گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

معاضدتی مهر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
۱ ش دادگاه خانواده البرز مهسا رمضانی طلاق توافقی
۲ ش دادگاه خانواده قزوین راحله نوری طلاق توافقی
۳ ش دادگاه خانواده قزوین رئوفه چگینی مطالبه نفقه
۴ ش دادگاه حقوقی قزوین نرگس کیائی مطالبه اجرت المثل
۵ ش دادگاه حقوقی قزوین طلاق( تشکیل پرونده)
۶ ش دادگاه حقوقی قزوین محمودرضا ذاکرین مطالبه وجه الضمان
۷ طلاق توافقی( تشکیل پرونده)
۸ ش دادگاه عمومی بخش آبگرم مرتضی نظری اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
مجموع پرونده های ارجاعی معاضدتی مهر ماه ۸

 

 

تسخیری مهر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
۱ ش۱۰۱دادگاه کیفری تاکستان۷/۲ علیرضا علینوری نگهداری موادمخدر
۲ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ فهیمه راحتلویی نگهداری موادمخدر
۳ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ مریم شیرخانلو نگهداری موادمخدر
۴ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ مریم کشاورز عمندی نگهداری موادمخدر
۵ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ آرش جهانی نگهداری موادمخدر
۶ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ زهرا حاجیان نگهداری موادمخدر
۷ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ سعید کرمانشاهانی محاربه
۸ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲ مهدی شهسواری نگهداری موادمخدر
۹ ش۶دادیاری قزوین۷/۲ سولناز قمری اعلام نشده زیر ۱۸ سال
۱۰ ش۲بازپرسی قزوین۷/۲ لیلا سادات موسوی بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
۱۱ ش۱۳بازپرسی قزوین۷/۳ مریم ضیاآبادی سرقت گوشی و وجه نقد و ایراد صدمه بدنی عمدی زیر۱۸سال
۱۲ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳ فاطمه کریمی اسکابنی نگهداری موادمخدر
۱۳ ش۱دادیاری قزوین۷/۶ فاطمه باجلان قدرت نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۱۴ ش۸بازپرسی قزوین۷/۶ مهدی جلوخانی نیارکی قتل عمد
۱۵ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸ حمیدرضا رضایی کرماجانی نگهداری موادمخدر
۱۶ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸ شهاب میرآقاپور نگهداری موادمخدر
۱۷ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸ مریم صمدی مقدم نگهداری موادمخدر
۱۸ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۸ سینا محلوجی نگهداری موادمخدر
۱۹ ش۶دادیاری قزوین۷/۸ مجتبی اصغرنژاد تهدید با چاقو زیر۱۸سال
۲۰ ش۱بازپرسی قزوین۷/۱۰ فاطمه خادمیان عدم اعلام زیر۱۸سال
۲۱ ش۵دادیاری قزوین۷/۱۰ حشمت پایدار سرقت از منزل زیر۱۸سال
۲۲ ش دادگاه عمومی رامند۷/۱۰ مرضیه رضایی سرقت گوشی زیر۱۸سال
۲۳ ش۱۰۶کیفری قزوین۷/۱۰ ریحانه جشیوند تخریب داده های رایانه ای
۲۴ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۰ نسیم کرمی فرد نگهداری موادمخدر
۲۵ ش۱۱بازپرسی قزوین۷/۱۰ شکوفه السادات حسینی پور مخدوش نمودن پلاک انتظامی موتور سیکلت زیر۱۸سال
۲۶ ش۳بازپرسی البرز۷/۱۰ غلامرضا آزادی ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۲۷ ش۳دادیاری محمدیه۷/۱۰ معصومه آزادی خواه ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۲۸ ش۲ کیفری قزوین۷/۱۰ سیده نجمه پور نیک قلب زنای محصنه
۲۹ ش ۱ بازپرسی محمدیه۷/۱۰ سارا آقایی اعلام نشده زیر ۱۸ سال
۳۰ ش ۵ بازپرسی قزوین۷/۱۰ مرجان سررشته داری سرقت گوشی زیر۱۸سال
۳۱ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۰ احمد تربیعی نگهداری موادمخدر
۳۲ ش۲بازپرسی قزوین۷/۱۰ یحیی خسروی بورنگ ایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر۱۸سال
۳۳ ش۹بازپرسی قزوین۷/۱۴ کیارش معتقدی ایراد ضرب و جرح عمد زیر۱۸سال
۳۴ ش۱بازپرسی آوج۷/۱۴ ناصر کریمی شاکی در پرونده فروش مال غیر
۳۵ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۵ محمد نوزعیم نگهداری موادمخدر
۳۶ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۱۵ مهدی مرادی مجد نگهداری موادمخدر
۳۷ ش۶دادیاری قزوین۷/۱۵ زهرا شعبانی شرب خمر زیر۱۸ سال
۳۸ ش۴دادیاری قزوین۷/۱۶ زرین تاج ذاکری ایراد صدمه بدنی عمد با چاقو زیر ۱۸ سال
۳۹ ش۱بازپرسی نظامی قزوین۷/۱۶ علیرضا جاهد جاسوسی
۴۰ ش۱۰ تجدید نظر استان قزوین۷/۱۶ زهرا عبداله پور  تصرف عدوانی
۴۱ ش۳دادیاری محمدیه۷/۱۷ محمدهادی محمدیان نگهداری و مصرف گراس
۴۲ ش۱۰۱کیفری بوئین زهرا۷/۱۷ حسین مختاری حقیقت سرقت گوشی زیر ۱۸ سال
۴۳ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۰ ریحانه بهارلو نگهداری مواد مخدر
۴۴ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۰ نسیم کرمی فرد نگهداری مواد مخدر
۴۵ ش۱دادگاه تجدید نظر استان قزوین۷/۲۱ علی اکبر شایگان اعلام نشده
۴۶ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۲ سیدبهنام الموتی نگهداری مواد مخدر
۴۷ ش۳دادیاری قزوین۷/۲۲ زهره زینالی نزاع دسته جمعی زیر۱۸سال
۴۸ ش۱۰کیفری آبیک۷/۲۲ حمید یاوری سرقت گوشی زیر۱۸ سال
۴۹ ش۸دادیاری قزوین۷/۲۴ نیما پروانه کلاهبرداری رایانه ای زیر۱۸ سال
۵۰ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۲۴ فاطمه اسدالهی نگهداری مواد مخدر
۵۱ ش۱۰۱کیفری آبیک۷/۲۴ مهدی عبدلی ایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر۱۸سال
۵۲ ش۱بازپرسی بوئین زهرا۷/۲۴ محسن درخوش قتل عمد
۵۳ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳۰ سجاد مولایی نگهداری مواد مخدر
۵۴ ش۱دادگاه انقلاب قزوین۷/۳۰ داود خان زاده نگهداری موا مخدر
۵۵ ش۳بازپرسی دادسرای قزوین  ۷/۳۰ سعید بهرام خانی قتل عمد

نظرات بسته شده است.