گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: بهمن ماه ۱۴۰۱

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در بهمن ماه ۱۴۰۱ جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1401/11/03 رئوفه چگینی اخلال در نظم عمومی و …ش 11 بازپرسی قزوین  0100861- زیر 18 سال
1401/11/03 مریم شفیعی اخلال در نظم عمومی ش 3 بازپرسی قزوین  0100886
1401/11/03 محمد احمدی نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101001
1401/11/03 آیدا صمدیان نگهداری مواد مخدر ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101001
1401/11/03 حسینعلی ساریجالو قتل ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100069
1401/11/05 سارا کمالی اخلال در نظم عمومی  ش 6 بازپرسی قزوین 0100668
1401/11/05 فاطمه ذوالقدر ایراد ضرب و جرح  عمدی با اسلحه  ش دادگاه عمومی بخش رامند 9901685
1401/11/05 فرهاد غفاری قتل عمد ش 7 بازپرسی قزوین
1401/11/08 خشایار انتظاریان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ش 4 دادیاری قزوین 0100921- زیر 18 سال
1401/11/08 محبوبه جعفرزادگان نگهداری مواد مخذر ش 2 دادگاه انقلاب قزوین 0100853
1401/11/11 صمد شکوری قتل شبه عمد ش 2 بازپرسی قزوین
1401/11/11 علی رحمنی ایراد صدمه بدنی ش 6 بازپرسی قزوین 0101039
1401/11/11 مجید حیدری قتل عمد ش 1 دادگاه عمومی الموت غربی 0100900
1401/11/11 اکبر آدینه اخلال در نظم عمومی ش 106 ادگاه کیفری دو قزوین 0101453 – زیر 18 سال
1401/11/11 مرتضی نظری اخلال در نظم عمومی ش 106 ادگاه کیفری دو قزوین 0101451- زیر 18 سال
1401/11/11 مهدی یزدی پور معاونت در قتل ش 11 بازپرسی قزوین 0100969
1401/11/11 حمیدرضا حقیقت مشارکت در قتل ش 11 بازپرسی قزوین 0100969
1401/11/11 بهزاد فخیمی توهین به رهبری ش 8 بازپرسی قزوین 0100766
1401/11/11 احسان اله قنبری ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ش 5 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1401/11/11 شقایق نجفی مهری ایراد جرح ش 1 بازپرسی محمدیه 0101290 – زیر 18 سال
1401/11/11 سمیرا پسند آقاجانی توهین  و تهدید ش 1 بازپرسی محمدیه 0101283 – زیر 18 سال
1401/11/11 مهناز حمیدی توهین ش 4 بازپرسی قزوین 0100927 – زیر 18 سال
1401/11/11 محمد انصاری فرد مشارکت در نزاع دسته جمعی ش 2 بازپرسی آبیک 0100880
1401/11/11 شهاب میر اقاپور اخلال در نظم عمومی ش 11 بازپرسی قزوین 0100861
1401/11/11 میثم چگینی نگهداری تقریبی 19 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100248
1401/11/11 عذرا زارعی بی احتیاطی در امر رانندگی ش 7 دادیاری قزوین 0100655 – زیر 18 سال
1401/11/11 حسین تیموری قدرت نمایی با چاقو ش 13 بازپرسی قزوین 0100374 – زیر 18 سال
1401/11/18 بهرامعلی چگینی مشارکت در قتل عمدی و … ش 11 بازپرسی قزوین 0001644
1401/11/18 احمد احمدعلی تخریب اموال عمومی ش 2 بازپرسی آبیک 0100701
1401/11/18 محسن درخوش حمل سلاح سرد ش 6 بازپرسی قزوین 0100666 – زیر 18 سال
1401/11/18 زهرا شیرزاد اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 106 دادگاه کیفری دو قزوین 0101477 – زیر 18 سال
1401/11/18 مهدی مرادی مجد فروش مواد مخدر ش 2 بازپرسی آبیک 0100958
1401/11/18 مهدی حسینی اخلال در نظم و اسایش عمومی ش 4 بازپرسی قزوین 0100623 – زیر 18 سال
1401/11/18 سید باقر موسوی محمدی ایراد جرح عمدی ش 101 دادگاه کیفری دو ابیک 0100613 – زیر 18 سال
1401/11/18 سید علیرضا میر سجادی مشارکت در قتل عمدی و … ش 11 بازپرسی قزوین 0001644
1401/11/18 طاهره شیاسی نگهداری مواد مخدر ش 2 بازپرسی محمدیه 0101293
1401/11/18 مجتبی بهرامی سرقت مستوجب تعزیر و … ش 4 بازپرسی قزوین 0101072 – زیر 18 سال
1401/11/19 مریم ذوالقدر شرب خمر و … ش 7 دادیاری قزوین 0100668 – زیر 18 سال
1401/11/19 الهام قلی زاده آتانی شرب خمر و … ش 7 دادیاری قزوین 0100668 – زیر 18 سال
1401/11/19 حمید کرمی گلباغی مشارکت در نزاع دسته جمعی ش دادگاه عمومی رامند 0101556 – زیر 18 سال
1401/11/23 زهرا حق شناس مشارکت در سرقت مقرون به ازار ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/11/23 سمیرا خلیلی زنای محصنه ش دوم دادگاه کیفری یک قزوین 0000159
1401/11/23 محمد باقری نگهداری تقریبی 22 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0101087
1401/11/23 احسان نوری ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ش 2 بازپرسی محمدیه 0100846 – زیر 18 سال
1401/11/23 مریم یکتایی ایراد ضرب و جرح عمدی ش دادگاه عمومی بخش رامند 0101547 – زیر 18 سال
1401/11/24 حسین محامدی نصر ابادی سرقت مسلحانه ش 2 بازپرسی آبیک 0100809
1401/11/24 مجید نیک روش ماسوله سرقت مسلحانه ش 2 بازپرسی آبیک 0100809
1401/11/24 میثم کیماسی سلخوری آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0100931 – زیر 18 سال
1401/11/24 مجتبی عبداله زاده مشارکت در قتل عمدی ش 4 بازپرسی قزوین 0100701
1401/11/24 حسن میرزا محمدی مشارکت در قتل عمدی ش 4 بازپرسی قزوین 0100701
1401/11/24 مجتبی بهرامی سرقت تعزیری ش 4 بازپرسی قزوین  0101072 – زر 18 سال
140111/25 سمیه کریمی اخلال در نظم و رانندگی بدون گواهینامه ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1401/11/25 امین میرزایی اخلال در نظم و رانندگی بدون گواهینامه ش 12 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل موضوع معرفی نامه
1401/11/05 حسن اسدی تقسیم مال مشترک و در صورت عدم قابلیت تقسیم ، دستور فروش دادگستری قزوین
1401/11/05 حدیثه سروش آرا فسخ نکاح دادگستری قزوین
1401/11/05 پریسا ثقفی  صدور حکم الزام زوج به طلاق کمیته امداد قزوین
1401/11/05 میلاد کوهستانی  کوران ترکیه الزام اموزش و پرورش قزوین به استخدام  شاکی بهزیستی قزوین
1401/11/12 محمد آذربایجانی الزام به تمکین سرپرست مجتمع خانواده قزوین
1401/11/12 پرویز مهرعلیان تقسیم ترکه بهزیستی قزوین
1401/11/12 سحر محمدبیگی سلخوری صدور حکم الزام زوج به طلاق سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم
1401/11/16 محمد قدیری تعدیل مهریه بهزیستی قزوین
1401/11/16 حسین بابایی بطلان معاملات دادگستری قزوین
1401/11/24 مجید علی مددی مطالبه خسارت کمیته امداد قزوین
1401/11/24 معصومه ارجمند ابطال سند دادگستری قزوین
1401/11/24 مهسا رمضانی صدور حکم الزام زوج به طلاق سرپرست معاونت پیشگیری از جرم
1401/11/24 زینت بابا خانیاه تعدیل نفقه فرزند
1401/11/24 مهدی بابا تقسیم ترکه کمیته امداد قزوین
1401/11/24 نازگل چماچم مطالبه وجه سرپرست معاونت پیشگیری از جرم