گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

معاضدتی مهر ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوع
۱ش دادگاه خانواده البرزمهسا رمضانیطلاق توافقی
۲ش دادگاه خانواده قزوینراحله نوریطلاق توافقی
۳ش دادگاه خانواده قزوینرئوفه چگینیمطالبه نفقه
۴ش دادگاه حقوقی قزویننرگس کیائیمطالبه اجرت المثل
۵ش دادگاه حقوقی قزوینطلاق( تشکیل پرونده)
۶ش دادگاه حقوقی قزوینمحمودرضا ذاکرینمطالبه وجه الضمان
۷طلاق توافقی( تشکیل پرونده)
۸ش دادگاه عمومی بخش آبگرممرتضی نظریاثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
مجموع پرونده های ارجاعی معاضدتی مهر ماه۸

 

 

تسخیری مهر ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوع
۱ش۱۰۱دادگاه کیفری تاکستان۷/۲علیرضا علینورینگهداری موادمخدر
۲ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲فهیمه راحتلویینگهداری موادمخدر
۳ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲مریم شیرخانلونگهداری موادمخدر
۴ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲مریم کشاورز عمندینگهداری موادمخدر
۵ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲آرش جهانینگهداری موادمخدر
۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲زهرا حاجیاننگهداری موادمخدر
۷ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲سعید کرمانشاهانیمحاربه
۸ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲مهدی شهسوارینگهداری موادمخدر
۹ش۶دادیاری قزوین۷/۲سولناز قمریاعلام نشده زیر ۱۸ سال
۱۰ش۲بازپرسی قزوین۷/۲لیلا سادات موسویبی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
۱۱ش۱۳بازپرسی قزوین۷/۳مریم ضیاآبادیسرقت گوشی و وجه نقد و ایراد صدمه بدنی عمدی زیر۱۸سال
۱۲ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳فاطمه کریمی اسکابنینگهداری موادمخدر
۱۳ش۱دادیاری قزوین۷/۶فاطمه باجلانقدرت نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۱۴ش۸بازپرسی قزوین۷/۶مهدی جلوخانی نیارکیقتل عمد
۱۵ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸حمیدرضا رضایی کرماجانینگهداری موادمخدر
۱۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸شهاب میرآقاپورنگهداری موادمخدر
۱۷ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸مریم صمدی مقدمنگهداری موادمخدر
۱۸ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸سینا محلوجینگهداری موادمخدر
۱۹ش۶دادیاری قزوین۷/۸مجتبی اصغرنژادتهدید با چاقو زیر۱۸سال
۲۰ش۱بازپرسی قزوین۷/۱۰فاطمه خادمیانعدم اعلام زیر۱۸سال
۲۱ش۵دادیاری قزوین۷/۱۰حشمت پایدارسرقت از منزل زیر۱۸سال
۲۲ش دادگاه عمومی رامند۷/۱۰مرضیه رضاییسرقت گوشی زیر۱۸سال
۲۳ش۱۰۶کیفری قزوین۷/۱۰ریحانه جشیوندتخریب داده های رایانه ای
۲۴ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۰نسیم کرمی فردنگهداری موادمخدر
۲۵ش۱۱بازپرسی قزوین۷/۱۰شکوفه السادات حسینی پورمخدوش نمودن پلاک انتظامی موتور سیکلت زیر۱۸سال
۲۶ش۳بازپرسی البرز۷/۱۰غلامرضا آزادیایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۲۷ش۳دادیاری محمدیه۷/۱۰معصومه آزادی خواهایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۲۸ش۲ کیفری قزوین۷/۱۰سیده نجمه پور نیک قلبزنای محصنه
۲۹ش ۱ بازپرسی محمدیه۷/۱۰سارا آقاییاعلام نشده زیر ۱۸ سال
۳۰ش ۵ بازپرسی قزوین۷/۱۰مرجان سررشته داریسرقت گوشی زیر۱۸سال
۳۱ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۰احمد تربیعینگهداری موادمخدر
۳۲ش۲بازپرسی قزوین۷/۱۰یحیی خسروی بورنگایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر۱۸سال
۳۳ش۹بازپرسی قزوین۷/۱۴کیارش معتقدیایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۳۴ش۱بازپرسی آوج۷/۱۴ناصر کریمیشاکی در پرونده فروش مال غیر
۳۵ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۵محمد نوزعیمنگهداری موادمخدر
۳۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۵مهدی مرادی مجدنگهداری موادمخدر
۳۷ش۶دادیاری قزوین۷/۱۵زهرا شعبانیشرب خمر زیر۱۸ سال
۳۸ش۴دادیاری قزوین۷/۱۶زرین تاج ذاکریایراد صدمه بدنی عمد با چاقو زیر ۱۸ سال
۳۹ش۱بازپرسی نظامی قزوین۷/۱۶علیرضا جاهدجاسوسی
۴۰ش۱۰ تجدید نظر استان قزوین۷/۱۶زهرا عبداله پور تصرف عدوانی
۴۱ش۳دادیاری محمدیه۷/۱۷محمدهادی محمدیاننگهداری و مصرف گراس
۴۲ش۱۰۱کیفری بوئین زهرا۷/۱۷حسین مختاری حقیقتسرقت گوشی زیر ۱۸ سال
۴۳ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۰ریحانه بهارلونگهداری مواد مخدر
۴۴ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۰نسیم کرمی فردنگهداری مواد مخدر
۴۵ش۱دادگاه تجدید نظر استان قزوین۷/۲۱علی اکبر شایگاناعلام نشده
۴۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۲سیدبهنام الموتینگهداری مواد مخدر
۴۷ش۳دادیاری قزوین۷/۲۲زهره زینالینزاع دسته جمعی زیر۱۸سال
۴۸ش۱۰کیفری آبیک۷/۲۲حمید یاوریسرقت گوشی زیر۱۸ سال
۴۹ش۸دادیاری قزوین۷/۲۴نیما پروانهکلاهبرداری رایانه ای زیر۱۸ سال
۵۰ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۴فاطمه اسدالهینگهداری مواد مخدر
۵۱ش۱۰۱کیفری آبیک۷/۲۴مهدی عبدلیایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر۱۸سال
۵۲ش۱بازپرسی بوئین زهرا۷/۲۴محسن درخوشقتل عمد
۵۳ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳۰سجاد مولایینگهداری مواد مخدر
۵۴ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳۰داود خان زادهنگهداری موا مخدر
۵۵ش۳بازپرسی دادسرای قزوین  ۷/۳۰سعید بهرام خانیقتل عمد

نظرات بسته شده است.