گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ماه ۱۴۰۰

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه ۱۴۰۰ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ نام وکیل موضوع شعبه
1400/07/06 نسرین محمدی نگهداری 30 گرم هروئین و 50 گرم شیشه  ش 1 بازپرسی دادسرای محمدیه 0000584
1400/07/06 رضا توایی پور نگهداری سوخته تریاک به میزان 31 گرم و استعمال تریاک  0000770 ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین
1400/07/06 عطیه عطاران ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000293
1400/07/06 عبدالله  خمسه نگهداری تقریبی 58 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000508
1400/07/06 زینب شارعی نگهداری تقریبی 395 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000561
1400/07/06 زهرا سیاهکالی مرادی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000570
1400/07/06 فاطمه ذوالقدر نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000377
1400/07/06 مریم حکیمی سیبنی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000535
1400/07/06 سولماز اسدی پور زنای ب عنف ش 2 دادگاه کیفری دو قزوین 0000060
1400/07/06 مینا کاتبی نگهداری تقریبی 83 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000480
1400/07/06 آذر نجفی  مصرف مسکر و ایجاد اخلال در نظم عمومی و حمل سلاح سرد  ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0000553 – زیر 18 سال
1400/07/07 سیف اله ملکی مشارکت در قتل عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین
1400/07/07 مهدیه نادری نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000482
1400/07/07 سولناز قمری نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000482
1400/07/07 نازنین روح افزا نگهداری 4 گرم و 30 سانت هروئین و 25 گرم شیشه ش 7 بازپرسی دادسرای قزوین 0000430
1400/07/07 وحید ایمانی رحیم لو قتل عمد ش 2 بازپرسی قزوین 0000471
1400/07/07 فاطمه لشگری  اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 9901212
1400/07/07 علی رستمی آکنده ایراد صدمه بدنی عمدی فاقد آثار و ورود به عنف ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 0000608 – زیر 18 سال
1400/07/07 پریسا ثقفی قتل غیر عمدی ( در اثر تصادف ) ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 0000075 – زیر 18 سال
1400/07/07 مرتضی همتی کچایی نگهداری تقریبی 91 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000392
1400/07/07 بهاره کاکاوند نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000589
1400/07/07 محمد محمود کریمی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 2 بازپرسی آبیک 20000577 – زیر 18 سال
1400/07/10 نازنین کاکاوند قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900260
1400/07/10 مرضیه رحیم زاده زمانی زنا ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین  – 0000072
1400/07/12 پروانه محمد حسینی نگهداری 28 گرم هروئین و 2 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 981399 ( بدلیل انتقالی به همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/07/12 میلاد پارسیا دیه و غرامت ش 7 دادیاری دادسرای قزوین 0000366
1400/07/12 معصومه ململی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000593
1400/07/12 محمد آذربایجانی نگهداری تقریبی 68 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000590
1400/07/12 حسنیه ابراهیمی ایرادضرب و جرح عمدی با چاقو ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000293
1400/07/12 سعید نایبی نگهداری تقریبی 33 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9901176
1400/07/17 اصغر ارغوان رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با وصف فقدان گواهینامه و تغییر پلاک خودرو رانا  ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0000599- زیر 18 سال ( بدلیل انتقالی ب همکار جایگزین ارجاع گردید )
1400/07/17 نسرین ملکی نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000834 – زیر 18 سال
1400/07/18 مریم فریدی لیلی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000578- زیر 18 سال ( بدلیل عذرموجه ب همکار جایگزین ارجاع گردید .)
1400/07/18 محمدحسین مهدی پور ایراد ضرب و جرح عمدی ش 4 دادیاری دادسرای قزوین 0000303 – زیر 18 سال
1400/07/18 سعید ابراهیمی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 0000800
1400/07/18 ویدا نامی چمازی نگهداری تقریبی 500 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000619
1400/07/18 احمدباقری کلیشمی سرقت تعزیری یک دستگاه موتورسیکلت ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000853 – زیر 18 سال
1400/07/18 محمدرضا مرادی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 0000700 – زیر 18 سال
1400/07/18 محمد فیروزی نیا ایراد ضرب و جرح عمدی باچاقو ش 102 دادگاه کیفری دو بوئین زهرا 0000327 – زیر 18 سال
1400/07/18 محمد افشار مقدم  رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900306
1400/07/18 سیامک رضایی نراقی  در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000464
1400/07/18 رضا حمزه ای مشارکت در نگهداری 289 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000045
1400/07/18 محسن موحدی زاده مشارکت در نگهداری 289 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000045
1400/07/18 عباس سلیمی مشارکت در نگهداری 289 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000045
1400/07/18 زیبا ارشد شرفه سرقت مقرون به آزار گوشی تلفن همراه ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000753 – زیر 18 سال
1400/07/19 ندا نویدی خیانت در امانت – کلاهبرداری ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0000412 – زیر 18 سال
1400/07/19 میثم کیماسی سلخوری ایراد ضرب و جرح با چاقو و توهین و تهدید ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000355
1400/07/19 آذر نجفی مشارکت در نگهداری نیم لیترمشروبات الکلی ( عرق ) ش 11 بازپرسی دادسرای قزوین 0001019 – زیر 18 سال
1400/07/19 فرزانه رضایی نیارکی ضزب و جرح عمدی – توهین و تهدید ش 1 دادیاری دادسرای محمدیه  0000205 – زیر 18 سال
1400/07/19 توحید رضایی لواط ش دوم دادگاه کیفری یک قزوین 980291
1400/07/20 مصطفی عبدالکریمی مشارکت در نگهداری 34 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000615
1400/07/20 معصومه آهنگریان مشارکت در نگهداری 34 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000615
1400/07/20 نجمه ابراهیمی مشارکت در نگهداری 34 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000615
1400/7/20 رضا نجفی نگهداری 28 گرم هروئین و 2 گرم شیشه ش 8 بازپرسی دادسرای قزوین 981399
1400/07/21 فرشته طاهرخانی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری دادسرای تاکستان 0000578- زیر 18 سال
1400/07/24 نرگس اینانلوشویکلو رانندگی با وسیله نقلیه موتوری با وصف فقدان گواهینامه و تغییر پلاک خودرو رانا  ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا 0000599 – زیر 18 سال
1400/07/24 محمد مهدی صبوری حمل و نگهداری 104 گرم هروئین و 48 گرم و 5 سانت شیشه و نگهداری دو عدد پایپ  ش 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 0000903
1400/07/24 مهسا حاجی فتحعلیها نگهداری 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  00000152
1400/07/25 سید حسن چگینی شاد نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 16 گرم و 10 سانت ، هروئین به میزان 85 گرم و گراس به میزان 1 گرم و 90 سانت ش 3 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین 0000654
1400/07/26 معصومه پاکدل نگهداری و فروش 2 کیلو گرم تریاک ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین  0000648
1400/07/26 بهزاد شهسواری ایجاد مزاحمت ( کبوتر پرانی ) ش 3 دادیاری دادسرای محمدیه 0000738
1400/07/26 مسعود ناظمی مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه – مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو – توهین عملی و تهدید ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 0001090 – زیر 18 سال
1400/07/26 بهزاد ملک محمدی مشارکت در آدم ربایی با وسیله نقلیه – مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو – توهین عملی و تهدید ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 0001090 – زیر 18 سال
1400/07/26 افشین مقینی نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000594
1400/07/26 حمیده ترکمن نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000594
1400/07/26 سعید اسلامی نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000511
1400/07/29 فهیمه راحتلویی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و تهیه وسیله برای ارتکاب جرم ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 0000609 – زیر 18 سال
1400/07/29 گلنار خاتونی سلخوری ایراد صدمه بدنی عمدی ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 0000609 – زیر 18 سال
1400/07/29 ستاره خانبان سرقت مقرون ب آزار ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000120
1400/07/29 میترا قربانی ایراد ضرب و جرح با چاقو و سرقت ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000057 – 0000058
1400/07/29 الهه دشتی رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0000798 – زیر 18 سال
1400/07/29 علیرضا پیرهادی مشارکت در سرقت موتور سیکلت ش 1 بازپرسی دادسرای آبیک 9901338
1400/07/29 صابر زارع افشار مشارکت در ایراد جرح عمدی با چاقو ش 1 بازپرسی دادسرای ابیک 9901441 – زیر 18 سال

 


آمار ارجاعات معاضدتی


 تاریخ نام وکیل  موضوع حوزه قضایی
1400/07/07 مهسا حاجی فتحعلیها  طلاق ب درخواست زوج  قزوین
1400/07/07 مهدی سلطان زاده مطالبه قیمت روز ملک از باب بدل مهریه  بوئین زهرا
1400/07/07 پژمان برقی مستان آباد مطالبه  ثمن معامله محمدیه
1400/07/07 سعید یوسفلی طلاق ب درخواست زوجه قزوین
1400/07/07 سمیه بهرامخانی  طلاق ب درخواست زوجه قزوین
1400/07/21 سعید محمدی طلاق ب درخواست زوجه قزوین
1400/07/21 مجید علی مددی خلع ید قزوین
1400/07/22 بهروز فارسی طلاق ب درخواست زوجه قزوین
1400/07/22 سهیلا چلمبری مطالبه نفقه بوئین زهرا
1400/07/25 زهرا حاجی طلاق ب درخواست زوجه قزوین
1400/07/25 یلدا قجر زاده مطالبه نفقه محمدیه
1400/07/27 نسرین مقدس زاده طلاق توافقی قزوین
1400/07/27 سعید بهرام خانی طلاق توافقی قزوین