گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ماه 1400

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1400 جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع
1 1400/01/07 مصطفی رحیمی پور  مشارکت در نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901092
2 1400/01/07 نازنین زهرا عطاری  مشارکت در نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901092
3 1400/01/07 بهزاد فخیمی  تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900286
4 1400/01/07 غلامرضا شیخی با توجه به بیماری ایشان ، این نوبت منتفی می باشد
5 1400/01/07  بهروز عباسی  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیر متعارف ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک  ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار دیگر ارجاع شد )
6 1400/01/08  اسماعیل محمدی  نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی دادسرای ابیک 9901089 ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار دیگر ارجاع شد )
7 1400/ 01/08 عباس حاجی شفیعیها  سرقت ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 971057 – زیر 18 سال – ( به دلیل عدم تمدید پروانه پرونده به همکار دیگر ارجاع شد )
8 1400/ 01/08 زهرا رحمانی سرقت ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 971057 – زیر 18 سال –  ( به دلیل عدم تمدید پروانه ، پرونده به همکار دیگر ارجاع شد.)
9 1400/ 01/08 علی اکبر شایگان سرقت ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 971057 – زیر 18 سال
10 1400/01/08  لیدا باحجاب با توجه به محدودیت تردد بین شهری این نوبت منتفی میباشد
11 1400/01/10  فریبا رشوند  نگهداری 33تقریبی  گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
12 1400/01/10  مریم شفیعی  نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  – ( به دلیل عدم تمدید پروانه  پرونده به همکار دیگر ارجاع شد )
13 1400/01/10  حسین صمدی   نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین – ( به دلیل عدم تمدید پروانه  پرونده به همکار دیگر ارجاع شد.)
14 1400/01/10  خدیجه حیدری  مشارکت در نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
15 1400/01/10  مسعود نایب زاده   مشارکت در نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
16 1400/01/11  علی براتلو  ضرب و جرح عمدی و تهدید و توهین ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901468 – زیر 18 سال
17 1400/01/14  مریم  محمدی  ایراد ضرب عمدی در حد لوث ش 1 بازپرسی دادسرای بوئین زهرا 9900641 – زیر 18 سال ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار دیگر ارجاع شد )
18 1400/01/14 حمید کرمی گلباغی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 9901582 – زیر 18 سال
19 1400/01/14  زهرا قربانی  نگهداری 2 گرم و 85 سانت شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901131 – زیر 18 سال
20 1400/01/16  حسن فرجی  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیر متعارف ش 102 دادگاه کیفری 2 آبیک  – زیر 18 سال
21 1400/01/16  مسعود اسدی  نگهداری مواد مخدر به میزان 60 سانت شیشه و 15 سانت تریاک ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 9901248 – زیر 18 سال
22 1400/01/16  زرین تاج ذاکری  حمل شیشه به میزان 3 کیلو گرم ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000038 – زیر 18 سال ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار جایگزین ارجاع شد )
23 1400/01/18 سید محسن خطیبی  مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000021
24 1400/01/18  محمد حسین سرداری  مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000021
25 1400/01/18  مصطفی فرجیها  نگهداری تقریبی 2 کیلوگرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900278
26 1400/01/18  مهدی یزدی پور   نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901205
27 1400/01/18 علی حاجی محمدیها  نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901180
28 1400/01/18 زهرا داودی  نگهداری مواد مخدر به میزان 17 گرم هروئین و 8 گرم شیشه  ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 0000016
29 1400/01/18 کاوه کاکاوند   ایراد ضرب و جرح عمدی  – توهین و تهدید ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 9900882 – زیر 18 سال
30 1400/01/18  پریسا قاسمی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900344- زیر 18 سال
31 1400/01/18  امیر کاتبی  نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901198
32 1400/01/18 هانیه آذر کیوان  نگهداری تقریبی 74 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901202 – ( باتوجه به محدودیت تردد بین شهری این نوبت منتفی میباشد  )
33 1400/01/18  محمدجواد چیتگرزاده  نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901210  ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار جایگزین ارجاع شد )
34 1400/01/18  محسن نقدی  نگهداری تقریبی 130گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901214
35 1400/01/18  فاطمه گلنار  نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901197 – ( بدلیل بیماری این نوبت منتفی میباشد)
36 1400/01/18  محمدرضا مستجابی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900771- زیر 18 سال ( بدلیل عدم تمدید پروانه به همکار جایگزین ارجاع شد )
37 1400/01/18  مهدی قربانی فالیزانی  دو فقره قتل عمدی مرد مسلمان ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 99001128
38 1400/01/19  مهدی عبدلی  فروش مال غیر ش 2 بازپرسی آبیک 9901105
39 1400/01/19  فرامرز کاکاوند  نگهداری تقرببی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901136
40 1400/01/19  فرشید رحیمی ورکی  برگزاری مهمانی مختلط ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900951
41 1400/01/21  شادی رمضانی فر  ایراد صدمه بدنی غیر عمد ش 101 دادگاهکیفری 2 البرز 9900391
42 1400/01/21  وحید خواجه حق وردی  حمل مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 3 کیلو گرم ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000048
43 1400/01/21  غلامرضا تجدد  مشارکت در نگهداری 20 گرم کراک و نگهداری 2 گرم مواد مخدر ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 892333
44 1400/01/21  حسین شیخان  خرید مال مسروقه ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 0000085 – زیر 18 سال
45 1400/01/21  مازیار بیاتی مقدم  خرید مال مسروقه ش 101 دادگاه کیفری 2 تاکستان 0000085 – زیر 18 سال
46 1400/01/21  پریسا ثقفی  نگهداری تقریبی 340 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901216
47 1400/01/22  علی زارعی توهین و تهدید با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 9901504
48 1400/01/22  پروانه محمد حسینی  اخلال عمده در نظام اقتصادی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901181
49 1400/01/22  محمد حبیبی برسری  سرقت ش 2 بازپرسی دادسرای محمدیه 9901108
50 1400/01/22  شیما رحمانی فرد  مشارکت در ایراد ضرب عمدی در حد لوث ش 101 دادگاه کیفری 2 بوئین زهرا 0000002 – زیر 18 سال
51 1400/01/22  فاطمه کریمی اسکابنی  بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی با وصف فاقد گواهینامه ش 1 دادیاری دادسرای تاکستان 9900130
52 1400/01/22  صمد فلاح  ایراد جرح عمدی با چاقو و تهدید و توهین ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9900393
53 1400/01/22 میر سیناداوری  مشارکت در حمل 4 کیلو و 470 گرم هروئین ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000072
54 1400/01/22  حسین محبی شیخلری  مشارکت در حمل 4 کیلو و 470 گرم هروئین ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000072
55 1400/01/22  علیرضا وادی خیل  لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900131
56 1400/01/23  کریم کریمی ها  اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901528- زیر 18سال  ( بدلیل خارج از کشور بودن این نوبت منتفی میباشد )
57 1400/01/23 سید محمد حسینی  اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901528- زیر 18سال
58 1400/01/23 سعید چگینی  اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901528- زیر 18سال
59 1400/01/23 سمیرا درویشی  قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی بخش کوهین 0000022
60 1400/01/23 علیرضا شاه مرادزاده  قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی بخش کوهین 0000023
61 1400/01/25 سید جمال رضوی  نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 9901089
62 1400/01/26  امیر ارسلان غیاثوند غیاثی  با توجه به سن وکیل محترم و نیز عدم فعالیت وکالتی این نوبت منتفی میباشد
63 1400/01/26  محمد نسخه چی  نگهداری تقریبی 74 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901202
64 1400/01/26 محمد مهدی نحوی  نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901197
65 1400/01/26  رئوفه چگینی  مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 990850 – زیر 18سال
66 1400/01/26  عذرا زارعی  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901178
67 1400/01/29  علی زمان سلگی  مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000021
68 1400/01/29  شیوا ابراهیمی سرایی  حمل و نگهداری و فروش مواد محترقه ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900901
69 1400/01/29  حبیب اله کرمی گلباغی  دعوت دیگران به استعمال مواد مخدر ، فروش 300 سی سی مشروبات الکلی و نگهداری 35 گرم گراس ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 0000092
70 1400/01/29  حسن یعقوبی الموتی  نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901210
71 1400/01/29  سمیه ترکمنی  نگهداری تقریبی  20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901189
72 1400/01/29 محمد ملک محمدی  با توجه به سن وکیل محترم و نیز عدم فعالیت وکالتی این نوبت منتفی میباشد
73 1400/01/29  سارا کمالی  مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
74 1400/01/29  ناصر کریمی  سرقت مستوجب تعزیر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 0000014 – زیر 18 سال
75 1400/01/29  محمد کشاورز نجفی  سرقت مستوجب تعزیر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 0000014 – زیر 18 سال
76 1400/01/29  شیما حاتمی راد  سرقت مستوجب تعزیر ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 0000014 – زیر 18 سال
77 1400/01/29 مهسا حاجی فتحعلیها  زنای غیر محصنه ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900062
78 1400/01/29 سحر محمدبیگی سلخوری  نگهداری 1 کیلو و 950 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000010
79 1400/01/31 اکرم وادی خیل  اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد حرکات غیر متعارف ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900818- زیر 18 سال
80 1400/01/31 سید محمد موسوی  ایراد ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 9900771 زیر 18 سال
81 1400/01/31  منصور منصوری  شروع به قتل عمدی ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 9901194
82 1400/01/31  زینب نیازی  نگهداری تقریبی 230 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000046
89 1400/01/31 حامد قجر  ایراد ضرب و جرح .و آدم ربایی و اخاذی ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 0000023

 

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

ردیف  تاریخ  نام وکیل موضوع
1 1400/01/22 مهدی فخیمی  الزام به تمکین زوجه حوزه قضایی اسفرورین
2 1400/01/26 مهسا حاج فتحعلی ها  مطالبه مهریه – حوزه قضایی البرز
3 1400/01/26  علی اصغر مقدمی  مطالبه خسارت حوزه قضایی قزوین