گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: شهریور ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در شهریور ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/06/01 پریسا قاسمی نگهداری مواد مخدر 72 گرم شیشه دو سلاح و …. ش 3 بازپرسی البرز 0100170
1401/06/02 وحید قاجاری  مشارکت در منازعه ش 11 بازپرسی قزوین 0000742 – زیر 18 سال
1401/06/02 غلامرضا عظیمی قتل عمد ش 7 بازپرسی قزوین 0100564
1401/06/02 مجید مراقی ضرب و جرح و توهین و تهدید ش 2 بازپرسی محمدیه  0100365 – زیر 18 سال
1401/06/02 معصومه ربیع زاده نگهداری شیشه به میزان 48 گرم و هروئین به میزان 6 گرم و 50 سانت ش 2 بازپرسی محمدیه 01001582
1401/06/02 مصطفی بحری نگهداری مواد مخدر ش 3 دادیاری آبیک  0100277
1401/06/02 احمد رضا تائب چوبری مشارکت در منازعه ش 11 بازپرسی قزوین 0000742 – زیر 18 سال
1401/06/02 داود شوندی مشارکت در منازعه ش 11 بازپرسی قزوین 0000742 – زیر 18 سال
1401/06/02 حامد محمد نژ اد سه فقره ایراد جرح عمدی ش 11 بازپرسی قزوین 0100279 – زیر 18 سال
1401/06/03 زهرا عابدینی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 0100485 – زیر 18 سال
1401/06/05 محمد رفیعی آتانی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 محمدیه 0000920 – زیر 18 سال
1401/06/07 بهنام صلواتچی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 4 دادیاری قزوین 0100359 – زیر 18 سال
1401/06/08 زهرا دستوار حمل سلاح سرد غیر متعارف – رانندگی بدون گواهینامه ش 3 بازپرسی قزوین 0100547 – زیر 18 سال
1401/06/08 مجید حیدری ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین و تهدید ش 7 دادیاری قزوین 0000646 – زیر 18 سال
1401/06/10 مریم رضایی نگهداری مشروب الکلی دست ساز ش 9 بازپرسی قزوین
1401/06/10 حسین اسدی جرح عمدی با چاقو و توهین ش 12 بازپرسی قزوین 0100253 – زیر 18 سال
1401/06/10 سید عباس حسینی مشارکت در نگهداری آلات استعمال مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک
1401/06/10 رامین شجاعی وارد کردن 75 گرم ماده مخدر از نوع هروئین به زندان
1401/06/10 علی اصغر هاشمی مشارکت در نگهداری تقریبی 420 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه  انقلاب  قزوین 0100472
1401/06/10 سارا امامی مشارکت در نگهداری تقریبی 420 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه  انقلاب  قزوین 0100472
1401/06/10 وحید محمدی مشارکت در نگهداری تقریبی 420 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه  انقلاب  قزوین 0100472
1401/06/15 آیدا نجار اقدم ایراد ضرب و جرح ش 3 بازپرسی قزوین0100471 – زیر 18 سال
1401/06/15 پرویز اکرادی ایراد ضرب و جرح ش 3 بازپرسی قزوین0100471 – زیر 18 سال
1401/06/15 علی براتلو نگهداری تقریبی 40 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100459
1401/06/15 رضا مهدوی صدر قتل ش 4 بازپرسی قزوین 0001427
1401/06/15 محمد تقی ایواللهی خرید و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی ش 11 بازپرسی قزوین 0001842 – زیر 18 سال
1401/06/15 سمانه مشیری نگهداری تقریبی 16 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100464
1401/06/16 سعید رسول ابر بکوه مشارکت در نگهداری 800 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100488
1401/06/16 علی اصغر خلیلی نوسر مشارکت در نگهداری 800 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100488
1401/06/16 ملیحه زندی مشروبات الکلی ش دادگاه عمومی الموت شرقی 0100838 – زیر 18 سال
1401/06/16 حامد محمدی سرقت مستوجب تعزیر 5 فقره و …. ش 3 دادیاری شهرستان قزوین 9901271 – زیر 18 سال
1401/06/16 نسرین ملکی نگهداری تقریبی 65 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100490
1401/06/17 سید محمد موسوی نگهداری تقریبی 22 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین  0100492
1401/06/16 فرهاد زین العابدین زاده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 1 دادگاه عمومی بشاریات 0100544 – زیر 18 سال
1401/06/16 سعید حبیبی تهدید به قتل و …. ش 1دادیاری تاکستان 0100472 – زیر 18 سال
1401/06/21 مریم حاجی زاده ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 2 دادیاری آبیک – زیر 18 سال
1401/06/21 زهره قربانی روزه خواری ش 4 دادیاری شهرستان قزوین 0100180 – زیر 18 سال
1401/06/21 جهانشاد آذرپیوند توهین و تهدید ش 1 دادگاه عمومی شهرستان آوج 0100300 – 0100301 – زیر 18 سال
1401/06/21 ناصر وسیط تهدید با چاقو ش 1 دادگاه عمومی شهرستان آوج 0101047 – زیر 18 سال
1401/06/21 مرضیه مهر علیان نگهداری مواد مخدر ش 5 بازپرسی قزوین 0100510
1401/06/21 محسن امانی خرید و نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی ش 11 بازپرسی قزوین 0001842 – زیر 18 سال
1401/06/23 مرضیه رحیم زاده نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100533
1401/06/23 سمیرا پسند آقاجانی قدرت نمایی با چاقو ش دوازدهم بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/06/23 محمد رستمی ایراد ضرب و جرح ش 3 بازپرسی البرز 0000471 – زیر 18 سال
1401/06/23 رضا نجفی معاونت در نگهداری هروئین ش 2 دادگاه کیفری 1 قزوین 970100
1401/06/23 پریسا ثقفی نگهداری 90 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب شهرستان قزوین 0100530
1401/06/23 وحید ایمانی رحیملو نگهداری 47 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100532
1401/06/23 میلاد پارسیا نگهداری 47 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100532
1401/06/23 بهاره کاکاوند نگهداری مواد مخدر ش 3 بازپرسی البرز 0100749
1401/06/28 مهدیه نادری نگهداری 254 گرم هروئین ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین
1401/06/28 بهمن صالحی سرقت ش 3 دادیاری قزوین 0000739 زیر 18 سال
1401/06/28 امیر حمزه علیزاده نگهداری 100 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100548
1401/06/31 حسن رحمنی نگهداری مشروبات الکلی ش 6 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/06/28 بهزاد شهسواری نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100540
1401/06/28 حدیث علیزاده قمار بازی ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/06/28 رضا رضایی ضرب و شتم ش 103 دادگاه کیفری 2 ابیک 0100132 – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/06/08 مرتضی مشهدلو مطالبه مهریه و طلاق دادگستری محمدیه
1401/06/14 شادی رحمانی فر مطالبه خسارت بهزیستی و رئیس دادگستری قزوین
1401/06/14 هاجر آذربایجانی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/06/14 رجب عسگری اعسار  رئیس دادگستری قزوین
1401/06/14 ایمان  حطمی تایید تنفیذ مبایعه نامه رئیس دادگستری محمدیه
1401/06/22 سید حسن چگینی طلاق به درخواست زوجه  رئیس دادگستری قزوین
1401/06/22 سونا محمدی طلاق به درخواست زوجه استانداری قزوین
1401/06/23 مطهره برزگر تایید فساد اقرار رئیس دادگستری قزوین
1401/06/27 پژمان قدیری اعسار از پرداخت محکوم به رئیس دادگستری قزوین
1401/06/31 اکبر غفوری الزام به ایفا تعهد رئیس دادگستری قزوین – بهزیثستی قزوین
1401/06/31 حمزه بغدادی تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
1401/06/31 سید شهاب میر شفیعی الزام به تنظیم سند رسمی کمیته امداد قزوین