گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل نوع اتهام
1401/02/05 سید ابوالحسن حاجی سید جوادی ایراد ضرب و جرح عمدی ش اول بازپرسی دادسرای محمدیه 0000829 – زیر 18 سال
1401/02/05 جلال پاک زاد قدرت نمایی با چاقو و نگهداری تجهیزات  تحت کنترل و مصرف مسکر ش 3 دادیاری قزوین 9901271 – زیر 18 سال
1401/02/05 یلدا قجرزاده مشارکت در امر خرید مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 500 گرم ش اول بازپرسی دادسرای محمدیه  0100076
1401/02/05 بیتا غلامی مشارکت در امر خرید مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 500 گرم ش اول بازپرسی دادسرای محمدیه  0100076
1401/02/06 مرتضی مشهدلو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0001031 – زیر 18 سال
1401/02/06 محمدرضا شاعری نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000960- زیر 18 سال
1401/02/06 آرزو صالحی مباشرت در قتل عمدی و سرقت تعزیری اتومبیل ش 3 بازپرسی دادسرای البرز 0001034
1401/02/06 مجید نعمتی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0000209 – زیر 18 سال
1401/02/06 مهرداد ابراهیم زاده نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0001033 – زیر 18 سال
1401/02/07 سید سیروس فتحی فرد لواط ش دادگاه عمومی بخش بشاریات 0001476
1401/02/08 بهروز فارسی نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100053
1401/02/07 محمدرضا حیدری کد خدا تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری 2 قزوین 9900378
1401/02/08 نرگس نوروزی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری و قزوین 0001561 – زیر 18 سال
1401/02/08 عباس اسماعیلی فر نگهداری 2 گرم هروئین ش 7 بازپرسی قزوین 0001352
1401/02/07 علی رضا ذوالفقاری نژاد تهدید با چاقو – سرقت خودرو – توهین با مامورین – تخریب – تمرد نسبت به مامورین ش 1 دادیاری قزوین 0100211 – زیر 18 سال
1401/02/08 الهام گودرزی ایراد صدمه خطی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001284 – زیر 18 سال
1401/02/11 محمد تقی صالحی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه  ش 1 دادگاه انقلاب  قزوین 0100107
1401/02/11 علیرضا رفیعی نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0001182
1401/02/11 هادی رسولی نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100102
1401/02/11 سحر دلگرم ضرب و جرح و فحاشی ش 102 دادگاه کیفری دو محمدیه 0001429 – زیر 18 سال
1401/02/11 ابوالحسن رسولخانی ایراد ضرب و جرح منتهی به از بین رفتن بینایی ش 3 دادگاه کیفری  یک قزوین 0000102
1401/02/11 مریم ذوالقدر توهین به مامور دولت حین انجام وظیفه ، حمل یک قبضه شمشیر و اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 10 بازپرسی قزوین 0001736 – زیر 18 سال
1401/02/11 حمید درزلو  ایراد ضرب و جرح ش 7 دادیاری قزوین
1401/02/18 مرتضی شاقلانی لور نگهداری تقریبی 17 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100137
1401/02/19 ابوالفضل سازنده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به فرار ش 3 دادیاری محمدیه 0100120 – زیر 18 سال
1401/02/19 نیما پروانه رابطه نامشروع – معاونت در رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000003
1401/02/19 تانیا محمدی رابطه نامشروع – ورود به منزل دیگری – زنای به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000090
1401/02/20 آذر نجفی توهین به مامور دولت در حال انجام وظیفه و ایراد صدمه بدنی عمدی و تمرد در مقابل مامورین و مصرف مسکر ش 4 بازپرسی قزوین 0100153 – زیر 18 سال
1401/02/21 عبدالله آذر پور نگهداری تقریبی 740 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100149
1401/02/21 محمد مصطفی بابائیان فر ایراد جرح عمدی با چاقو ش 106 دادگاه کیفری و قزوین 0001561 – زیر 18 سال
1401/02/25 مهرداد ابراهیم زاده ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3بازپرسی البرز 0000728 – زیر 18 سال
1401/02/25 سیروان هوشمندی نگهداری تقریبی 67 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000862
1401/02/26 سارا امامی سرقت حدی ش 3 دادگاه کیفری یک قزوین 0000071- 0000072
1401/02/28 رقیه زهدی شریف مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 فریدون هادی پور مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 احسان خاکزاد شاهاندشتی مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 شادی رمضانی فر مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 غلامرضا آزادی مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 یعقوب ساسانی مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 بهروز عبادی گنبد مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 مریم خرمی مشارکت در سرقت مسلحانه و مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/02/28 فرشید اولیایی نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100153

 


خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/02/08 فرشته طاهرخانی تحریر و مهر و موم ترکه کمیته امداد قزوین
1401/02/08 معصومه پاکدل تقوی اعسار از پرداخت دیه رئیس کل دادگستری قزوین
1401/02/10 زهرا حاجی مطالبه نفقه – استرداد جهیزیه رئیس کل دادگستری قزوین
1401/02/17 زرین تاج ذاکری مطالبه مهریه رئیس کل دادگستری قزوین
1401/02/17 مصطفی طاهرخانی حل اختلاف از طریق ارجاع به داوری رئیس کل دادگستری قزوین
1401/02/17 سیده زهرا حسینی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/02/27 مصطفی زمانی ابطال مبایعه نامه کمیته امداد قزوین
1401/02/31 مطهره برزگر تقسیم ترکه – مطالبه اجرت المثل کمیته امداد قزوین