گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: اردیبهشت ماه 1402

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در اردیبهشت ماه 1402 جلب می نماییم.


آمار ارجاعات تسخیری


تاریخ نام وکیل موضوع
1402/02/04 مریم فرد نگهداری مواد مخدر  ش 3 بازپرسی البرز 0101425
1402/02/04 محمد فیروزی نیا استعمال مسکر و …. ش 2 بازپرسی قزوین 0101094 – زیر 18 سال
1402/02/04 نازگل چماچم استعمال مسکر و …. ش 2 بازپرسی قزوین 0101094 – زیر 18 سال
1402/02/04 اصغر لطفعلی پور ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین ش 2 بازپرسی قزوین 0100912 – زیر 18 سال
1402/02/04 صادق پروندی توهین ، تهدید و … ش 2 بازپرسی قزوین 0100834 – زیر 18 سال
1402/02/05 محسن منوچهری آدم ربایی ش 3 بازپرسی البرز 0101436
1402/02/05 اسلام ترکمن قتل ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 9900027
1402/02/06 هما حداد توکلی شرب خمر ش 4 دادیاری قزوین 0200107 – زیر 18 سال
1402/02/06 عاطفه خادمیان شرب خمر ش 4 دادیاری قزوین 0200107 – زیر 18 سال
1402/02/06 پروانه زیرک شفتی بی احتیاطی در امر رانندگی ش 1 دادیاری قزوین 0200003 – زیر 18 سال
1402/02/12 خدیجه صفی قلی زاده تخریب خودرو ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0100066 – زیر 18 سال
1402/02/12 محمدرضا رحیمی تخریب خودرو ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0100066 – زیر 18 سال
1402/02/12 حسین مختاری حقیقت معاونت در قتل  ش 1 بازپرسی بوئین زهرا 0001022
1402/02/16 سونا محمدی قدرت نمایی با قمه ش 12 بازپرسی قزوین 0200053 – زیر 18 سال
1402/02/16 سمانه مشیری توهین و تهدید با چاقو همگی نسبت به مامورین حین انجام وظیفه  ش 2 دادیاری قزوین – زیر 18 سال
1402/02/16 سمیرا پسند اقاجانی شرب خمر ش 1 دادیاری بوئین زهرا 0200057 – زیر 18 سال
1402/02/16 سید میثم حسینی شرب خمر ش 1 دادیاری بوئین زهرا 0200057 – زیر 18 سال
1402/02/16 دل ارام ارامی توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی ش 2 بازپرسی قزوین 0200073 – زیر 18 سال
1402/02/18 فتانه درتاج شرب خمر ش 1 دادیاری بوئین زهرا – 0200139 – زیر 18 سال
1402/02/19 محمد تقی نصیری نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 0200063
1402/02/19 مهدی شاه محمدی نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200068
1402/02/19 جواد صفری زاده ایراد صدمه بدنی ش 101 دادگاه کیفری دو آبیک 0200022 – زیر 18 سال
1402/02/19 فاطمه کلاه دوزها قدرت نمایی با چاقو ش 10 بازپرسی قزوین 0100893 – زیر 18 سال
1402/02/20 مهناز ماله میر چگینی قتل عمد ش 3 بازپرسی البرز 0101558 – زیر 18 سال
1402/02/23 زهره تک دهقان نگهداری تقریبی 18 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200088
1402/02/23 کلثوم پیکان حیرتی نگهداری تقریبی 2 کیلو گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200081
1402/02/23 ارسلان آرایشگر گزافرودی نگهداری تقریبی 29 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200142
1402/02/23 توحید رضایی اخذ رشوه به مبلغ بیست میلیون ریال ش 1 دادگاه نظامی  یک قزوین 0200002
1402/02/23 قاسم نجفی ایراد ضرب و جرح عمدی ش 1بازپرسی محمدیه 0100687 – زیر 18 سال
1402/02/23 اشرف کشاورز سیاهپوش قتل عمد ش 2 دادگاه کیفری یک قزوین 0100564
1402/02/23 علیشاه قلعه یی نگهداری تقریبی 23 گرم هروئین و شیشه ش 1دادگاه انقلاب قزوین 0200065
1402/02/23 وحید ملکان نگهداری تقریبی 45 گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200061
1402/02/23 مهدی رشوند نگهداری تقریبی 5/15  گرم شیشه و هروئین ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0200073
1402/02/24 طیبه لشگری ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 5 بازپرسی قزوین 0200058
1402/02/24 الهام اسدی حمل و نگهداری مواد مخدر ش 5 بازپرسی قزوین 0200046
1402/02/24 فاطمه درافشانی نگهداری تقریبی 30 گرم هروئین و شیشه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 0100478
1402/02/25 سیما شریفی نوروزی ایراد جرح عمدی با چاقو ش 4 دادیاری قزوین 0101372 – زیر 18 سال
1402/02/27 پریسا زمان دار حمل و نگهداری مواد مخدر ش 5 بازپرسی قزوین 0200187
1402/02/27 باقر خواجه حق وردی قتل شبه عمد ش 4 بازپرسی قزوین 0200011
1402/02/30 سعید صیدی ضرب و جرح عغیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی ش 5 دادیاری قزوین 0200157 – زیر 18 سال
1402/02/30 پرویز مهر علیان تبلیغ علیه نظام  ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/02/30 عباس اسماعیلی فر تبلیغ علیه نظام  ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/02/30 میلاد پارسیا تبلیغ علیه نظام  ش 9 بازپرسی قزوین – زیر 18 سال
1402/02/30 زهرا مراتی ایراد صدمه بدنی عمدی ش 11 بازپرسی قزوین 0101012 – زیر 18 سالف
1402/02/31 محمد عبداله پور ضرب و جرح عمدی با چاقو ش 3 دادیاری محمدیه 0100338 – زیر 18 سال

خدمات معاضدتی


تاریخ نام وکیل نام موکل موضوع معرفی نامه
1402/02/24 الهه دشتی راضیه هاشمی نژاد مطالبه نفقه زوجه و فرزند مشترک رئیس دادگستری قزوین
1402/02/24 فاطمه شهسواری ابراهیم برکابی الزام به تنظیم سند رسمی کمیته امداد قزوین
1402/02/24 عباسعلی خدابنده لو عادل قایمی ابطال وکالنتامه بهزیستی قزوین
1402/02/24 صادق پروندی غلامرضا دودهکی اعلام بطلان معامله کمیته امداد قزوین
1402/02/30 تن ناز کاکاوند مرضیه علی پرست پهمدانی مطالبه وجه سفته کمیته امداد قزوین
1402/02/30 زهرا حسنی کردستان کشور پرهیزکاری تایید بطلان عقد بیع کمیته امداد قزوین