گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: تیر ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در تیر ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.

 


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/04/02 کاوه کاکاوند شروع قتل عمد ش 3 بازپرسی البرز 0000855
1401/04/02 عبداله بیگدلی ضرب و جرح ش دادگاه عمومی خرمدشت 0100344- زیر 18 سال
1401/04/02 میلاد طاهرخانی نگهداری 175 گرم هروئین ش 3 دادگاه انقلاب قزوین مستقر در تاکستان 0000479
1401/04/06 ابوالفضل مهرپوری تجاوز به عنف ش 2 دادگاه  کیفری یک قزوین 9900378
1401/04/06 علی لامعی رامندی حمل و نگهداری 5 کیلو گرم هروئین ش 8 بازپرسی قزوین 0001524
1401/04/06 محمد مصطفی بابائیان فر سرقت مستوجب تعزیر ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0100294 – زیر 18 سال
1401/04/06 رسول حیدری ضرب و جرح  عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو تاکستان 0100237 – زیر 18 سال
1401/04/06 میلاد کوهستانی سرقت طفل ش 102 دادگاه کیفری دو البرز 0100108 – زیر 18 سال
1401/04/07 فائزه خلجی شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100002 – زیر 18 سال
1401/04/07 جواد صفری زاده شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100002 – زیر 18 سال
1401/04/07 سید  باقر موسوی محمدی شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100002 – زیر 18 سال
1401/04/07 نازنین اله داد شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100002 – زیر 18 سال
1401/04/11 محمد رسول امانی حفاری و کاوش غیر مجاز برای بدست آوردن اشیاء عتیقه ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0001277 – زیر 18 سال
1401/04/11 محمد جواد معین حفاری و کاوش غیر مجاز برای بدست آوردن اشیاء عتیقه ش دادگاه عمومی بخش الموت شرقی 0001277 – زیر 18 سال
1401/04/11 آذر نجفی نگهداری مواد مخدر 138 گرم هروئین و 53 گرم شیشه ش 3 بازپرسی البرز 0100235
1401/04/11 آذر نجفی نگهداری مواد مخدر 30 گرم هروئین و 1/70 گرم شیشه ش 3 بازپرسی البرز 0001031
1401/04/13 سید میثم حسینی نگهداری مواد مخدر 1- گراس به میزان 20 سانت 2- 35 گرم هروئین 3- شیشه 15 گرم 4- قرص متادون 1 گرم و 50 سانت و نگهداری 1 عدد پایپ ش 10 پازپرسی قزوین 0100407
1401/04/13 مبینا قزوینی نگهداری 3 کیلو و 960 گرم تریاک ش 3 بازپرسی البرز 0000833 – زیر 18 سال
1401/03/13 زهرا ایران دوست نگهداری 30 گرم هروئین ش 3 بازپرسی البرز 0001031
1401/03/13 سمیه قربان پور نگهداری تقریبی 240 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100280
1401/04/14 نگار جدی رابطه نامشروع ش 3 دادگاه کیفری یک قزوین 0000113
1401/04/14 علی ملکی ایراد ضرب و جرح ش 6 دادیاری قزوین 0100287
1401/04/114 فاطمه سمیع زاده ایراد جرح عمدی با چاقو و توهین به اشخاص عادی ش 3 دادیاری محمدیه 0000668 – زیر 18 سال
1401/04/14 شادی رحمانی فر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف ش 3 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/04/14 اکبر غفوری قتل عمدی مسلمان ش 4 بازپرسی قزوین 0100350
1401/04/20 حسین احمدی مشارکت در حمل مواد مخدر 496 گرم هروئین و 99 گرم شیشه  ش 13 بازپرسی قزوین 0100016
1401/04/20 میترا پرتوی مالفجانی مشارکت در حمل مواد مخدر 496 گرم هروئین و 99 گرم شیشه  ش 13 بازپرسی قزوین 0100016
1401/04/20 سمیرا کاظمی شروع به قتل عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0000522
1401/04/20 علی حسنی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 11 گرم و از نوع شیشه به میزان 13 گرم و قرص متادون به میزان 66 گرم و قرص بوپر نورفین به میزان 288 گرم ش 1 بازپرسی محمدیه 0100148
1401/04/20 سمیرا پسند آقاجانی حمل و نگهداری یک لیتر مشروب الکلی و رانندگی بدون پروانه رسمی وسایل نقلیه موتوری ش 7 بازپرسی قزوین 0001043 – زیر 18 سال
1401/04/20 زینب شارعی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 49 گرم و 50 سانت و سرقت خودرو ش 10 بازپرسی قزوین 0100462
1401/04/20 مجید بیگدلی نگهداری 2 گرم هروئین و 17 گرم شیشه و یک عدد پایپ ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان  0100032
1401/04/20 غلامرضا مقیمی مشارکت در نگهداری 15 گرم هروئین و 1 گرم شیشه  ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100050
1401/04/23 مینا عسکری مژدهه نگهداری مواد مخدر 1 کیلو و 850 گرم هروئین ش 10 بازپرسی قزوین 0100452
1401/04/23 محمد گل بهاری چند فقره سرقت ش 3 بازپرسی البرز 0001010 – زیر 18 سال
1401/04/23 پریسا زمان دار هفت فقره سرقت مستوجب تعزیر ش 11 بازپرسی قزوین 0100385 – زیر 18 سال
1401/04/25 رسول آقا کاشی نگهداری تقریبی 3 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0100359
1401/04/25 سونا محمدی رابطه نامشروع ش 2 دادگاه کیقری یک قزوین 0000204
1401/04/25 فاطمه شهسواری نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 37 گرم ش 1 بازپرسی محمدیه 0100404
1401/04/24 فرشته چگینی توهین ش 3 دادیاری قزوین – زیر 18 سال

 


خدمات معاضدتی


 

تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/04/01 ناصر کریمی ابطال برگ تشخیص کمیته امداد قزوین
1401/04/04 زهرا حاجی مطالبه نفقه – طلاق به درخواست زوجه بهزیستی قزوین
1401/04/06 شکوفه السادات حسینی پور الزام به تحویل مبیع رئیس دادگاه بخش خرمدشت
1401/04/08 فائزه حاجی محمد پور الزام به ایفاء تعهد بهزیستی قزوین
1401/04/08 شادی رحمانی فر استرداد اموال بهزیستی قزوین
1401/04/23 فرشته چگینی مطالبه ثمن دادگستری قزوین
1401/04/23 مهدی لامعی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین