گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: خرداد ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در خرداد ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل نوع اتهام
1401/03/01 میثم مهدوی شنقی نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0100152
1401/03/01 صفرعلی لطفی لو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000781
1401/03/01 عباسعی خدابنده لو نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0000852
1401/03/01 مهسا حاجی فتحعلیها تفخیذ ش 101 دادگاه کیفری دو البرز 0100084 – زیر 18 سال
1401/03/01 علی قدیری مشارکت در سرقت ش دادگاه عمومی دشتابی 0100240 – زیر 18 سال
1401/03/01 فائزه خلجی نزاع دسته جمعی ش 2 بازپرسی آبیک 0100039 – زیر 18 سال
1401/03/02 سمیرا درویشی قتل عمدی ش 1 دادگاه عمومی بخش کوهین 0000419
1401/03/02 مریم حکیمی سب النبی ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 970788
1401/03/02 صادق پروندی  ضرب عمدی – توهین به اشخاص عادی ش 5 دادایاری قزوین 0001345 – زیر 18 سال
1401/03/02 مهرداد ابراهیم زاده ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0000728 – زیر 18 سال
1401/03/02 حامد حاج علی مخدوش نمودن پلاک موتور سیکلت ش 10 بازپرسی قزوین 0100187- زیر 18 سال
1401/03/02 مطهره برزگر خرید مال غیر ش 2 دادگاه عمومی کوهین 0100137
1401/03/03 مریم کشاورز عمندی نگهداری 690 گرم هروئین و 286 گرم شیشه و 500 گرم تریاک ش 7 بازپرسی قزوین 0100016
1401/03/03 علی صالحی مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی آبیک 0000738
1401/03/03 حسن فرجی مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی آبیک 0000738
1401/03/03 حسن اسدی مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی آبیک 0000738
1401/03/03 مهدی عبدلی مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی آبیک 0000738
1401/03/03 محمد قدیری ضرب و جرح عمدی ش 2 دادیاری البرز 9901064 – زیر 18 سال
1401/03/05 ایمان صامت رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 9900381
1401/03/05 سجاد حسینی سرقت تعزیر وجه نقد از مغازه ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0001240
1401/03/05 مهدی رحمانی ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0100108
1401/03/09 سولماز لشگری وارد کردن مواد مخدر به زندان به میزان 8 گرم ش 5 بازپرسی قزوین
1401/03/09 مطهره برزگر خرید مال غیر ش 2 دادگاه عمومی کوهین 0100137 – ( شاکی )
1401/03/09 مریم یکتایی ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ش 4 دادیاری قزوین 00001844 – زیر 18 سال
1401/03/10 جواد شیر محمدی مزاحمت برای نوامیس و بانوان در اماکن عمومی و …. ش 8 دادیاری قزوین 0100102 – زیر 18 سال
1401/03/10 مهدی مرادی مجد نگداری هروئین به میزان 42 گرم . 80 سانت و شیشه به میزان 18 گرم و 70 سانت ش 2 بازپرسی آبیک 0100202
1401/03/10 علی غلامشاهی حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 1 کیلو و 580 گرم ش 2 بازپرسی آبیک 0100201
1401/03/10 کیمیا افشار قهرمانی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 00004712 – زیر 18 سال
1401/03/11 مجتبی گودرزوند لواط ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1401/03/11 الهام قلی زاده آتانی مشارکت در سرقت یک عدد دریچه آهن 20 کیلویی ش 8 دادیاری قزوین 0001457 – زیر 18 سال
1401/03/18 بهرام طهماسبی مشارکت در امر خرید مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 500 گرم ش 1 بازپرسی محمدیه 0100076
1401/03/18 معصومه آزادی خواه مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز9900629
1401/03/18 کیان مهر رحمانی بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی ش 101دادگاه کیفری دو تاکستان 0100152 – زیر 18 سال
1401/03/18 عطیه جهان بخشی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100209
1401/03/18 احسان نوری توهین به اشخاص عادی – ضرب و جرح عمدی فاقد آثار و تهدید با قمه و توهین ش 1 بازپرسی محمدیه 0100001 – زیر 18 سال
1401/03/18 علی محسنی ماکلوانی تجاوز به عنف ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 01000007
1401/03/18 امیر حسین قنبری ایراد ضرب و جرح  عمدی با چاقو ش 4 دادیاری قزوین 9900654 – زیر 18 سال
1401/03/18 زهرا حسنی کردستان نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100202
1401/03/21 فاطمه نوروزی وناشی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0100271
1401/03/23 نیلوفرقلی پور نگهداری 29 گرم شیشه و 325 گرم هروئین ش 7 بازپرسی قزوین 0001556
1401/03/24 علی سرفرانی نگهداری 15 گرم حشیش و 30 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100146
1401/03/24 حسین بابایی نگهداری 14/1 گرم شیشه و 8/4 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100157
1401/03/24 کیوان رحمانی نگهداری 76 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100175
1401/03/24 محمد انصاری فرد نگهداری هروئین به میزان 106 گرم – شیشه 26 گرم – تریاک به میزان 1 گرم و 90 سانت – سوخته تریاک به میزان 30 سانت ش 2 بازپرسی آبیک 0100235
1401/03/26 محمد کشاورز نجفی سرقت حدی ش 3 دادگاه کیفری یک قزوین 0000071- 0000072
1401/03/26 فاطمه جبلی مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار ش 2 بازپرسی البرز 9900629
1401/03/26 احسان بیگدلی نگهداری تقریبی 295 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100235
1401/03/26 ارسلان آرایشگر گزافرودی نگهداری تقریبی 47 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100225
1401/03/26 حمید صوفی سرقت سیم کابل ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0100358 – زیر 18 سال
1401/03/26 شیما احمدی ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان گونه صورت ش 2 دادیاری البرز 0000853 – زیر 18 سال
1401/03/28 گلی حیدری مشارکت در نگهداری 15 گرم و 1 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100050
1401/03/28 علی توسلی نگهداری تقریبی 2 کیلوگرم شیشه و هروئین ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100166
1401/03/28 رجب عسگری توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 4 بازپرسی قزوین 0001103 – زیر 18 سال
1401/03/31 آرزو صالحی نگهداری هروئین به میزان 195 گرم و شیشه 4 گرم و 70 سانت ش 1دادگاه انقلاب قزوین 0001213

 


خدمات معاضدتی


 تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/03/03 فرهاد غفاری اعتراض ثالث اجرایی رئیس دادگستری قزوین
1401/03/03 مریم ذالقدر تقشسم ترکه رئیس دادگستری قزوین
1401/03/03 آیدا صمدیان الزام به تحویل مبیع رئیس دادگستری خرمدشت
1401/03/05  محمدرضا رحیمی طلاق توافقی کمیته امداد قزوین
1401/03/08 محمد عبداله پور مطالبه مهریه رئیس دادگستری قزوین
1401/03/09 زهرا سراجان مطالبه نفقه زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/03/10 سید میثم ارسنی سلب حضانت و مطالبه نفقه فرزند بهزیستی قزوین
1401/03/16 سمیه جلیله وند رفع تصرف عدوانی کمیته امداد قزوین
1401/03/18 محدثه السادات عرشی رجوع از هبه بهزیستی تاکستان
1401/03/21 حمید مرادی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف رئیس دادگستری قزوین
1401/03/26 مریم علیزاده طلاق به درخواست زوجه رئیس دادگستری قزوین
1401/03/26 سعید ابراهیمی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/03/26 فاطمه اسدالهی استرداد جهیزیه بهزیستی قزوین