گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مرداد ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مرداد ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 

تاریخ نام وکیل موضوع
1401/05/01 فاطمه رضایی نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 49 گرم و 50 سانت و سرقت خودرو ش 10 بازپرسی قزوین 01000462
1401/05/01 حسین شاه حسینی ایراد ضرب و جرح با چاقو ش 3 دادیاری آبیک 0100001 – زیر 18 سال
1401/05/05 سولماز اسدی پور نگهداری تقریبی 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000322
1401/05/05 صغری رزاقی توهین – تهدید و نشر اکاذیب ش 103 دادگاه کیفری دو شهر آبیک 0100094 – زیر 18 سال
1401/05/05 علیرضا پیری سرقت تعزیری طلاجات ش 1 بازپرسی محمدیه 0100435 – زیر 18 سال
1401/05/05 مژگان میرزایی کنگرشاهی سرقت ش 3 بازپرسی البرز 0001010 زیر 18 سال
1401/05/05 تن ناز کاکاوند ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و سرقت مستوجب تعزیر 0100307 – زیر 18 سال
1401/05/05 مهسا خاکپور ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین ش 1 بازپرسی محمدیه 0000307 – زیر 18 سال
1401/05/05 رسول صادقی فر خرید مشروبات الکلی به میزان 1 لیتر ش 1 دادیاری قزوین 0000895 – زیر 18 سال
1401/05/05 بهرام کاکاوند توهین ش 4 بازپرسی قزوین 0100407 – زیر 18 سال
1401/05/08 مصطفی ساغریان اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 12 بازپرسی قزوین –  زیر 18 سال – به همکار جایگزین ارجاع گردد .
1401/05/08 علی زارعی نگهداری مواد مخدر از نوع شیشه ش 2 بازپرسی محمدیه 0100411
1401/05/08 شهاب میر آقاپور نگهداری 56 گرم هروئین و 71 گرم شیشه ش 1 بازپرسی تاکستان 0100370
1401/05/08 سعید صحرایی خانی نگهداری و فروش مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی ش 3 دادیاری آبیک 0100334 – زیر 18 سال
1401/05/08 منوچهر احمدی مجد نگهداری و فروش مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی ش 3 دادیاری آبیک 0100334 – زیر 18 سال
1401/05/08 الهام مافی نگهداری و فروش مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی ش 3 دادیاری آبیک 0100334 – زیر 18 سال
1401/05/08 زهرا حسین زاده نگهداری تقریبی 160 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100362
1401/05/08 سمانه گودرزی مصرف مسکر و ایجاد اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات غیر متعارف ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0100426 0100514 – زیر 18 سال
1401/05/08 کیقباد کیانی فروش هروئین به میزان 2/30 گرم و شیشه به میزان 6 گرم ش 2 بازپرسی ابیک 0100304
1401/05/08 رامین کاظمی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی منجر به نقض عضو ش 103 دادگاه کیفری دو آبیک 0100219
1401/05/08 مطهره برزگر اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 12 بازپرسی قزوین –  زیر 18 سال
1401/05/10 علی امینی رانندگی بدون گواهینامه و تهیه وسیله ارتکاب جرم ش 3 بازپرسی قزوین 0100243
1401/05/10 معصومه ارجمند توهین – ایراد صدمه بدنی عمدی با سلاح سرد ش 3 بازپرسی قزوین 0001598 – زیر 18 سال
1401/05/10 اشرف کشاورز سیاهپوش نگهداری هروئین به میزان 13 گرم و شیشه به میزان 1 گرم و 50 سانت و قرص منادون به میزان 1 گرم و 30 سانت ش 1 بازپرسی محمدیه 0100453
1401/05/10 مجید مراقی ضرب عمدی با چاقو ش 2 بازپرسی محمدیه 0100132 – زیر 18 سال
1401/05/10 محمد حبیبی برسری نگهداری هروئین به میزان 38 گرم و شیشه به میزان 9 گرم و گراس به میزان 9 گرم – نگهداری 2 عدد پایپ – نگهداری 1 عدد گاز اشک آور ش 1 بازپرسی محمدیه 0100325 – زیر 18 سال
1401/05/19 نگار کاظم نیا حمل 500 گرم هروئین و 990 گرم شیشه ش هفتم بازپرسی قزوین 0100259
1401/05/19 مهرداد جوانی نگهداری تقریبی 55 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100370
1401/05/19 زهرا عالشی مشارکت در نگهداری تقریبی 470 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100369
1401/05/19 مرتضی همتی کچایی مشارکت در نگهداری تقریبی 470 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100369
1401/05/19 زینب فرهادلو نگهداری تقریبی 70 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100399
1401/05/19 سیروان هوشمندی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100435
1401/05/19 پروانه زیرک شفتی اخلال در نظم عمومی و باز نمودن پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ش 12 بازپرسی قزوین
1401/05/19 مرضیه کریم زاده موسی رابطه نامشروع ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0100616 – زیر 18 سال
1401/05/19 میلاد خمسه نگهداری 24 گرم شیشه و 8 گرم هروئین ش 7 بازپرسی قزوین 0100183
1401/05/19 زینب یوسفی فخر قتل ش 2 دادگاه  کیفری یک قزوین 0000183
1401/05/23 انسیه طاهرخانی تهدید و قدرت نمایی با چاقو ش 4 بازپرسی دادسرای قزوین 0100529 – زیر 18 سال
1401/05/23 اصغر لطفعلی پور علی آبادی تخریب عمدی درب نمازخانه – توهین – تهدید ش 3 بازپرسی دادسرای قزوین 0100221 – زیر 18 سال
1401/05/23 محمد مهدی اعرابی نگهداری تقریبی 56 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100420
1401/05/23 میثم مختارزاده قتل عمدی مسلمان ش 4 بازپرسی  قزوین 0100350
1401/05/23 زینب نیازی نگهداری تقریبی 42 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100419
1401/05/23 رضا صالحی رابطه نامشروع – ورود به منزل دیگری ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0000090
1401/05/23 سمیرا آریا سرشت آدم ربایی ش 2 بازپرسی شهرستان محمدیه  0100432 – زیر 18 سال
1401/05/23 میلاد بشارتی فر نگهداری تقریبی 53 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100393
1401/05/23 زهرا باقری الموتی نگهداری شیشه به میزان 23 گرم و 80 سانت و هروئین به میزان 16 گرم و 50 سانت ش 1 بازپرسی محمدیه 0100490
1401/05/23 حجت صفری نگهداری شیشه به میزان 50 سانت ش 1 دادیاری شهرستان آبیک 0100345
1401/05/23 سمیه مهدیان فتح مشارکت در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی ش 3 دادیاری قزوین 9901466 – زیر 18 سال
1401/05/23 الناز پراور مشارکت در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی ش 3 دادیاری قزوین 9901466 – زیر 18 سال
1401/05/24 حمید کرمی گلباغی مصرف مسکر – اخلال در نظم و آسایش عمومی ش 3 بازپرسی قزوین – 0100426 – 0100514 – زیر 18 سال
1401/05/24 کیوان حبیبی وارد نمودن 35 گرم هروئین و 21 گرم شیشه به زندان ش 9 بازپرسی قزوین 0100031
1401/05/24 جمشید عظیمی رابطه نامشروع ش  دو دادگاه کیفری یک قزوین 0000204
1401/05/24 میلاد کوهستانی ایراد ضریب و جرح عمدی ش 3 بازپرسی البرز 0000758 – زیر 18 سال
1401/05/24 محمد مصطفی بابائیان فر توهین از طریق الفاظ رکیک ش 106 دادگاه کیفری دو شهر قزوین 0100516 – زیر 18 سال
1401/05/24 محمود مرتاضی نگهداری تقریبی 25 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  0100392
1401/05/24 رضا ثروتی ثمرین نگهداری تقریبی 25 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  0100392
1401/05/24 آرزو صالحی نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0100507
1401/05/24 مریم روحنواز نگهداری 35 گرم هروئین و 11/40 گرم شیشه و نگهداری الات استعمال ش 3 دادگاه انقاب تاکستان 0100201
1401/05/24 مازیار بیاتی مقدم نگهداری 20 گرم هروئین و 24 گرم شیشه و نگهداری آلات استعمال ش 3 دادگاه انقلاب تالکستان 0100103
1401/05/27 شیما حاتمی راد فروش 20 کیلو گراس ش 3 بازپرسی البرز 0100544
1401/05/27 میثم محمدی فرید فروش 20 کیلو گراس ش 3 بازپرسی البرز 0100544
1401/05/27 امید ایزانلو فروش 20 کیلو گراس ش 3 بازپرسی البرز 0100544
1401/05/27 مسعود شربیانی شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل عمدی ش 9 بازپرسی قزوین
1401/05/27 طاهره شیاسی نگهداری هروئین به میزان 185 گرم و شیشه به میزان 33 گرم ش 1 بازپرسی محمدیه 0100523
1401/05/27 میثم حاج ابراهیمی نگهداری مواد مخدر به میزان 120 گرم ش 2 بازپرسی محمدیه 0001155
1401/05/27 سعید صبوری نگهداری مواد مخدر به میزان 120 گرم ش 2 بازپرسی محمدیه 0001155
1401/05/27 سعید یوسفلی نگهداری تقریبی 55 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100439
1401/05/27 صابر جهانی قتل عمد ش 2 بازپرسی قزوین 0100374

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
 1401/05/02 صمد شکوری طلاق به درخواست زوجه دادگستری کل قزوین
1401/05/02 فاطمه علی محمدی طلاق به درخواست زوجه دادگستری کل قزوین
1401/05/02 رویا وریانی طلاق به درخواست زوجه استانداری قزوین
1401/05/02 محمد علی معصومی ابطال سند کمیته امداد قزوین
1401/05/29 کیمیا افشار قهرمانی تقسیم ترکه  رئیس ش دادگاه عمومی بشاریات