گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: آذر ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در آذر ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

تسخیری آذر ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوع
۱ش۱۰۳کیفری آبیک۹۸/۹/۳کریم علیزادهضرب و شتم زیر۱۸سال
۲ش۲بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۳زهرا درویشوندمشارکت در نگهداری نیم لیتر مشروبات الکلی زیر۱۸سال
۳ش۳دادیاری دادسرای قزوین۹۸/۹/۳محمد قهرمانیحمل و نگهداری مشروبات الکلی دست ساز نیم لیتر زیر۱۸ سال
۴ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۳عباس محمدینگهداری مواد مخدر
۵ش۹بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۳ماندانا اسلامیاخلال در نظم و آسایش عمومی زیر۱۸سال
۶ش دادگاه عمومی دشتابی۹۸/۹/۰۴مرتضی همتی کچاییقتل عمد
۷ش۱بازپرسی دادسرای محمدیه۹۸/۰۹/۰۴علینقی عزیزی حسن آبادینگهداری مواد مخدر
۸ش۱۰۱کیفری بوئین زهرا۹۸/۹/۶نسرین دل انگیزبی احتیاطی در رانندگی زیر۱۸ سال
۹        ش۲کیفری قزوین۹۸/۹/۶قهرمان غنیمتیآدم ربایی ایراد ضرب و جرح عمد
۱۰ش۱بازپرسی بوئین زهرا۹۸/۹/۷رضا رمضانینگهداری مواد مخدر
۱۱ش۱بازپرسی بوئین زهرا۹۸/۹/۷داود اینانلونگهداری مواد مخدر
۱۲ش۱۳بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۹رویا وریانیتوهین زیر ۱۸ سال
۱۳ش۱۱بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۹حمیدرضا حقیقتسرقت
۱۴ش۳دادیاری دادسرای قزوین۹۸/۹/۹محمد باقریبی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت زیر۱۸ سال
۱۵ش۳دادیاری قزوین۹۸/۹/۱۱الهام کاکاوندایراد ضرب و شتم و درگیری زیر۱۸ سال
۱۶ش۲بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۱۱حمزه عباسینگهداری مشروبات الکلی دست ساز زیر۱۸سال
۱۷ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۱علیرضا ذوالفقاری نژادنگهداری مواد مخدر
۱۸ش۳دادیاری محمدیه۹۸/۹/۱۲علی حسنیایراد ضرب و جرح عمد
۱۹ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۲ابوالحسن رسوالخانینگهداری مواد مخدر
۲۰ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۳آمنه یزدانینگهداری مواد مخدر
۲۱ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۴مهدی شاه محمدینگهداری مواد مخدر
۲۲ش۱۳بازپرسی قزوین۹۸/۹/۱۷عزیزه برزگرنگهداری متادن مواد مخدر
۲۳ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۷سارا امامی کوپائینگهداری مواد مخدر
۲۴ش۸بازپرسی قزوین۹۸/۹/۱۷ندا کلجهصدمه بدنی عمد مزاحمت تلفنی و تهدید با چاقو زیر۱۸سال
۲۵ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۷مهسا مشاطاننگهداری مواد مخدر
۲۶ش۱۰۶کیفری قزوین۹۸/۹/۱۷فریبا رضاییایراد ضرب و جرح عمد و تهدید با چاقو زیر۱۸ سال
۲۷ش۱۰۶کیفری قزوین۹۸/۹/۱۷هدی منشی زادهرابطه نامشروع زیر ۱۸ سال
۲۸ش۱۱بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۱۷سمیه ترکمنیحمل مواد مخدر
۲۹ش۱۱بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۱۷اکبر آریا فردنگهداری مواد مخدر
۳۰ش۲بازپرسی قزوین۹۸/۹/۱۷نعیم شاه تقیقتل عمد
۳۱ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۱۹علیشاه قلعه ئینگهداری مواد مخدر
۳۲ش۲دادیاری محمدیه۹۸/۹/۱۹ابوالفضل حیدریایراد صدمه بدنی عمد و درگیری
۳۳ش۸بازپرسی قزوین۹۸/۹/۲۰آراء جهانیتوهین و مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمد
۳۴ش۱۰۶کیفری قزوین۹۸/۹/۲۳جمشید عظیمیسرقت زیر۱۸ سال
۳۵ش۱۰۶کیفری قزوین۹۸/۹/۲۳وحید ملکانسرقت شمشیر زی۱۸سال
۳۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۲۴مهدی حاجی حسینینگهداری مواد مخدر
۳۷ش۹بازپرسی دادسرای قزوین۹۸/۹/۲۴فرشید اولیائیتوهین و ایراد صدمه بدنی عمدی
۳۸ش۶حل اختلاف محمدیه۹۸/۹/۲۴زهرا باقری الموتیایراد ضرب و شتم ودرگیری
۳۹ش۹بازپرسی قزوین۹۸/۹/۲۴شهاب میرشفیعیشرکت در نزاع دسته جمعی زیر۱۸سال
۴۰ش۷بازپرسی قزوین۹۸/۹/۲۴علیرضا جاهدتخریب و ضرب و جرح و فحاشی
۴۱ش۱۰۶کیفری قزوین۹۸/۹/۲۵زهرا حاجیایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو زیر۱۸سال
۴۲ش۱۰۲کیفری البرز۹۸/۹/۲۷رحیم افشارایراد ضرب وجرح عمد زیر ۱۸سال
۴۳ش۱۲بازپرسی قزوین۹۸/۹/۲۷مهدی رشوندحمل مواد مخدر
۴۴ش دادگاه عمومی بخش دشتابی۹۸/۹/۲۷سوری کبیریقتل عمد زیر۱۸ سال
۴۵ش۴بازپرسی قزوین۹۸/۹/۲۸مصطفی کشاورز کلهرتمرد نسبت به مامور دولت و تخریب زیر۱۸سال
۴۶ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۳۰حسن رضا محمدینگهداری مواد مخدر
۴۷ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۳۰زهرا یوسف معمارنگهداری مواد مخدر
۴۸ش۳دادیاری دادسرای البرز۹۸/۹/۳۰زهرا اسدیسرقت
۴۹ش۱دادگاه انقلاب قزوین۹۸/۹/۳۰علی اکبر لشگریتبلیغ علیه نظام

 


معاضدتی آذر ماه
ردیفحوزه های قضایینام وکیلموضوعمرجع ارجاع
۱دادگاه خانواده قزوین۹۸/۹/۰۷معصومه آهنگریانمطالبه نفقه و استرداد جهیزیهنامه از دادگستری کل
۲دادگاه خانواده شال ۹۸/۹/۱۱زهره قربانیخوانده پرونده طلاقنامه از بهزیستی-دادگاه عمومی بخش شال
۳دادگاه خانواده قزوین۹۸/۹/۱۱مهناز شیرازیطلاق توافقینامه از دادگستری کل
۴دادگاه حقوقی آبیکحمید یاوریاعتراض ثالث به عملیات اجرایینامه از دادگستری آبیک
۵واخواهی در دادنامه (محکوم به پرداخت وجه سفته)نامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)
۶تقسیم ماترکنامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)
۷اثبات بیع الزام به تنظیم سند رسمینامه از دادگستری کل(تحت پوشش بهزیستی)

نظرات بسته شده است.