671
72 1399/06/31 مهدی حسینی اخلال در نظم وآسایش عمومی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900852
73 1399/06/31 فاطمه سیمیاری  نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هرویین وشیشه;ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 9900435
74 1399/06/31 پژمان قدیری نگهداری تقریبی 27 گرم هرویین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 9900507
75 1399/06/31 آرش آریا فرد مشارکت در نگهداری تقریبی 112 گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900504
76 1399/06/31 فتحعلی سلیمان پور مشارکت در نگهداری تقریبی 112 گرم هرویین وشیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900504
77 1399/06/31 مهدی اسماعیلی  قتل عمد یک مرد مسلمان ،سوء استفاده از موقعیت شغلی برای مقاصد غیرقانونی و حمل سلاح به طور غیرمجاز
78 1399/06/31 عزیزه برزگر الویردلی حمل 8 کیلو تریاک;ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900485
79 1399/806/31 سعید صالحی نگهداری تقریبی 25 گرم هرویین وشیشه ;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900526
80 1399/06/31 علیرضا علینوری مشارکت در قتل عمدی وسرقت مقرون به آزار ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
81 1399/06/31 مرتضی ایمانی رحیم لو  مشارکت در قتل عمدی وسرقت مقرون به آزار ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 980332
82 1399/06/31 سینا محلوجی نگهداری تقریبی 29 گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900509
83 1399/06/31 حمیدرضا اسماعیلی نگهداری تقریبی 27 گرم هرویین وشیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 900522
84 1399/06/31 الهه آرام  نگهداری تقریبی 19 گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900444
85 1399/06/31 فرنیاغنوری ایراد ضرب وجرح عمدی باچاقوش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901019

 

آمار ارجاعات معاضدتی

ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
1 1399/06/10 علیرضا مافی طلاق به درخواست زوجه
2 1399/06/10 معصومه آهنگریان استرداد جهیزیه و مطالبه خسارت دادرسی
3 1399/06/15 علی زارعی گواهی عدم امکان سازش محمدیه
4 1399/06/19 علی نبی مطالبه نفقه
5 1399/06/20 حسین داودی  طلاق توافقی
6 1399/06/20 حسن قاسمی  طلاق”
7 1399/06/25 سید جواد آرموتی دفاع از پرونده کلاسه 9900242ش 2 دادگاه عمومی حقوقی آبیک
8 1399/06/25 بیزن رستم خانی  طلاق
9 1399/06/29 مریم طهرانی ها  صدور گواهی عدم امکان سازش