گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: مهر ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مهر ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


 تاریخ نام وکیل اتهام
1401/07/02 رضا تقوایی پور اخلال در نطم  ش 10 بازپرسی قزوین 0100593 – زیر 18 سال
1401/07/02 عاطفه خادمیان نگهداری تقریبی 16 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه  انقلاب قزوین 0100557
1401/07/02 ریحانه جشنیوند نگهداری تقریبی 600 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100546
1401/07/02 احمد باقری کلیشمی نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100545
1401/07/02 محمدرضا مرادی خرید مشروبات الکلی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 0000895 – زیر 18 سال
1401/07/06 پرویز مهرعلیان ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 7 دادیاری قزوین 0100298
1401/07/06 یوکابد مشفقی تجاوز به عنف و اکراه ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100062
1401/07/06 سعید فرجی  استعمال مواد مخدر از نوع شیشه به میزان 70/17 گرم ش 2 بازپرسی محمدیه 0100778
1401/07/06 سعید اسلامی نگهداری تقریبی 17 گرم شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100575
1401/07/06 پرویز طاهرخانی توهین و ضرب و جرح ش 1 دادیاری تاکستان 0001035 –  زیر 18 سال
1401/07/06 زیبا ارشد شرفه مزاحمت ملکی ش 1 بازپرسی قزوین 0001674
1401/07/06 معصومه ململی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقوش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0100862 – زیر 18 سال
1401/07/09 عباس سلیمی نگهداری تقریبی 22 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100597
1401/07/09 مصطفی صالحی ایراد ضرب و جرح ش 3 دادیاری محمدیه 0100789 – زیر 18 سال
1401/07/09 بهروز شریفی اخلال در نظم عمومی ، توهین به رهبری ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/10 مهدی قربانی فالیزانی نگهداری شیشه به میزان 50 سانت ش 2 بازپرسی آبیک
1401/07/10 علی زر آبادی پور اخلال در نظم – توهین به رهبری ش 12 بازپرسی قزوین 0100596 – زیر 18 سال
1401/07/11 علیرضا وادی خیل اخلال در نظم عمومی و …. ش 12 بازپرسی قزوین 0100611 – زیر 18 سال
1401/07/12 روح الله مرادی ایراد صدمه بدنی عمدی با سلاح سرد ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0100894 – زیر 18 سال
1401/07/12 محمد حسین مهدی پور نگهداری تقریبی 33 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100598
1401/07/12 قدرت اله آقایی نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100579
1401/07/12 رضا حمزه ای نگهداری تقریبی 1 کیلو و 200 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100596
1401/07/12 بهزاد ملک محمدی نگهداری تقریبی 80 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100587
1401/07/12 میلاد کیهانیان نگهداری هروئین به میزان 30/31 گرم ش 2 بازپرسی محمدیه 0100803
1401/07/12 محسن موحدی زاده مشارکت در سرقت شبانه ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0100893 – زیر 18 سال
1401/07/12 سیما محمد علی زاده توهین و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی ش 1 بازپرسی محمدیه 0100604 – زیر 18 سال
1401/07/12 فرنوش اسدالهی خرید و نگهداری شیشه به میزان 3 کیلو و 1 گرم ش 1 بازپرسی محمدیه 0100323
1401/07/12 زینت باباخانیاه نگهداری هروئین به میزان 23 گرم و شیشه به میزان 13 گرم و 80 سانت و نگهداری استعمال از نوع پایپ 9 عدد ش 1 بازپرسی محمدیه 0100442
1401/07/12 حمید محمد خانلو توهین و ضرب و جرح عمدی ش 6 دادیاری قزوین – زیر 18سال
1401/07/19 مصطفی عبدالکریمی اخلال در نظم و …. ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/19 ویدا نامی چمازی نگهداری مواد مخدر ش 5 بازپرسی قزوین 0100494
1401/07/28 سعید محمدی اغتشاشات ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/28 زینب مجابی اقدام علیه امنیت داخلی و …. ش 12 بازپرسی قوین – زیر 18 سال
1401/07/28 محمد هادی محمدیان سروندانی شرب خمر ش 2 بازپرسی آبیک 0100557 – زیر 18 سال
1401/07/28 حسینعلی ساریجالو شرب خمر ش 2 بازپرسی آبیک 0100557 – زیر 18 سال
1401/07/28 صابر زارع افشار شرب خمر ش 2 بازپرسی آبیک 0100557 – زیر 18 سال
1401/07/28 سعید صیدی ایراد صدمه بدنی خطئی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0001003 – زیر 18 سال
1401/07/28 مهدی محمدیان اخلال در نظم عمومی و … ش 2 بازپرسی آآبیک 0100576 – زیر 18 سال
1401/07/28 مجید شفایی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100864
1401/07/28 معصومه اهنگریان نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه  1 دادگاه انقلاب قزوین 0100644
1401/07/28 نازنین کاکاوند نگهداری تقریبی 70 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0100643
1401/07/28 مهدی شهسواری نگهداری تقریبی 70 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب اسلامی قزوین 0100643
1401/07/28 فرشید رمضانزاده نگهداری تقریبی 250 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100611
1401/07/28 عبدالحمید شیری قتل عمدی مرد مسلمان ش 1 بازپرسی تاکستان 0100563
1401/07/28 افشین مقینی نگهداری تقریبی 32 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100632
1401/07/28 مریم بابایی حمل سلاح سرد و شرب خمر ش 4 دادیاری قزوین 0100817   –  زیر 18 سال
1401/07/28 احسان نوری ضرب و جرح عمدی ش 1 بازپرسی محمدیه 0100709 – زیر 18 سال
1401/07/28 محمد عبدالله پور نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0100786 – زیر 18 سال
1401/07/28 محمد اذربایجانی ایراد صدمه بدنی خطئی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0100879 – زیر 18 سال
1401/07/28 ابوالفضل حیدری حمل و فروش مواد مخدر ش 1 بازپرسی محمدیه 0100713 – زیر 18 سال
1401/07/28 حدیثه سروش ارا خرید مشروبات الکلی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 0000895 – زیر 18 سال
1401/07/28 علی کیادوست خرید مشروبات الکلی ش 1 دادیاری دادسرای قزوین 0000895 – زیر 18 سال
1401/07/28 علی اکبر لشگری اخلا در نظم عمومی و …. ش 4 بازپرسی قزوین 0100650 – زیر 18 سال
1401/07/28 مجید علی مددی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ش 11 بازپرسی قزوین 0100700 – زیر 18 سال
1401/07/28 فخرالدین شکری فعالیت تبلیغی علیه نظام  ش 13 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/28 لادن عباسی اخلال در نظم عمومی – تمرد در مقابل مامورین دولت ش 5 بازپرسی قزوین 0100682 – زیر 18 سال
1401/07/28 مهسا حاجی فتحعلیها اخلال در نظم و اسایش عمومی و …. ش 11 بازپرسی شهرستان قزوین 0100702 – زیر 18 سال
1401/07/28 محمد حسین نورپوئینی سرقت مستوجب تعزیر ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/28 میلاد کوهستانی کوران ترکیه سرقت مستوجب تعزیر ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/07/28 گیتی رحمنی مشارکت در نگهداری 15 گرم هروئین و 1 گرم شیشه ش 3 دادگاه انقلاب تاکستان 0100050
1401/07/28 سعید ابراهیمی توهین به رهبری – اخلال در نظم عمومی و …. ش 5 بازپرسی قزوین 0100604 – زیر 18 سال
1401/07/28 محمد حسین مهدی پور اخلال در نظم عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100648 – زیر 18 سال
1401/07/28 شهرام خدایی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100615
1401/07/28 فرزانه رضایی نیارکی تحصیل مال مسروقه ش 1 بازپرسی محمدیه 0100857 – زیر 18 سال
1401/07/28 معصومه ازادی خواه تحصیل مال مسروقه ش 1 بازپرسی محمدیه 0100857 – زیر 18 سال
1401/07/28 مجتبی بهرامی نگهداری تقریبی 50 گرم هروئین وشیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100659
1401/07/28 امیر پیمان رمضانی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100643
1401/07/30 سمانه ذبیحی نگهداری تقریبی خرید 4 کیلو و 470 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0000687
1401/07/30 سولناز قمری نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100621
1401/07/30 ابوالقاسم رضایی تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 12 بازپرسی قزوین  – زیر 18 سال
1401/07/30 مهسا حاجی فتحعلیها تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی قزوین 0100842 – زیر 18 سال
1401/07/30 حسین داودی نگهداری تقریبی 38 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100627
1401/07/30 مژگان میرزایی کنگر شاهی ضرب و جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری 2 البرز 0100536 – زیر 18 سال
1401/07/30 سیامک رضایی نراقی نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100628
1401/07/30 سمیرا پسند اقا جانی سرقت ش 12 بازپرسی  شهرستان قزوین – زیر 18 سال
1401/07/30 فریبا رضایی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 11 بازپرسی قزوین 0100719 – زیر 18 سال
1401/07/30 شادی رحمانی فر توهین  ش 2 دادیاری البرز 0000537 – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/07/04 ندا افلاطونی طلاق به درخواست زوجه کمیته امداد قزوین
1401/07/09 سمیرا پسند آقاجانی اعسار از پرداخت محکوم به رئیس دادگستری قزوین
1401/07/17 مریم حدادی مطالبه مهریه کمیته امداد قزوین
1401/07/24 ندا کلجه تقسیم ترکه بهزیستی قزوین
1401/07/24 فتحعلی سلیمان پور تقسیم ترکه بهزیستی قزوین
1401/07/24 سید ابوالحسن حاجی سید جوادی حضانت فرزند – مطالبه نفقه فرزند کمیته امداد قزوین