گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ماه ۹۹

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۳۹۹ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 ردیف  تاریخ نام وکیل خلاصه نامه
1 1399/08/01 کریم جوادی  مشارکت در سرقت تعزیری ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 9900590
2 1399/08/03 معصومه فلاح مرتضی دو توهین و تهدید به قتل ش 101 ددگاه کیفری دو تاکستان 9900562
3 1399/08/05 سارا سیف نگهداری 130 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900661
4 1399/08/05 مهدی پروین بازاری نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900668
5 1399/08/05 حمیده سلطان خواه فروش 6 کیلو گراس;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
6 1399/08/05 اسماعیل کشاورز صفیئی تصرف عدوانی اراضی ملی به متراز 200 متر مربع از طریق گچ ریزی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9900817 زیر 18 سال
7 1399/08/06 احمد رضا حسین وردی  توهین – افترا- ترک انفاق ش6 دادیاری دادسرای قزوین 9900567
8 1399/08/06 محمد مهدی اعرابی قتل شبه عمد;ش دادگاه عمومی بخش ضیائ آباد 921015
9 1399/08/08 حسین تیموری نگهداری تقریبی 48 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900746
10 1399/08/08 حسین رضی کلایه  مشارکت در نگهداری 47 کیلو گرم سیلیکون حاوی مواد روانگردان شیشه;ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900219
11 1399/08/08 حسین خدابنده مشارکت در نگهداری 47 کیلو گرم سیلیکون حاوی مواد روانگردان شیشه;ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9900219
12 1399/08/17 محمد حسین محمدی خیانت در امانت;ش 2 دادیاری دادسرای محمدیه 9900247
13 1399/08/17 ابراهیم ثابتی  مشارکت درنگهداری 130 گرم هروئین;ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9900424
14 1399/08/17 عباسعلی خدابنده لو  ضرب و جرح عمدی و توهین;ش 3 دادیاری دادسرای البرز 9900409
15 1399/08/17 صدیقه درگاهی  نگهداری 22 گرم هرو.ئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
16 1399/08/17 زهرا حاجیان نگهداری 22 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
17 1399/08/17 صابر جهانی  توهین;ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900323
18 1399/08/17 حامد قجر سرقت ش 3 دادیاری دادسرای تاکستان 980821
19 1399/08/17 تقی تقوایی کشتکار توهین به مامورین حین انجام وظیفه و تمرد مقابل مامورین;ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9031/33563/1
20 1399/08/17 محمود رضا ذاکرین  نگهداری تقریبی 48 گرم شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900683
21 1399/08/17 حمزه بغدادی  نگهداری تقریبی 35 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
22 1399/08/17 ثریا کشاورز یوسفی  نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900672
23 1399/08/17 آرش جهانی نگهداری 35 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900672
24 1399/08/17 محمد صالح عرب زاده ;ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 99008589
25 1399/08/17 نرگس کیائی نگهداری تقریبی 35گرم شیشه;ش; دادگاه انقلاب قزوین 9900688
26 1399/08/19 وحید اسکندری تعرض به نگهبان ، مسلح به سلاح گرم – خیانت در امانت;:شعبه اول دادگاه نظامی شهرستان قزوین9900104
27 1399/08/19 غلامحسین مهر علیان رانندگی بدون پروانه رسمی و ایراد صدمه بدنی شبه عمدی;ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 9900408
28 1399/08/19 اصغر قهرمانی نگهداری و فروش مواد مخدرش 7 دادیاری دادسرای قزوین
29 1399/08/19 اسلام ترکمن نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900595
30 1399/08/20 نسرین مقدس زاده نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900723
31 1399/08/20 علی زر آبادی پور نگهداری تقریبی 24 گرم شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
32 1399/08/20 فریده بابائی مدانی نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم هروئین;ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900636
33 1399/08/20 سید بهنام الموتی نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900729
34 1399/08/20 سعید بهرام خانی نگهداری 18 گرم هروئین و 1 گرم شیشه;ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 9900638
35 1399/08/24 نجیبه یعقوبی  نگهداری مواد مخدر به میزان 44 گرم و 40 سانت هروئین و 7 گرم و 70 سانت روانگردان ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900971
36 1399/08/24 غزل فاروقی تجاوز به عنف;ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 9900166
37 1399/08/24 فرشید رحیمی ورکی نگهداری 49 گرم هروئین و آلات استعمال مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900746″
38 1399/08/24 احمد احمد علی مشارکت در نگهداری مواد مخدر به میزان 44 کیلو و 840 گرم تریاک;ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9900748
39 1399/08/24 هدی منشی زاده اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق انجام حرکات غیر متعارف ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 980508
40 1399/08/27 انیس پاک نهاد زنای محصنه;ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900162
41 1399/08/27 سکینه امینی  لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 960229
42 1399/08/27 میثم محمدی فرید ضرب و جرح عمدی باچاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 9900832
43 1399/08/27 مهدی مرادی مجد قتل عمدی;ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک  9900554
44 1399/08/27 مهدی شاه محمدی  توهین و ایراد صدمه بدنی ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9900554-زیر 18 سال
45 1399/08/28 مجید بیگدلی ضرب و جرح عمدی با چاقو و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدیش 101 دادگاه کیفری 2 شهر تاکستان 9900448
46 1399/08/28 علی اکبر لشگری فروش تقریبی 5 کیلو گرم حشیش;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900747
47 1399/08/28 زهرا اسدی شرب خمر و نگهداری 100 سی سی مشروب دست ساز;ش 102 دادگاه کیفری 2 شهر البرز 9900069
48 1399/08/28 رامین میرزائی نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900756
49 1399/08/28 مهناز ادیبان  نگهداری تقریبی 115 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900581
50 1399/08/28 مهدی کیایی نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه;ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900748
51 1399/08/28 مجتبی اصغر نژاد مشارکت در سرقت تعزیری ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 980350

 

 

 

آمار ارجاعات معاضدتی

ردیف تاریخ نام وکیل موضوع
1 1399/08/03 رضا نجفی طلاق توافقی
2 1399/08/12 علیرضا رفیعی  مطالبه مهریه
3 1399/08/12 محسن سالاری  طلاق
4 1399/08/18 موحد حبیبی کوفلی اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
5 1399/08/18 مهدی حاجی حسینی صدور گواهی عدم سازش
6 1399/08/22 شادی رمضانی فر طلاق مع الواسطه
7 1399/08/26 علی محمودی مطالبه نفقه فرزندان
8 1399/08/28 آرا جهانی طلاق توافقی