گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.

 

آمار ارجاعات تسخیری

ردیف تاریخ نام وکیل خلاصه نامه
1 1399/07/05 سیما شریفی نوروزی قتل عمدی فرد مسلمان;ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 971389
2 1399/07/05 کریم علیزاده 47.50سانت هرویین و 26.50 سانت شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900156
3 1399/07/05 علی زارعی مشارکت درتخریب عمدی شیشه قطار مسافربری;ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900772
4 1399/07/05 محمد هادی محمدیان  توهین ومشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدیش 1 دادیاری دادسرای آبیک 971202
5 1399/07/05 زهرا شعبانی  مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو 840 گرم تریاک ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900748
6 1399/07/05 مهدی عبدلی  سرقت موتور سیکلت;ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900454
7 1399/07/05 الناز سلیمی  نگهداری مواد مخدر یک گرم هرویین;ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900388
8 1399/07/05 رقیه زهدی شریف برقراری رابطه نامشروع مادون زنا;ش 101دادگاه کیفری 2 البرز 971049
9 1399/07/05 مهسا رمضانی  قتل عمد مسلمان و شرب خمرش 3 بازپرسی دادسرای البرز 9900675
10 1399/07/05 حسن حسنی نگهداری تقریبی 1 کیلو گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900558
11 1399/07/05 مرضیه حناساوی  مشارکت در نگهداری تقریبی 624 گرم هرویین وشیشه ش 1 دادگاه دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری قزوین
12 1399/07/05 زهرا بهرامی  تجاوز ولواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900007
13 1399/07/05 سوگند تقی پور نگهداری مواد مخدر 101 گرم شیشه و 7 گرم و 40 سانت هرویین و نگهداری آلات و ادوات مخصوص استعمال مواد;ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین9900420
14 1399/07/05 آقای هوشنگ دینی فسقن  نگهداری 42 گرم شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980783
15 1399/07/06 همایون عرفان معین  نگهداری مواد مخدر از نوع هرویین به میزان 25 گرم و نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 1 گرم; ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان 9900536
16 1399/07/06 ناصر عبدالله نژاد  سرقت;ش 107 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900559
17 1399/07/06 ابوالفضل حیدری ایراد ضرب و جرح عمدی;ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901079
18 1399/07/06 حسین شیخان  نگهداری متادون به میزان 1 گرم و هرویین به میزان 19.5 گرم ونگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 15 گرم و یک عدد پایپ;ش 3 دادگاه انقلاب مستقر درتاکستان 9900541
19 1399/07/09 علی طاهر خانی مشارکت در آدم ربایی;ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980121
20 1399/07/09 زهره زینالی  مشارکت در آدم ربایی;ش 2 دادگاه کیفری 1 استان قزوین 980121
21 1399/07/09 فاطمه ذوالقدر  ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900797
22 1399/07/09 اهورا پویایی حمل مواد مخدربه میزان 50 گرم هرویین و 20 گرم شیشه با وصف استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال (مفسد فی الارض);ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابیک 9900277
23 1399/07/09 علی کمالی  مواد مخدر;دادیاری ش 7 دادسرای عمومی وانقلاب
24 1399/07/09 حمید خدابنده لو  سرقت حدی ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980352
25 1399/07/12 علی نصیری رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه مخصوص منجر به ایراد صدمات بدنی شبه عمد;ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9900516
26 1399/07/12 حمیدرضا حاجی سید جوا مشارکت در سرقت وجه از صندوق صدقات کمیته امداد;ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900532
27 1399/07/12 فاطمه کریمی اسکابنی مشارکت در سرقت وجه از صندوق صدقات کمیته امداد ش 2 بازپرسی دادسرای تاکستان 9900532
28 1399/07/12 سمیه چماچم  نگهداری تقریبی 32 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900547
29 1399/07/12 مهناز شیرازی حاجی می  نگهداری تقریبی 143 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900588
30 1399/07/12 بهرامعلی چگینی  قتل عمد;ش 2 دادگاه عمومی بخش کوهین 980642
31 1399/07/13 سید جمال موسوی دژکام  ایراد ضرب و حرج عمدی;ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 9900356
32 1399/07/14 ماندانا بابائی  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900622
33 1399/07/14 امیر مطهری  نگهداری تقریبی 24 گرم هرویین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900596
34 1399/07/16 الهام ایمنی کاشانی خیانت در امانت 5 بازپرسی ددسرای عمومی و انقلاب قزوین 9900552
35 1399/07/16 رها اکبری راد  تصادف;ش 101 دادگاه کیفری 2 شهر بوئین زهرا 981249
36 1399/07/16 لیلا پیرهادی  نگهداری تقریبی 300 گرم هرویین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900569
37 1399/07/16 کیارش معتقدی مشارکت در قتل عمدی;ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900120
38 1399/07/16 میثم مهدوی شنقی سرقت;ش 2 دادیاری دادسرای البرز 9900664
39 1399/07/16 مهدی قربانی فالیزانی مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو و 840 گرم تریاک ;ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900748
40 1399/07/16 آقای عبدالمجید کاظمی  قتل عمدی مسلمان;ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900886
41 1399/07/16 داود اینالو نگهداری مواد مخدرش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900691
42 1399/07/16 پرویز طاهرخانی ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
43 1399/07/16 عاطفه خادمیان  ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 981625
44 1399/07/16 سید میثم ارسنی  نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900591
45 1399/07/19 الهه دشتی  نگهداری تقریبی 47 گرم هروئینش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900610
46 1399/07/19 حسن قاسمی  مشارکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی از حیث جنبه خصوصی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 981638 زیر 18 سال
47 1399/07/19 پریسا قاسمی جرم علیه تمامیت جسمانی;ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 9900376
48 1399/07/19 محمد هادی ساعی  آدم ربایی و لواط;ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 980389
49 1399/07/19 مهدی قربانی فالیزانی  مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو 840 گرم تریاک;ش 1 بازپرسی دادسرای; آبیک 9900748
50 1399/07/20 سید امیر حسین حصاری نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900597
51 1399/07/21 کلثوم پیکان حیرتی  نگهداری تقریبی 497 گرم هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900605
52 1399/07/21 نرجس حاجی فتحعلی ها نگهدار ی تقریبی 484 گرم شیشه و هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900612
53 1399/07/21 مهری آئینه چی نگهداری تقریبی 43 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900630
54 1399/07/21 علیرضا رفیعی  نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900629
55 1399/07/21 علی نبئیی  نگهداری تقریبی 41 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900645
56 1399/07/21 محمد مهدی نحوی  مواد محترقه چهارشنبه سوری;ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981724 زیر 18 سال
57 1399/07/21 رضا جمشید زاده لرده  ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به شکستگی فک و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 9900647
58 1399/07/23 زهرا سراجان نگهداری تقریبی 998 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 980952
59 1399/07/23 امیر اصل فلاح نگهداری 170 گرم هروئین و 91 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900629
60 1399/07/23 سید علی اصغر حسینی  نگهداری 170 گرم هروئین و 91 گرم شیشه ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900629
61 1399/07/24 سید جمال رضوی  توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 دادیاری دادسرای آبیک 971202
62 1399/07/24 منا فیروزی سرقت مقرون به آزار ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900277
63 1399/07/24 مهراب مرادی  نگهداری25 گرم هروئین و 10 گرم شیشه;ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900720
64 1399/07/24 صابر حاج سید جوادی ضرب و ج ح عمدی;ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 9900435
65 1399/07/27 احمد باقری کلیشمی  اخلال در نظم و اسایش عمومی از طریق حرکات غیر متعارف با وصف بدون گواهینامه رانندگی;ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 99008858
66 1399/07/28 داود خان زاده اردانی  نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900690
67 1399/07/28 محسن ملائی  نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900344
68 1399/07/28 سعید فلاح امینی مشارکت در نگهداری 18 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900654
69 1399/07/28 زهرا شکیبانیا مشارکت در نگهداری 18 گرم هروئین و شیشه ;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900654
70 1399/07/28 فاطمه خلیلی  نگهداری تقریبی 590 گرم هروئین 9900639
71 1399/07/28 میثم چگینی نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین درج نشده
72 1399/07/28 سعید بوکانیان  نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900662
73 1399/07/28 زهرا نوری ملا محله  حمل 700 گرم هروئین و 360 گرم شیشه;ش 14 بازپرسی دادسرای انقلاب قزوین 9900813
74 1399/07/28 رقیه عباسیان  نگهداری 100 گرم هروئین و 18 گرم شیشه و حمل چاقو به قصد درگیری شیشه;ش 14 بازپرسی دادسرای قزوین 9900822
75 1399/07/28 مریم علیزاده  برقراری رابطه نامشروع دون زنا;ش دادگاه عمومی بخش رامند درج نشده زیر 18 سال
76 1399/07/29 احسان قنبری تخدیش پلاک انتظامی خود از طریق تغییر شماره 79 به 19 (زیر 18 سال);ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900798

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
1 1399/06/10 علیرضا مافی طلاق به درخواست زوجه
2 1399/06/10 معصومه آهنگریان استرداد جهیزیه و مطالبه خسارت دادرسی
3 1399/06/15 علی زارعی گواهی عدم امکان سازش محمدیه
4 1399/06/19 علی نبی مطالبه نفقه
5 1399/06/20 حسین داودی  طلاق توافقی
6 1399/06/20 حسن قاسمی  طلاق”
7 1399/06/25 سید جواد آرموتی دفاع از پرونده کلاسه 9900242ش 2 دادگاه عمومی حقوقی آبیک
8 1399/06/25 بیزن رستم خانی  طلاق
9 1399/06/29 مریم طهرانی ها  صدور گواهی عدم امکان سازش