گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: خرداد ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خرداد ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری

 

 تاریخ  نام وکیل  موضوع
1400/03/01  محمود غلامی تاش  حمل و نگهداری مواد مخدر ش 5بازپرسی دادسرای قزوین 0000190
 1400/03/02 محمد حسین پرندوش  مشارکت در تخریب ش 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 9900363
1400/03/03  احمدرضا مرادی زیارانی  نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 9 گرم و نگهداری مواد روانگردان شیشه 2 گرم ش 102 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000090
1400/03/03 سعید صحرایی خانی  0000105 مشارکت در حمل مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 27/163 کیلوگرم ش 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین
1400/03/09  سید عباس حسینی سعد آبادی  مشارکت در حمل 300 گرم مواد مخدر هروئین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 9901169
1400/03/09  ازدر ابراهیم خانی  معاونت در امر توزیع و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر به میزان 165 گرم هروئین ش 102 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000162
1400/03/09  ثریا اصغری خاتونی  دعوت دیگران به استعمال مواد مخدر ، فروش 300 سی سی مشروبات الکلی و نگهداری 35 گرم گراس  ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین 0000092
1400/03/09 آرزو صالحی  ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی دادسرای البرز 9900674 – زیر 18 سال
1400/03/11  عطیه جهانبخشی  نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901089
1400/03/12  بهناز صبوری راد  حمل سلاح سرد از نوع قمه و مشارکت در حمل مشروبات الکلی به میزان 250 سی سی ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 9901352 – زیر 18 سال
1400/03/12  اشرف کشاورز سیاهپوش  توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه 0000371 – زیر 18 سال
1400/03/26 اسماعیل مهدی زاده معاونت در امر توزیع و در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر به میزان 165 گرم هروئین  ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 0000162
1400/03/26  زهرا حق شناس  نگهداری یک کیلو و نهصدو شصت گرم هروئین ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000103
1400/03/26  حسین سلگی  نگهداری تقریبی 39 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000163
1400/03/26 کاوه منتظمی نگهداری تقریبی یک کیلو و پانصد گرم هرئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000164
1400/03/26 بهنام صلواتچی نگهداری تقریبی 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000174
1400/03/26 حامد احمدوند توهین ش 103 دادگاه کیفری 2 آبیک 9900963
1400/03/26 کریم مجتبوی مشارکت در نگهداری 250 سی سی مشروبات الکلی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000145
1400/03/26 علیرضا محمدی سرقت  یکدستگاه دوچرخه و یک جفت کتانی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0000016 – زیر 18 سال
1400/03/26 حمید صوفی در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر به میزان 15 گرم و 50 سانتی گرم هروئین و 4 گرم و 70 سانتی گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000194
1400/03/26 بیتا غلامی سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000240- زیر 18 سال
1400/03/26 سعید یوسفی ضرب و جرح عمدی و توهین ش 2 بازپرسی دادسرای قزوین 0000207 – زیر 18 سال
1400/03/26 مجید حیدری نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000153
1400/03/26 نگار کاظم نیا نگهداری تقریبی 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 00000152
1400/03/31  هما حداد توکلی حمل مواد مخدر ( 200 گرم شیشه و 974 گرم هروئین ) ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0000294
1400/03/31 آریان معروف زاده سرقت مستوجب تعزیر ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000077 – زیر 18 سال
1400/03/31 هانیه حسین زاده نگهداری تقریبی یک کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00000122
1400/03/31 پرویز مهرعلیان ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0000130- زیر 18 سال
1400/03/31 زهرا سادات حاجی میر صادقی   قتل عمدی زن مسلمان ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 0000136
1400/03/31 کیوان رحمانی نگهداری مواد مخدر ، 17 گرم هروئین و 9 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین مستقر در تاکستان 0000219

 


آمار ارجاعات معاضدتی

 

 ردیف  تاریخ  نام وکیل  موضوع
1 1400/03/01  محمد باقری  ابطال سند رسمی و اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی