گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آبان ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آبان ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

معاضدتی آبان ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع مرجع ارجاع
1 دادگاه حقوقی قزوین حسین خدابنده مطالبه وجه سفته و چک نامه از استانداری قزوین
2 دادگاه خانواد البرز نسرین خدابنده لو طلاق توافقی نامه از دادگستری البرز
3 تشکیل پرونده طلاق توافقی نامه از کمیته امداد
4 تشکیل پرونده طلاق توافقی نامه از کمیته امداد
5 تشکیل پرونده طلاق توافقی نامه از دادگستری کل
6 تشکیل پرونده خوانده دعوای مطالبه مهریه نامه از بهزیستی-نامه از دادگاه شال
7 تشکیل پرونده اثبات بیع و الزام به تنظیم سند رسمی نامه از بهزیستی

 

تسخیری آبان ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
1 ش2دادیاری تاکستان98/8/1 غلامرضا مقیمی کلاهبرداری رایانه ای
2 ش3دادگاه انقلاب قزوین98/8/1 میلاد طاهرخانی نگهداری مواد مخدر
3 ش2کیفری قزوین98/8/8 احمدرضا حسین وردی قتل عمد
4 ش2کیفری قزوین98/8/8 علی طاهرخانی مشارکت در آدم ربایی
5 ش2کیفری قزوین98/8/8 سعید بوکانیان سرقت با سلاح سرد و آدم ربایی
6 ش2کیفری قزوین98/8/8 فخرالدین شکری لواط به عنف و اکراه
7 ش4بازرپرسی قزوین98/8/8 هوشنگ دینی تهیه و توزیع هروئین
8 ش4بازرپرسی قزوین98/8/8 امیرحسین عباسی تهیه و توزیع هروئین
9 ش13بازپرسی قزوین98/8/8 سوگند تقی پور نگهداری مواد مخدر
10 ش9بازپرسی قزوین98/8/8 مرضیه حناساوی تحصیل مال مسروقه
11 ش106کیفری قزوین98/8/8 نیاز عبدی سرقت مقرون به آزار
12 ش106کیفری قزوین98/8/8 سعید چگینی کلاهبرداری رایانه ای
13 ش106کیفری قزوین98/8/8 محمدابراهیم قموشی ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین
14 ش9بازپرسی قزوین98/8/8 اسماعیل کشاورز صفی نگهداری مواد مخدر
15 ش1بازپرسی قزوین98/8/8 حمزه بغدادی سرقت زیر18سال
16 ش102کیفری محمدیه98/8/8 علیرضا پیری ایراد ضرب و جرح
17 ش103کیفری آبیک98/8/8 محمدحسین حاجیان ایراد ضرب و جرح عمد زیر18سال
18 ش3بازپرسی قزوین98/8/8 محبوبه جعفرزادگان نگهداری موادمخدر
19 ش101کیفری البرز98/8/8 ناصر عبداله نژاد ایراد ضرب و جرح با چاقو
20 ش3دادیاری محمدیه98/8/8 فونوش اسدالهی ایراد ضرب و جرح عمد ورود به عنف و توهین
21 ش3دادگاه انقلاب قزوین98/8/8 امیر طاهری نگهداری مواد مخدر
22 ش13بازپرسی قزوین98/8/13 مریم ضیاآبادی ایراد صدمه عمدی با چاقو زیر 18 سال
23 ش101کیفری بوئین زهرا98/8/13 مجید صالحی تخریب همگی زیر 18 سال
24 ش9بازپرسی قزوین98/8/13 زهرا شکیبانیا ایراد ضرب و جرح عمد زیر 18 سال
25 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/13 حسن حسنی نگهداری مواد مخدر
26 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/18 منا فیروزی نگهداری مواد مخدر
27 ش3دادیاری دادسرای محمدیه98/8/18 منیژه اسماعیلی جامکانی ایراد ضرب و جرح عمدتوهین و تهدید زیر18سال
28 ش2بازپرسی قزوین98/8/19 پژمان قدیری نگهداری مواد مخدر
29 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/19 سعید صالحی نگهداری مواد مخدر
30 ش1بازپرسی محمدیه98/8/19 میثم حاج ابراهیمی نگهداری موا مخدر
31 ش1بازپرسی بوئین زهرا98/8/20 مهراب مرادی نگهداری مواد مخدر
32 ش دادگاه عمومی رامند98/8/20 امیر شیرخانلو ایراد ضرب و جرح عمد
33 ش2دادگاه کیفری قزوین98/8/20 فتحعلی سلیمانپور مشارکت در آدم ربایی
34 ش دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد98/8/20 حسن میرزا محمدی شاکی در پرونده کلاهبرداری
35 ش1دادیاری دادسرای قزوین98/8/21 شادی احمدی رانندگی بدون گواهینامه زیر 18سال
36 ش3دادگاه انقلاب قزوین98/8/21 کمال رضایی نیارکی فروش موادمخدر
37 ش2دادگاه کیفری قزوین98/8/21 امین عمومی موشنگانی لواط به عنف و اکراه
38 ش106کیفری قزوین98/8/21 اعظم رحیمی حاجی بابا رابطه نامشروع زیر18سال
39 ش106کیفری قزوین98/8/21 الهه آرام ایراد جرح عمد با چاقو زیر18سال دومین پرونده تسخیری
40 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/21 حمیدرضا اسماعیلی نگهداری مواد مخدر
41 ش9بازپرسی دادسرای قزوین98/8/23 فاطمه سیمیاری نگهداری مواد مخدر
42 ش2دادیاری دادسرای محمدیه98/8/23 مسعود نایب زاده ایراد جرح عمد با سلاح گرم زیر 18 سال
43 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/25 مریم باریک بین نگهداری مواد مخدر
44 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/25 مهسا قربانی نگهداری مواد مخدر
45 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/25 مجتبی عبداله زاده نگهداری مواد مخدر
46 ش8بازپرسی قزوین98/8/27 ولی جلالی توهین ایراد ضرب و جرح بدنی عمد زیر18 سال
47 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/8/27 علیرضا مافی نگهداری تریاک
48 ش2دادیاری محمدیه98/8/28 فرنیا غنوی سرقت تعزیری زیر 18 سال
49 ش1بازپرسی محمدیه98/8/28 علینقی عزیزی حسن آبادی نگهداری مواد
50 ش2دادیاری محمدیه98/8/30 یلدا قجرزاده نزاع دسته جمعی زیر18سال
51 ش3دادیاری البرز98/8/30 خدیجه حیدری سرقت زیر18سال