گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار تسخیری دی ماه1398
ردیف تاریخ ثبت وکیل حوزه قضایی و کلاسه پرونده اتهام
1 01/10/1398 مهدی رشوند ش12بازپرسی قزوین کلاسه980918 حمل مواد مخدر
2 02/10/1398 احمد باقری کلیشمی ش 106کیفری 2 قزوین-106جزایی سابق صدمه بدنی عمدی
3 03/10/1398 مصطفی کشاورزکلهر ش 4 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین    980677اتهام تخریب خودرو و تمرد نسبت به مامورین
3 03/10/1398 طیبه لشگری ش اول دادگاه انقلاب قزوین 980943  نگهداری مواد مخدر
4 03/10/1398 زهرا اسدی ش 3 دادیاری البرز980994  درج نشده
4 03/10/1398 زهرا یوسف معمار ش اول دادگاه انقلاب قزوین980944  مواد مخدر
5 05/10/1398 سعید صالحی ش 103کیفری آبیک980164  فروش مواد مخدر
6 07/10/1398 کامران امیدی ش 2 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین981115  آتش زدن علوفه
5 07/10/1398 مجید نیک روش ماسوله ش 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب980140  کلاهبرداری رایانه ای
7 08/10/1398 ذوالفقارحیدیری ش  اول دادیاری قزوین981360 مزاحمت برای بانوان (دختران دبیرستان)
8 08/10/1398 محمدعلی معصومی ش 9 بازپرسی قزوین981291 ایراد جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی
6 12/10/1398 زهرا رجبی نزاد ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981027  شیخ نگهداری مواد مخدر
10 12/10/1398 علی محمودی ش 1 دادگاه انقلاب 980903  اتهام نگهداری مواد مخدر
7 12/10/1398 رضا مهدوی صدر ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980588  اتهام نگهداری مواد مخدر
11 12/10/1398 انیس پاک نهاد ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980977  نگهداری مواد مخدر
12 12/10/1398 هانیه آذرکیوان ش 3 دادگاه انقلاب 980077  نگهداری مواد مخدر
8 12/10/1398 زهرا بهرامی ش 1 دادگاه انقلاب 980960 نگهداری مواد مخدر
13 12/10/1398 سیما شریفی نوروزی ش 3 دادیاری محمدیه 980812 اخلال در نظم و آسایش عمومی
14 12/10/1398 سیدرضا فاطمی ش 9 بازپرسی قزوین 971348  ایراد صدمه بدنی و توهین
9 12/10/1398 علی امینی ش 3 دادگاه انقلاب 980535  در معرض فروش قرارداد 3 گرم و 40 سانتی هروئین و یک گرم شیشه
15 12/10/1398 شادی رمضانی فر ش 102 دادگاه کیفری 2 شهر البرز (102 جزایی سابق) توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی
16 12/10/1398 محمد احمدی ش 2 کیفری یک شهر قزوین(2 کیفری سابق)  مشارکت در آدم ربایی
10 12/10/1398 زهرا اکبرشاهی ش 2 کیفری یک استان قزوین ( 2 کیفری سابق)980247  ادم ربایی
17 12/10/1398 صمد شکوری  ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین (2 کیفری سابق)   قتل عمدی
18 12/10/1398 غلامرضا شریفیان ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین ( 2 کیفری سابق)  معاونت در لواط
11 12/10/1398 سمیه بهرام خانی ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 980161  مشارکت درآدم ربایی
19 12/10/1398 سیده مهناز جامعی ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 980161  مشارکت درآدم ربایی
20 12/10/1398 لیلا پیرهادی  ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 980161 مشارکت درآدم ربایی
12 12/10/1398 فاطمه درافشانی ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 980161  مشارکت درآدم ربایی
21 12/10/1398 زهرا صالحی ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین 980161  مشارکت درآدم ربایی
22 12/10/1398 معصومه چگینی ش 106 دادگاه کیفری 2 قزوین  مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
13 12/10/1398 سیروان هوشمندی ش 1 دادیاری قزوین 981338 زیر18 سال  تهدید و توهین
23 12/10/1398 مریم حدادی  ش 106 کیفری 2قزوین 980973 تهدید با چاقو  و ایراد ضرب و جرح عمدی
24 15/10/1398 اکرم کلهر  ش 1 بازپرسی دادسرای قزوین 981250  اتهام سرقت
14 15/10/1398 سید علی اصغر حسینی ش 1 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا 980360  نگهداری مواد مخدر
25 15/10/1398 محمدمهدی اعرابی  دادگاه ضیاآباد 980946 کلاهبرداری
26 15/10/1398 زهرا صالحی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981036  نگهداری 90 گرم هروئین
15 16/10/1398 سمانه مشیری دادگاه ضیاآباد 820001  قتل عمد و پرداخت رشوه و استفاده از اسکناس و چک مجعول و سرقت مقرون به آزار و نگهداری آلات قمار
27 16/10/1398 فریده آل بویه ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981013 نگهداری تقریبی 20 گرم هروئین و شیشه
28 18/10/1398 علیرضا میرسجادی 960023ش2کیفری قزوین لواط به عنف و اکراه کلاسه
16 23/10/1398 سیده نرگس محسنی فرد  ش 1بازپرسی بوئین زهرا980840 اتهام قیدنشده-
29 23/10/1398 مهری آیینه چی  ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9880920 مشارکت در نگهداری تقریبی 490 گرم هروئین و شیشه
30 23/10/1398 انسیه مطیعی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 9880920 مشارکت در نگهداری تقریبی 490 گرم هروئین و شیشه
17 23/10/1398 امین عمویی موشنگانی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981028  نگهداری 140گرم شیشه و هروئین
31 23/10/1398 فاطمه علی محمدی ش اول دادگاه انقلاب قزوین 981034  نگهداری تقریب 200 گرم هروئین و شیشه
32 23/10/1398 سپیده وکیلی ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 980864  نگهداری 23 گرم هروئین و شیشه
18 23/10/1398 طاهره شیاسی ش 102 کیفری 2 شهر محمدیه (102 جزایی سابق) 980573  ضرب و جرح عمدی با چاقو
33 23/10/1398 علی محمودی ش 12بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981231 زیر 18 سال  مشارکت در سرقت
34 23/10/1398 زینب مجابی ش 11بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین 981341 مشارکت در نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز و شرب خمر
19 23/10/1398 تهمینه مرادیان ش 3 دادگاه انقلاب 980535 د ر معرض فروش قرارداد 3 گرم و 40 سانتی هروئین و یک گرم شیشه
35 25/10/1398 فرشید سرفراز ش 1 دادگاه انقلاب قزوین 981041  نگهداری تقریبی 21گرم هروئین و شیشه
36 25/10/1398 علی امینی ش 2 دادگاه کیفری یک استان قزوین (دوم کیفری استان سابق) 980246   قتل عمدی
20 25/10/1398 سیدمحمدهادی ساعی ش106دادگاه کیفری 2 شهر قزوین 981132  تخریب
37 30/10/1398 مریم احمدپور ش 3 دادگاه انقلاب قزوین 980588  نگهداری مواد مخدر