گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

تسخیری آذر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع
1 ش103کیفری آبیک98/9/3 کریم علیزاده ضرب و شتم زیر18سال
2 ش2بازپرسی دادسرای قزوین98/9/3 زهرا درویشوند مشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی زیر18سال
3 ش3دادیاری دادسرای قزوین98/9/3 محمد قهرمانی حمل و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز نیم لیتر زیر18 سال
4 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/3 عباس محمدی نگهداری مواد مخدر
5 ش9بازپرسی دادسرای قزوین98/9/3 ماندانا اسلامی اخلال در نظم و آسایش عمومی زیر18سال
6 ش دادگاه عمومی دشتابی98/9/04 مرتضی همتی کچایی قتل عمد
7 ش1بازپرسی دادسرای محمدیه98/09/04 علینقی عزیزی حسن آبادی نگهداری مواد مخدر
8 ش101کیفری بوئین زهرا98/9/6 نسرین دل انگیز بی احتیاطی در رانندگی زیر18 سال
9         ش2کیفری قزوین98/9/6 قهرمان غنیمتی آدم ربایی ایراد ضرب و جرح عمد
10 ش1بازپرسی بوئین زهرا98/9/7 رضا رمضانی نگهداری مواد مخدر
11 ش1بازپرسی بوئین زهرا98/9/7 داود اینانلو نگهداری مواد مخدر
12 ش13بازپرسی دادسرای قزوین98/9/9 رویا وریانی توهین زیر 18 سال
13 ش11بازپرسی دادسرای قزوین98/9/9 حمیدرضا حقیقت سرقت
14 ش3دادیاری دادسرای قزوین98/9/9 محمد باقری بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت زیر18 سال
15 ش3دادیاری قزوین98/9/11 الهام کاکاوند ایراد ضرب و شتم و درگیری زیر18 سال
16 ش2بازپرسی دادسرای قزوین98/9/11 حمزه عباسی نگهداری مشروبات الکلی دست ساز زیر18سال
17 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/11 علیرضا ذوالفقاری نژاد نگهداری مواد مخدر
18 ش3دادیاری محمدیه98/9/12 علی حسنی ایراد ضرب و جرح عمد
19 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/12 ابوالحسن رسوالخانی نگهداری مواد مخدر
20 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/13 آمنه یزدانی نگهداری مواد مخدر
21 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/14 مهدی شاه محمدی نگهداری مواد مخدر
22 ش13بازپرسی قزوین98/9/17 عزیزه برزگر نگهداری متادن مواد مخدر
23 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/17 سارا امامی کوپائی نگهداری مواد مخدر
24 ش8بازپرسی قزوین98/9/17 ندا کلجه صدمه بدنی عمد مزاحمت تلفنی و تهدید با چاقو زیر18سال
25 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/17 مهسا مشاطان نگهداری مواد مخدر
26 ش106کیفری قزوین98/9/17 فریبا رضایی ایراد ضرب و جرح عمد و تهدید با چاقو زیر18 سال
27 ش106کیفری قزوین98/9/17 هدی منشی زاده رابطه نامشروع زیر 18 سال
28 ش11بازپرسی دادسرای قزوین98/9/17 سمیه ترکمنی حمل مواد مخدر
29 ش11بازپرسی دادسرای قزوین98/9/17 اکبر آریا فرد نگهداری مواد مخدر
30 ش2بازپرسی قزوین98/9/17 نعیم شاه تقی قتل عمد
31 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/19 علیشاه قلعه ئی نگهداری مواد مخدر
32 ش2دادیاری محمدیه98/9/19 ابوالفضل حیدری ایراد صدمه بدنی عمد و درگیری
33 ش8بازپرسی قزوین98/9/20 آراء جهانی توهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمد
34 ش106کیفری قزوین98/9/23 جمشید عظیمی سرقت زیر18 سال
35 ش106کیفری قزوین98/9/23 وحید ملکان سرقت شمشیر زی18سال
36 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/24 مهدی حاجی حسینی نگهداری مواد مخدر
37 ش9بازپرسی دادسرای قزوین98/9/24 فرشید اولیائی توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی
38 ش6حل اختلاف محمدیه98/9/24 زهرا باقری الموتی ایراد ضرب و شتم ودرگیری
39 ش9بازپرسی قزوین98/9/24 شهاب میرشفیعی شرکت در نزاع دسته جمعی زیر18سال
40 ش7بازپرسی قزوین98/9/24 علیرضا جاهد تخریب و ضرب و جرح و فحاشی
41 ش106کیفری قزوین98/9/25 زهرا حاجی ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو زیر18سال
42 ش102کیفری البرز98/9/27 رحیم افشار ایراد ضرب وجرح عمد زیر 18سال
43 ش12بازپرسی قزوین98/9/27 مهدی رشوند حمل مواد مخدر
44 ش دادگاه عمومی بخش دشتابی98/9/27 سوری کبیری قتل عمد زیر18 سال
45 ش4بازپرسی قزوین98/9/28 مصطفی کشاورز کلهر تمرد نسبت به مامور دولت و تخریب زیر18سال
46 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/30 حسن رضا محمدی نگهداری مواد مخدر
47 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/30 زهرا یوسف معمار نگهداری مواد مخدر
48 ش3دادیاری دادسرای البرز98/9/30 زهرا اسدی سرقت
49 ش1دادگاه انقلاب قزوین98/9/30 علی اکبر لشگری تبلیغ علیه نظام

 


معاضدتی آذر ماه
ردیف حوزه های قضایی نام وکیل موضوع مرجع ارجاع
1 دادگاه خانواده قزوین98/9/07 معصومه آهنگریان مطالبه نفقه و استرداد جهیزیه نامه از دادگستری کل
2 دادگاه خانواده شال 98/9/11 زهره قربانی خوانده پرونده طلاق نامه از بهزیستی-دادگاه عمومی بخش شال
3 دادگاه خانواده قزوین98/9/11 مهناز شیرازی طلاق توافقی نامه از دادگستری کل
4 دادگاه حقوقی آبیک حمید یاوری اعتراض ثالث به عملیات اجرایی نامه از دادگستری آبیک
5 واخواهی در دادنامه (محکوم به پرداخت وجه سفته) نامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)
6 تقسیم ماترک نامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)
7 اثبات بیع الزام به تنظیم سند رسمی نامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)