گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر 98

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه 1398 جلب می نماییم.

 

معاضدتی مهر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
1 ش دادگاه خانواده البرز مهسا رمضانی طلاق توافقی
2 ش دادگاه خانواده قزوین راحله نوری طلاق توافقی
3 ش دادگاه خانواده قزوین رئوفه چگینی مطالبه نفقه
4 ش دادگاه حقوقی قزوین نرگس کیائی مطالبه اجرت المثل
5 ش دادگاه حقوقی قزوین طلاق( تشکیل پرونده)
6 ش دادگاه حقوقی قزوین محمودرضا ذاکرین مطالبه وجه الضمان
7 طلاق توافقی( تشکیل پرونده)
8 ش دادگاه عمومی بخش آبگرم مرتضی نظری اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی
مجموع پرونده های ارجاعی معاضدتی مهر ماه 8

 

 

تسخیری مهر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
1 ش101دادگاه کیفری تاکستان7/2 علیرضا علینوری نگهداری موادمخدر
2 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 فهیمه راحتلویی نگهداری موادمخدر
3 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 مریم شیرخانلو نگهداری موادمخدر
4 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 مریم کشاورز عمندی نگهداری موادمخدر
5 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 آرش جهانی نگهداری موادمخدر
6 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 زهرا حاجیان نگهداری موادمخدر
7 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 سعید کرمانشاهانی محاربه
8 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/2 مهدی شهسواری نگهداری موادمخدر
9 ش6دادیاری قزوین7/2 سولناز قمری اعلام نشده زیر 18 سال
10 ش2بازپرسی قزوین7/2 لیلا سادات موسوی بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت
11 ش13بازپرسی قزوین7/3 مریم ضیاآبادی سرقت گوشی و وجه نقد و ایراد صدمه بدنی عمدی زیر18سال
12 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/3 فاطمه کریمی اسکابنی نگهداری موادمخدر
13 ش1دادیاری قزوین7/6 فاطمه باجلان قدرت نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمد زیر18سال
14 ش8بازپرسی قزوین7/6 مهدی جلوخانی نیارکی قتل عمد
15 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/8 حمیدرضا رضایی کرماجانی نگهداری موادمخدر
16 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/8 شهاب میرآقاپور نگهداری موادمخدر
17 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/8 مریم صمدی مقدم نگهداری موادمخدر
18 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/8 سینا محلوجی نگهداری موادمخدر
19 ش6دادیاری قزوین7/8 مجتبی اصغرنژاد تهدید با چاقو زیر18سال
20 ش1بازپرسی قزوین7/10 فاطمه خادمیان عدم اعلام زیر18سال
21 ش5دادیاری قزوین7/10 حشمت پایدار سرقت از منزل زیر18سال
22 ش دادگاه عمومی رامند7/10 مرضیه رضایی سرقت گوشی زیر18سال
23 ش106کیفری قزوین7/10 ریحانه جشیوند تخریب داده های رایانه ای
24 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/10 نسیم کرمی فرد نگهداری موادمخدر
25 ش11بازپرسی قزوین7/10 شکوفه السادات حسینی پور مخدوش نمودن پلاک انتظامی موتور سیکلت زیر18سال
26 ش3بازپرسی البرز7/10 غلامرضا آزادی ایراد ضرب و جرح عمد زیر18سال
27 ش3دادیاری محمدیه7/10 معصومه آزادی خواه ایراد ضرب و جرح عمد زیر18سال
28 ش2 کیفری قزوین7/10 سیده نجمه پور نیک قلب زنای محصنه
29 ش 1 بازپرسی محمدیه7/10 سارا آقایی اعلام نشده زیر 18 سال
30 ش 5 بازپرسی قزوین7/10 مرجان سررشته داری سرقت گوشی زیر18سال
31 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/10 احمد تربیعی نگهداری موادمخدر
32 ش2بازپرسی قزوین7/10 یحیی خسروی بورنگ ایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر18سال
33 ش9بازپرسی قزوین7/14 کیارش معتقدی ایراد ضرب و جرح عمد زیر18سال
34 ش1بازپرسی آوج7/14 ناصر کریمی شاکی در پرونده فروش مال غیر
35 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/15 محمد نوزعیم نگهداری موادمخدر
36 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/15 مهدی مرادی مجد نگهداری موادمخدر
37 ش6دادیاری قزوین7/15 زهرا شعبانی شرب خمر زیر18 سال
38 ش4دادیاری قزوین7/16 زرین تاج ذاکری ایراد صدمه بدنی عمد با چاقو زیر 18 سال
39 ش1بازپرسی نظامی قزوین7/16 علیرضا جاهد جاسوسی
40 ش10 تجدید نظر استان قزوین7/16 زهرا عبداله پور  تصرف عدوانی
41 ش3دادیاری محمدیه7/17 محمدهادی محمدیان نگهداری و مصرف گراس
42 ش101کیفری بوئین زهرا7/17 حسین مختاری حقیقت سرقت گوشی زیر 18 سال
43 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/20 ریحانه بهارلو نگهداری مواد مخدر
44 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/20 نسیم کرمی فرد نگهداری مواد مخدر
45 ش1دادگاه تجدید نظر استان قزوین7/21 علی اکبر شایگان اعلام نشده
46 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/22 سیدبهنام الموتی نگهداری مواد مخدر
47 ش3دادیاری قزوین7/22 زهره زینالی نزاع دسته جمعی زیر18سال
48 ش10کیفری آبیک7/22 حمید یاوری سرقت گوشی زیر18 سال
49 ش8دادیاری قزوین7/24 نیما پروانه کلاهبرداری رایانه ای زیر18 سال
50 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/24 فاطمه اسدالهی نگهداری مواد مخدر
51 ش101کیفری آبیک7/24 مهدی عبدلی ایراد ضرب و جرح عمد با چاقو زیر18سال
52 ش1بازپرسی بوئین زهرا7/24 محسن درخوش قتل عمد
53 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/30 سجاد مولایی نگهداری مواد مخدر
54 ش1دادگاه انقلاب قزوین7/30 داود خان زاده نگهداری موا مخدر
55 ش3بازپرسی دادسرای قزوین  7/30 سعید بهرام خانی قتل عمد