گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: فروردین ماه 1401

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در فروردین ماه 1401 جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/01/14 نجیبه یعقوبی اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد درگیری ش 2 دادیاری دادسرای آبیک 0001420 – زیر 18 سال
1401/01/14 سیده زهرا موسوی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و توهین ش 2 بازپرسی البرز 0000048 – زیر 18 سال
1401/01/15 علیرضا علی نوری  نگهداری 125 گرم هروئین و 50 گرم شیشه ش 36 دادگاه انقلاب تاکستان 0001235
1401/01/16 هاجر آذربایجانی مشارکت در حمل  و نگهداری 26 گرم هروئین و 7 گرم شیشه و 38 گرم شیره مطبوخ و 2 عدد وافور و دو عدد قاقای و یک عدد پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0001195
1401/01/16 پرویز طاهرخانی نگهداری 30 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0001261
1401/01/16 رسول رحمانی نگهداری 85 گرم هروئین و 6 گرم شیشه و یک عدد ترازوی توزین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0001183
1401/01/16 علیشاه قلعه یی ورود به عنف ، سرقت مقرون به آزار و ایراد صدمه  عمدی بدنی ش 3 دادگاه کیفری 1 قزوین 0000036
1401/01/16 محبوبه فرجی نگهداری 35 گرم هروئین و 16 گرم و 20 سانت شیشه و 34 گرم تریاک و یک عدد وافور ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0001219
1401/01/16 مصطفی بحری ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 3 دادیاری دادسرای آبیک 0100001 – زیر 18 سال
1401/01/16 الناز سلیمی ایراد جرح عمدی با چاقو و قدرت نمایی با سلاح ش 2 دادیاری آبیک – زیر 18 سال
1401/01/16 پریوش شایگان نگهداری 24 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین
1401/01/16 راحله رجبی یعقوبی نگهداری 247 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001307
1401/01/17 احمد احمدعلی فروش هروئین به میزان 66 گرم ، شیشه به میزان 14 گرم و 5 سانتی گرم ش 2 بازپرسی آبیک 0100053
1401/01/17 اصغر قهرمانی نگهداری تقریبی 63 گرم هروئین و شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 0001283
1401/01/17 سعید نیکو نژاد نگهداری تقریبی 33 گرم  هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 00001306
1401/01/17 علی رستمی آکنده نگهداری تقریبی 32 گرم هروئین و شیشه 0001304
1401/01/17 نسرین دل انگیز ضرب و جرح و تهدید ش 2 دادیاری  دادسرای بوئین زهرا 0001053 – زیر 18 سال
1401/01/17 زهرا شعبانی ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای آبیک – زیر 18 سال
1401/01/17 افشین طاهرخانی نگهداری تقریبی 25 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 000131
1401/01/17 زهرا حاجی نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001200
1401/01/18 محسن امانی اخلال در نظم عمومی ، نگهداری اسپری اشک آور ، رانندگی بدون پروانه رسمی و … ش 9 بازپرسی دادسرای قزوین 0100003 – زیر 18 سال
1401/01/18 نازنین حاجی زاده قتل عمدی ش 1 دادگاه عمومی بخش کوهین 0000514
1401/01/20 سعید بوکانیان توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0001555 – زیر 18 سال
1401/01/20 اسماعیل یوسفی نژاد توهین و ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0001544 – زیر 18 سال
1401/01/20 زهرا شیرزاد سیبنی نگهداری مواد مخدراز نوع حشیش به میزان 70 سانتی گرم ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0000967 – زیر 18 سال
1401/01/22 زهرا صالحی رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001565 – زیر 18 سال
1401/01/22 سید سعید سید حسینی قرار دادن مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان 56 گرم ش 2 بازپرسی آبیک
1401/01/22 مهدی شاه محمدی  زنای محصنه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000096
1401/01/22 حسن یعقوبی الموتی نگهداری مشروبات الکلی از نوع عرق دست ساز ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001505 – زیر 18 سال
1401/01/22 هاشم ماله میر چگینی نگهداری تقریبی 27 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001307
1401/01/24 اسماعیل مهدی زاده ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری دادسرای آبیک – زیر 18 سال
1401/01/24 کیمیا افشار قهرمانی ایراد ضب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000758
1401/01/24 اکبر ملکی بی احتیاطی در امر رانندگی  منجر به صدمه بدنی غیر عمدی  با وصف فقدان گواهینامه رسمی ش 101 دادگاه کیفری دو شهر تاکستان 0001557 – زیر 18 سال
1401/01/24 حسین حسن زاده نگهداری مشروبات الکلی دست ساز ش 3 دادیاری دادسرای آبیک 0000162 – زیر 18 سال
1401/01/24 کامران امیدی نگهداری تقریبی 26 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100007
1401/01/24 وحید ملکان نگهداری تقریبی 60 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 01000028
1401/01/24 میلاد کوهستانی چرانیدن  محصول دیگری ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0000885 – زیر 18 سال
1401/01/27 فرشید سرفراز نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100009
1401/01/27 مهسا کاظمی رودباری نگهداری 42 گرم هروئین  و 19 گرم شیشه و 1 گرم شیره مطبوخ ش 1 بازپرسی دادسرای تاکستان 0100079
1401/01/27 سید شهاب میر شفیعی نگهداری تقریبی 31 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100011
1401/01/27 غلامرضا شریفیان نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100010
1401/01/27 علی اصغر مقدمی نگهداری تقریبی 1 کیلو و نهصد گرم  هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100005
1401/01/29 آذر نجفی نگهداری اسپری اشک آور و شوکر برقی ش 10 بازپرسی دادسرای قزوین 0100085 – زیر 18 سال
1401/01/29 مهدی رشوند نگهداری تقریبی 60 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 01000028
1401/01/29 قاسم نجفی ضرب  و جرح ش 102 دادگاه کیفری دو شهر محمدیه 0000977 – زیر 18 سال
1401/01/29 محسن منوچهری شرب خمر و اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0000733 – زیر 18 سال
1401/01/29 مرتضی ایمانی رحیم لو قتل عمدی ش 1 بازپرسی تاکستان 0001243
1401/01/29 زهرا صالحی نگهداری تقریبی 94 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100055
1401/01/29 مریم فرد اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرب خمر و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه ش 1 دادیاری دادسرای البرز 0001275 – زیر 18 سال

 


خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل  موضوع معرفی نامه
1401/01/21 ارش آریا فرد اعسار از پرداخت محکوم به دادگستری کل قزوین
1401/01/21 مصطفی طاهرخانی مطالبه مهریه دادگستری کل قزوین
1401/01/22 سمیرا خلیلی طلاق به درخواست زوجه دادگستری کل قزوین
1401/01/22 حسین شاه حسینی اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی دادگستری کل قزوین – بهزیستی قزوین
1401/01/27 اشرف کشاورز سیاهپوش الزام به تنظیم سند رسمی کمیته امداد قزوین
1401/01/31 میثم چگینی الزام به تنظیم سند رسمی کمیته امداد قزوین