گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در شهریور ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ نام وکیل موضوع
1400/06/04 میلاد خمسه نگهداری مواد مخدر 35 سانت هروئین و قدرت نمایی با قمه و تهدید با قمه و حمل قمه به قصد در گیری ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 9901504
1400/06/04 فاطمه جبلی ایراد صدمه بدنی خطی ش 106 دادگاه کیفری  دو شهر قزوین 0000212
1400/06/04 علی ملکی ایراد صدمه بدنی عمدی از طریق شلیک اسلحه و حمل سلاح شکاری  تک لول ، نگهداری غیر مجاز یک قبضه کلت رولورتوپی ، تخریب عمدی شیشه خودرو ، توهین ، تهدید و نگهداری 30 لیتر مشروب الکلی دست ساز ، قدرت نمایی با سلاح گرم و …. ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981614
1400/06/04  سید سیروس فتحی فرد  ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0000272 – زیر 18 سال
1400/06/04 محمد مهدی اعرابی لواط ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 9900131
1400/06/04 اکبر جوان اخلال در نظم عمومی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000520 – زیر 18 سال ( بدلیل انتقالی کارآموز محترم پرونده به همکار جایگزین جابجا گردید )
1400/06/04 سهیلا شمسی  مشارکت در نگهداری 16/10 گرم هروئین و 63 گرم شیشه و 8 گرم تریاک ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 0000420 ( بدلیل عذر موجه پرونده به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/06/11 کیوان حبیبی زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900278
1400/06/11 مهسا کاظمی رودیاری توهین و تخریب شیشه منزل ش اول دادیاری دادسرای تاکستان  – زیر 18 سال
1400/06/11 اکبر ملکی شرب خمر ش اول دادیاری دادسرای تاکستان – زیر 18 سال
1400/06/11 گیتی رحمنی مشارکت در نگهداری 16 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 0000418
1400/06/11 علیرضا علی نوری مشارکت در نگهداری 16 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 0000418
1400/06/11 محمد پارسایی نگهداری تقریبی 1500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000347
1400/06/11 علی غلامشاهی مشارکت در نزاع دسته جمعی و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی  ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000280
1400/06/11 سید احسان حسینی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000100
1400/06/11 احمد احمد علی نگهداری مواد مخدر از نوع تریاک به میزان 6 گرم و ……. ش دوم بازپرسی دادسرای آبیک
1400/06/11 حمیدرضا ولی زاده ایی نگهداری تقریبی 46 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 432
1400/06/11 نازنین حاجی زاده نگهداری تقریبی 140 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000431
1400/06/11  سیروس فتحی واجارگاه مشارکت در تبلیغات خارج از موعد ش 2 دادیاری دادسرای قزوین 0000375 – زیر 18 سال ( بدلیل عذر موجه به همکار جایگزین ارجاع گردید . )
1400/06/11 خدیجه صفی قلی توهین به اشخاص عادی و ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000101
1400/06/11 علیرضا آقا کاشی شروع به قتل عمدی – ایراد جرح عمدی با اسلحه – قتل عمدی مسلمان ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900248
1400/06/11 مصطفی زمانی جرح با اسلحه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000100
1400/06/11 وحید محمدی بند بنی  اخلال در نظم عمومی ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000520- زیر 18 سال
1400/06/11 بهرام طهماسبی روچی سرقت ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000240- زیر 18 سال
1400/06/11 نیما رشوند مشارکت در نگهداری تقریبی یک کیلو و 715 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000218
1400/06/14 آذر نجفی بی مبالاتی در امر رانندگی بدون داشتن گواهینامه ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 9901510 – زیر 18 سالب
1400/06/14 هومن زمانی نگهداری تقریبی سه کیلو و 900 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000372
1400/06/14 حمیده نصرتی قلعه بین ایراد ضرب و جرح عمدی ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 0000441 – زیر 18 سال
1400/06/14 سید میثم حسینی حمل یک قبضه قمه ش 3 دادیاری دادسرای قزوین 0000287 – زیر 18 سال
1400/06/14 حسن اسدی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 17 گرم روان گردان شیشه به میزان 5 گرم و 70 سانتی گرم ش 2 بازپرسی دادسرای آبیک 0000291
1400/06/14 امید ایزانلو آدم ربایی به قصد تجاوز به پسر بچه – ضرب و جرح عمدی – نگهداری یک عدد اسپری فلفلی و ….. ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000085
1400/06/14 مریم علیزاده مشارکت در سرقت مقرون به آزار احشام ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000029
1400/06/14 محمد مهدی نحوی مشارکت در نزاع منجر به قتل ش 13 بازپرسی دادسرای قزوین 0000021
1400/06/16 مهدی لامعی ضرب و جرح عمدی و تهدید و تمرد نسبت به مامورین حین انجام وظیفه  ش 2 دادیاری دادسرای البرز 0000280
1400/06/16 نیلوفر قلی پور سرقت ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 9901080
1400/06/16 بهروز فتحی زهرایی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 111دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0000103 – زیر 18 سال
1400/06/17 عاطفه خادمیان ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 0000507
1400/06/17 آیدا صمدیان ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش خرمدشت 0000436
1400/06/17 محدثه السادات عرشی ضرب و جرح عمدی ب وسیله پنجه بکس ش دوم دادیاری دادسرای تاکستان 0000149- زیر 18 سال
1400/06/17 سید حسین موسوی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000379
1400/06/14 نجیسبه یعقوبی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آبیک 0000458 – زیر 18 سال
1400/06/17 نگار جدی نگهداری تقریبی 660 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000390
1400/06/17 پرویز طاهرخانی ایراد صدمه بدنی عمدی از طریق شلیک اسلحه و حمل سلاح شکاری  تک لول ، نگهداری غیر مجاز یک قبضه کلت رولورتوپی ، تخریب عمدی شیشه خودرو ، توهین ، تهدید و نگهداری 30 لیتر مشروب الکلی دست ساز ، قدرت نمایی با سلاح گرم و …. ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 981614
1400/06/20 عذرا زرین پور نالکیاشری تخریب از طریق ایراد ضرب عمدی به خودرو سواری چانگان ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000717 – زیر 18 سال
1400/06/20 سمانه مشیری نگهداری مواد مخدر به میزان 298 گرم شیشه ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 0000215
1400/06/20 مرتضی ایمانی رحیم لو نگهداری تقریبی 21 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در شهرستان تاکستان 0000464
1400/06/20 خدیجه نجفی  مشارکت در نگهداری 16/10 گرم هروئین و 63 گرم شیشه و 8 گرم تریاک ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 0000420
1400/06/20 هاشم ماله میر چگینی نگهداری 22 گرم هروئین و 73 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 201
1400/06/20 حدیث سروش آرا مشارکت در تبلیغات خارج از موعد ش 2 دادیاری دادسرای قروین 0000375
1400/06/20 رضا قاسمی نگهداری مواد مخدر ( 96 گرم شیشه و 252 گرم هروئین ) ش 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 0000332
1400/06/20  مرتضی ایمانی رحیم لو نگهداری 21 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین – 0000464
1400/06/21 روح اله قموشی رامندی زنای غیر محصن ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000082
1400/06/21 لیلا ابراهیم خانی زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900389
1400/06/22 معین الدین ناطقی نگهداری تقریبی 91 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000392
1400/06/22 لاله رجبی زاده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری محمدیه 0000090
1400/06/24 فائزه حاجی محمدپور ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 0000268 – زیر 18 سال
1400/06/23 سید جواد آرموتی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آبیک 0000353 – زیر 18 سال
1400/06/24 کیارش معتقدی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان چهل و چهار گرم و مواد روان گردان شیشه به میزان بیست گرم و پنجاه سانتی گرم ش 2 بازپرسی آبیک 9900959
1400/06/24 سمانه ذبیحی نگهداری تقریبی 89 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000443
1400/06/24 میثم مختار زاده ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000625 – زیر 18 سال
1400/06/27 زهره قربانی نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000510
1400/06/27 امیر پیمان رمضانی استعمال مواد مخدر و حمل مواد مخدر به میزان 555 گرم ش 11 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 0000297
1400/06/27 سهیلا چلمبری رابطه نامشروع ش 102 دادگاه کیفری دوبوئین زهرا 0000399 – زیر 18 سال
1400/06/27 علی ملکی ایراد جرح عمدی با چاقو ش دادگاه عمومی بخش رامند 0000845 – زیر 18 سال
1400/06/27 مریم حکیمی سینی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000535
1400/06/27 فاطمه ذوالقدر نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000377

 


آمار ارجاعات معاضدتی


 تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1400/06/02 محمد مهدی صبوری طلاق به درخواست زوجه – قزوین  کمیته امداد
1400/06/02 زیبا ارشد شرفه طلاق توافقی – قزوین دادگستری قزوین
1400/06/02 آرزو صالحی طلاق به درخواست زوجه – حوزه قضایی البرز بهزیستی  دادگستری البرز
1400/06/02 زهرا رجبی نژاد طلاق توافقی –  قزوین دادگاه خانواده قزوین
1400/06/07 احمد باقری کلیشمی طلاق به درخواست زوجه – قزوین  مجتمع خانواده  قزوین
1400/06/07  سعید احمد مالکی  طلاق توافقی – قزوین کمیته امداد قزوین
1400/06/07 نازنین کاکاوند  طلاق توافقی – قزوین کمیته امداد قزوین
1400/06/07  نسرین ملکی  مطالبه نفقه فرزند مشترک – قزوین دادگستری کل قزوین
1400/06/08   آقای ابوالقاسم رضایی  طلاق توافقی – قزوین بهزیستی قزوین
1400/06/08  خانم خدیجه درخشان خلیفه کندی  طلاق توافقی – قزوین دادگاه خانواده قزوین
1400/06/09 آقای رحیم افشار مطالبه مهریه از ترکه – قزوین کمیته امداد قزوین
1400/06/09  آقای ابوالفضل بهرامی  شکایت از اوقاف در دیوان عدالت اداری دادگستری قزوین -بهریستی
1400/06/09  آقای محمد حسین مهدی پور بطلان معامله و مطالبه ثمن معامله – قزوین دادگستری قزوین
1400/06/09  خانم مریم لامعی رامندی طلاق به درخواست زوجه – قزوین  کمیته امداد
1400/06/30 آقای علی لامعی رامندی تقسیم ترکه – قزوین –  بهزیستی قزوین