گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری

ردیف ردیف  تاریخ  نام وکیل موضوع
1 1 1400/02/02  نیما پروانه  نگهداری 495/1 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000002
2 2 1400/02/02 تانیا محمدی  نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 10 گرم و 80 سانت و نگهداری مواد مخدر به میزان 10 گرم از نوع هروئین ش 5 بازپرسی دادسرای قزوین 0000065
3 3 1400/02/02  بهار حیدری  حمل مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 6 کیلو گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000078
4 4 1400/02/02 پریسا قنبری حبیب  نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000005 ( بدلیل محدودیت تردد بین شهری این نوبت منتفی میباشد .)
5 5 1400/02/02  سیده محدثه قاضی میر سعید   نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901189 ( بدلیل عدم تمدید پروانه پرونده تسخیری به همکار جایگزین ارجاع شد )
6 6 1400/02/02 غلامرضا اکبری  نگهداری تقریبی 494 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901173
7 7 1400/02/02 سمیه سمیعی اینکی قتل عمدی زن مسلمان ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 0000136
8 8 1400/02/02 مرضیه مهر علیان نگهداری 12 گرم و 50 سانت ماده مخدر هروئین و 17 گرم و 70 سانت ماده مخدر شیشه ش 1 دادگاه عمومی بخش آوج 0000048 ( بعلت عدم امکان حضور پرونده به همکار جایگزین ارجاع و پرونده دیگری در حوزه قضایی قزوین به ایشان ارجاع خواهد شد .)
9 9 1400/02/02 علی اسلام محبی توهین و ضرب عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900649
10 10 1400/02/02 غلامرضا مقیمی ایراد صدمه بدنی عمدی ، آدم ربایی ، تخریبی موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای  تاکستان 9901128
11 11 1400/02/05 ابوالفضل مهرپوری اخلال عمده در نظام اقتصادی  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901181
12 12 1400/02/05 حسین احمدی نگهداری تقریبی 230 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000046
13 13 1400/02/07  الهام خان چرلی  تبلیغ و دعوت به قمار اینترنتی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 9901162
14 14 1400/02/07  الهام گودرزی  نگهداری 35گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000062
15 15 1400/02/07  زهرا حسنی کردستان  مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال
16 16 1400/02/07  فاطمه غلامی  اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901528 – زیر 18 سال
17 17 1400/02/09  صغری رزاقی  هم جنس گرایی ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000139
18 18 1400/02/09  رسول اقا کاشی  نگهداری تقریبی 74 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901202
19 19 1400/02/09  علی اصغر هاشمی  نگهداری 289 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000045
20 20 1400/02/09  وحیده رضا زاده اصل  نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900222 ( باتوجه به محدودیت تردد این نوبت منتفی میباشد .)
21 21 1400/02/09  علیرضا مرادیان زه آب  نگهداری 302 گرم هروئین و 97 گرم شیشه و مشارکت در وارد کردن 348 گرم هروئین به داخل زندان ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9901052 -( باتوجه به محدودیت تردد این نوبت منتفی میباشد .)
22 22 1400/02/09  علی خانی  نگهداری 302 گرم هروئین و 97 گرم شیشه و مشارکت در وارد کردن 348 گرم هروئین به داخل زندان ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 9901052 ( بعنوان همکارجایگزین آقای فریدون رفیع پور میباشند )
23 23 1400/02/09  سید رضا قاسمی فرد  نگهداری تقریبی 4 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000001
24 24 1400/02/09  قاسم صباحی فر  مشارکت در حمل 300 گرم مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901169
25 25 1400/02/09 رضا رضایی  مشارکت در حمل 300 گرم مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901169
26 26 1400/02/09 میلاد بشارتی فر  وارد کردن 144 گرم مواد مخدر شیشه به زندان ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901075
27 27 1400/02/09 شهرام خدایی  حمل 317 گرم مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901195
28 28 1400/02/09 ابوالفضل حیدری  کلاهبرداری ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 981752
29 29 1400/02/09  جهانشاد آذرپیوند  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901189
30 30 1400/02/12  میرسینا داوری  مشارکت در سرقت ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901443 – زیر 18 سال ( بعنوان همکار جایگزین خانم مریم سفیعی میباشند )
31 31 1400/02/12  هاشم بروجردیان   اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 0000006 – ( بعلت محدودیت تردد بین شهری این نوبت منتفی میباشد .)
32 32 1400/02/12  ارسلان آرایشگر گزافرودی  نگهداری تقریبی 75 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000005
33 33 1400/02/12 ایمان صامت  نگهداری یک قبضه سلاح سرد و تهدید باچاقو و قدرت نمایی با چاقو و اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 0000078 – زیر 18 سال
34 34 1400/02/12  علی محسنی مالکوانی  نگهداری 10 گرم شیشه و 3 گرم و 90 سانتی گرم هروئین ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 9901516
35 35 1400/02/15 مرتضی اعرابی  نگهداری تقریبی 40 کیلو تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000073
36 36 1400/02/15  رضا ثروتی ثمرین  نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000075
37 37 1400/02/15  بقیت اله باقری  نگهداری تقریبی 64 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000082  – ( بدلیل عدم تمدید پروانه وکالت به همکار جایگزین ارجاع شد .)
38 38 1400/02/15  محمود مرتاضی  نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9900412
40 39 1400/02/16 حسین ابراهیم زاده قره ضیاء الدین  نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه  انقلاب قزوین 9900222 –  ( به دلیل عدم تمدید پروانه وکالت به همکار جایگزین ارجاع شد )
41 40 1400/02/18  زهرا مرآتی تخلف بهداشتی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 0000168 – زیر 18 سال
42 41 1400/02/18  حامد محمد نژاد  نگهداری تقریبی 630 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000101
43 42 1400/02/18  حجت صفری  نگهداری تقریبی 340 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000085
44 43 1400/02/18  علی لامعی رامندی  اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 5 دادیاری دادسرای قزوین 0000006 – زیر 18 سال
45 44 1400/02/18  سید مرتضی میر سعید قاضی  نگهداری تقریبی 540 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000060
46 45 1400/02/19  مریم رضایی  مشارکت در حمل و نگهداری مقدار 10کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین
47 46 1400/02/19  مجتبی بهرامی  مشارکت در حمل و نگهداری مقدار 10کیلو گرم مواد مخدر از نوع هروئین ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین
48 47 1400/02/19  محبوبه فرجی  سرقت مستوجب تعزیر ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000077 – زیر 18 سال ( بعلت عدم حضور در شعبه به همکار جایگزین ارجاع شد .)
49 48 1400/02/19 مریم کشاورز عمندی   نگهداری تقریبی 64 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000082
50 49 1400/02/19  هاجر آذربایجانی  نگهداری مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان 9900917
51 50 1400/02/19  سعید صیدی  نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000105
52 51 1400/02/20  فاطمه شهسواری  توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک در فضای مجازی ش دادگاه عمومی بخش ضیاء آباد 9902010
53 52 1400/02/20  مهدی شهسواری  توهین و ضرب عمدی ش 12 بازپرسی دادسرای قزوین 9900649
54 53 1400/02/21 پرویز طاهرخانی  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000119 ( باتوجه به بیماری ایشان ، این نوبت منتفی میباشد. )
55 54 1400/02/21 زهرا حسین زاده قره کانلو  نگهداری تقریبی 800 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000125
56 55 1400/02/21  میثم محمدی فرید  نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه  انقلاب قزوین 9900222
57 56 1400/02/21  فاطمه ذوالقدر  نگهداری تقریبی یک کیلو و سیصد گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000104 ( باتوجه به محدودیت تردد بین شهری این نوبت منتفی میباشد.)
58 57 1400/02/21  مینا عسکر مژدهه  نگهداری تقریبی 63 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000040
59 58 1400/02/21  میثم مهدوی شنقی  ضرب و جرح عمدی  ش 101 دادگاه کیفری 2 شهر البرز 9900267 – زیر 18 سال
60 59 1400/02/21  الناز سلیمی  نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین و روان گردان شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000201
61 60 1400/02/22  حمید محمدخانلو  ضرب و جرح ش 6 دادیاری دادسرای قزوین 9900859
62 61 1400/02/22  علی حسنی  سرقت مسلحانه احشام ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
63 62 1400/02/22 مرجان سررشته داری  نگهداری تقریبی یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000122
64 63 1400/02/25  یلدا قجرزاده  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
65 64 1400/02/25  فرنیا غنوی  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
66 65 1400/02/25  معصومه آزادی خواه  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
67 66 1400/02/25  مصطفی صالحی  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
68 67 1400/02/25  محمد رفیعی |آتانی  سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 980929
69 68 1400/02/25  عبدالمجید کاظمی  قتل ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 990044
70 69 1400/02/25 کریم علیزاده  حمل مواد مخدر ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 981578
71 70 1400/02/25  عبدالحمید شیری  نگهداری مواد مخدر ش 3 دادگاه انقلاب مستقر در تاکستان 0000123
72 71 1400/02/25  پریسا زمان دار  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000109
73 72 1400/02/25  صفرعلی لطفی لو  توهین ش 2 بازپرسی دادسرای البرز9900816
74 73 1400/02/25 حشمت پایدار نگهداری تقریبی 63 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000135
75 74 1400/02/26  ریحانه جشنیوند  نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000106
76 75 1400/02/26 منوچهر احمدی مجد  نگهداری تقریبی 36 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000107
77 76 1400/02/26  محمد هادی محمدیان سروندانی اخلال در نظم عمومی ش 102 دادگاه کیفری دو آبیک 9900983
78 77 1400/02/27  معصومه ربیع زاده گیل  نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش1 دادگاه انقلاب قزوین 00000119
79 78 1400/02/08 نسرین خدابنده لو  مشارکت در ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 9900617 – زیر 18 سال
80 79 1400/02/28 عباسعلی  خدابنده لو  توهین – جرح عمدی باقمه و مشارکت در ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان البرز 9900434 – زیر 18 سال
81 80 1400/02/28 شکوفه السادات حسینی پور  نگهداری تقریبی 26 کیلوگرم حشیش ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000103
82 81 1400/02/28 مجید بیگدلی  مباشرت در سرقت یک دستگاه دوچرخه با وصف کشف و استرداد و نیز مبلغ 600000 تومان ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان 0000161 – زیر 18 سال
83 82 1400/02/28  سمیه جلیله وند زلیخایی  نگهداری 12 گرم 50 سانت ماده مخدر هروئین و 17 گرم و 70 سانت ماده مخدر شیشه ش 1 دادگاه عمومی بخش اوج 0000048
84 83 1400/02/29 مرضیه مهر علیان  مشارکت در سرقت مقرون به آزار از داخل گاراژ و سرقت 11 فقره مغازه و سرقت کامیون و مشارکت در حبس ( بازداشت ) غیر قانونی و مباشرت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9901194
85 84 1400/02/29  بهاره رحمانی مشارکت در سرقت مقرون به آزار از داخل گاراژ و سرقت 11 فقره مغازه و سرقت کامیون و مشارکت در حبس ( بازداشت ) غیر قانونی و مباشرت در ایراد صدمه بدنی عمدی ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 9901194 – زیر 18 سال
86 85 1400/02/29  احسان روحانی شیروان  سرقت مستوجب تعزیر ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000077 – زیر 18 سال

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع
1 1400/02/05  زهرا صالحی  برقراری مستمری تامین اجتماعی
2 1400/02/05  حمزه عباسی  استرداد اموال و وسایل
3 1400/02/09  انسیه مطیعی  مطالبه سهم الشرکه
4 1400/02/09  حمیدرضا اسماعیلی  تنفیذ صلح نامه
5 1400/02/09  امین عمویی موشنگانی   ابطال معامله به دلیل مستحق للغیر در آمدن بیع
6 1400/02/09  مجید علی محمدی  صدور گواهی عدم سازش
7 1400/02/13  وحیده رضا زاده اصل  مطالبه نفقه -حوزه قضایی آوج
8 1400/02/25  سید جواد آرموتی  دفاع از پرونده کلاسه 0000042 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آبیک