گزارش ماهانه عملکرد اداره معاضدت قضایی: دی ۹۸

در راستای آگاهی بخشی اعضای محترم و شفاف سازی امور، پیرو مصوبه هیأت مدیره در ادامه توجه شما را به گزارش مربوط به عملکرد اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان قزوین در دی ماه ۱۳۹۸ جلب می نماییم.

 

آمار تسخیری دی ماه۱۳۹۸
ردیف تاریخ ثبت وکیل حوزه قضایی و کلاسه پرونده اتهام
۱ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ مهدی رشوند ش۱۲بازپرسی قزوین کلاسه۹۸۰۹۱۸ حمل مواد مخدر
۲ ۰۲/۱۰/۱۳۹۸ احمد باقری کلیشمی ش ۱۰۶کیفری ۲ قزوین-۱۰۶جزایی سابق صدمه بدنی عمدی
۳ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ مصطفی کشاورزکلهر ش ۴ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین    ۹۸۰۶۷۷اتهام تخریب خودرو و تمرد نسبت به مامورین
۳ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ طیبه لشگری ش اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۹۴۳  نگهداری مواد مخدر
۴ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ زهرا اسدی ش ۳ دادیاری البرز۹۸۰۹۹۴  درج نشده
۴ ۰۳/۱۰/۱۳۹۸ زهرا یوسف معمار ش اول دادگاه انقلاب قزوین۹۸۰۹۴۴  مواد مخدر
۵ ۰۵/۱۰/۱۳۹۸ سعید صالحی ش ۱۰۳کیفری آبیک۹۸۰۱۶۴  فروش مواد مخدر
۶ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ کامران امیدی ش ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین۹۸۱۱۱۵  آتش زدن علوفه
۵ ۰۷/۱۰/۱۳۹۸ مجید نیک روش ماسوله ش ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب۹۸۰۱۴۰  کلاهبرداری رایانه ای
۷ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ ذوالفقارحیدیری ش  اول دادیاری قزوین۹۸۱۳۶۰ مزاحمت برای بانوان (دختران دبیرستان)
۸ ۰۸/۱۰/۱۳۹۸ محمدعلی معصومی ش ۹ بازپرسی قزوین۹۸۱۲۹۱ ایراد جرح عمدی با چاقو و اخلال در نظم عمومی
۶ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ زهرا رجبی نزاد ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۲۷  شیخ نگهداری مواد مخدر
۱۰ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ علی محمودی ش ۱ دادگاه انقلاب ۹۸۰۹۰۳  اتهام نگهداری مواد مخدر
۷ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ رضا مهدوی صدر ش ۳ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۵۸۸  اتهام نگهداری مواد مخدر
۱۱ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ انیس پاک نهاد ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۹۷۷  نگهداری مواد مخدر
۱۲ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ هانیه آذرکیوان ش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۰۷۷  نگهداری مواد مخدر
۸ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ زهرا بهرامی ش ۱ دادگاه انقلاب ۹۸۰۹۶۰ نگهداری مواد مخدر
۱۳ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سیما شریفی نوروزی ش ۳ دادیاری محمدیه ۹۸۰۸۱۲ اخلال در نظم و آسایش عمومی
۱۴ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سیدرضا فاطمی ش ۹ بازپرسی قزوین ۹۷۱۳۴۸  ایراد صدمه بدنی و توهین
۹ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ علی امینی ش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۵۳۵  در معرض فروش قرارداد ۳ گرم و ۴۰ سانتی هروئین و یک گرم شیشه
۱۵ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ شادی رمضانی فر ش ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر البرز (۱۰۲ جزایی سابق) توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی
۱۶ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ محمد احمدی ش ۲ کیفری یک شهر قزوین(۲ کیفری سابق)  مشارکت در آدم ربایی
۱۰ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ زهرا اکبرشاهی ش ۲ کیفری یک استان قزوین ( ۲ کیفری سابق)۹۸۰۲۴۷  ادم ربایی
۱۷ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ صمد شکوری  ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین (۲ کیفری سابق)   قتل عمدی
۱۸ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ غلامرضا شریفیان ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ( ۲ کیفری سابق)  معاونت در لواط
۱۱ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سمیه بهرام خانی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱  مشارکت درآدم ربایی
۱۹ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سیده مهناز جامعی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱  مشارکت درآدم ربایی
۲۰ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ لیلا پیرهادی  ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱ مشارکت درآدم ربایی
۱۲ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ فاطمه درافشانی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱  مشارکت درآدم ربایی
۲۱ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ زهرا صالحی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین ۹۸۰۱۶۱  مشارکت درآدم ربایی
۲۲ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ معصومه چگینی ش ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ قزوین  مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
۱۳ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ سیروان هوشمندی ش ۱ دادیاری قزوین ۹۸۱۳۳۸ زیر۱۸ سال  تهدید و توهین
۲۳ ۱۲/۱۰/۱۳۹۸ مریم حدادی  ش ۱۰۶ کیفری ۲قزوین ۹۸۰۹۷۳ تهدید با چاقو  و ایراد ضرب و جرح عمدی
۲۴ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ اکرم کلهر  ش ۱ بازپرسی دادسرای قزوین ۹۸۱۲۵۰  اتهام سرقت
۱۴ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ سید علی اصغر حسینی ش ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بوئین زهرا ۹۸۰۳۶۰  نگهداری مواد مخدر
۲۵ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ محمدمهدی اعرابی  دادگاه ضیاآباد ۹۸۰۹۴۶ کلاهبرداری
۲۶ ۱۵/۱۰/۱۳۹۸ زهرا صالحی ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۳۶  نگهداری ۹۰ گرم هروئین
۱۵ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ سمانه مشیری دادگاه ضیاآباد ۸۲۰۰۰۱  قتل عمد و پرداخت رشوه و استفاده از اسکناس و چک مجعول و سرقت مقرون به آزار و نگهداری آلات قمار
۲۷ ۱۶/۱۰/۱۳۹۸ فریده آل بویه ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۱۳ نگهداری تقریبی ۲۰ گرم هروئین و شیشه
۲۸ ۱۸/۱۰/۱۳۹۸ علیرضا میرسجادی ۹۶۰۰۲۳ش۲کیفری قزوین لواط به عنف و اکراه کلاسه
۱۶ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ سیده نرگس محسنی فرد  ش ۱بازپرسی بوئین زهرا۹۸۰۸۴۰ اتهام قیدنشده-
۲۹ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ مهری آیینه چی  ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۸۰۹۲۰ مشارکت در نگهداری تقریبی ۴۹۰ گرم هروئین و شیشه
۳۰ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ انسیه مطیعی ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۸۰۹۲۰ مشارکت در نگهداری تقریبی ۴۹۰ گرم هروئین و شیشه
۱۷ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ امین عمویی موشنگانی ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۲۸  نگهداری ۱۴۰گرم شیشه و هروئین
۳۱ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ فاطمه علی محمدی ش اول دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۳۴  نگهداری تقریب ۲۰۰ گرم هروئین و شیشه
۳۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ سپیده وکیلی ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۸۶۴  نگهداری ۲۳ گرم هروئین و شیشه
۱۸ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ طاهره شیاسی ش ۱۰۲ کیفری ۲ شهر محمدیه (۱۰۲ جزایی سابق) ۹۸۰۵۷۳  ضرب و جرح عمدی با چاقو
۳۳ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ علی محمودی ش ۱۲بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۲۳۱ زیر ۱۸ سال  مشارکت در سرقت
۳۴ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ زینب مجابی ش ۱۱بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قزوین ۹۸۱۳۴۱ مشارکت در نگهداری یک لیتر مشروب الکلی دست ساز و شرب خمر
۱۹ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ تهمینه مرادیان ش ۳ دادگاه انقلاب ۹۸۰۵۳۵ د ر معرض فروش قرارداد ۳ گرم و ۴۰ سانتی هروئین و یک گرم شیشه
۳۵ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ فرشید سرفراز ش ۱ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۱۰۴۱  نگهداری تقریبی ۲۱گرم هروئین و شیشه
۳۶ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ علی امینی ش ۲ دادگاه کیفری یک استان قزوین (دوم کیفری استان سابق) ۹۸۰۲۴۶   قتل عمدی
۲۰ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ سیدمحمدهادی ساعی ش۱۰۶دادگاه کیفری ۲ شهر قزوین ۹۸۱۱۳۲  تخریب
۳۷ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸ مریم احمدپور ش ۳ دادگاه انقلاب قزوین ۹۸۰۵۸۸  نگهداری مواد مخدر

نظرات بسته شده است.